47456

Még augusztus 29-ig lehet jelentkezni az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézetébe.

A 2011 őszén nyílott intézetbe idén augusztus 29-ig tart a felvételi eljárás második köre. A kelet-szlovákiai városban szeptembertől indul a harmadik magyar évfolyam.
A múlt évhez hasonlóan az idén is két tanulmányi szak közül választhatnak az érdeklődők. A fordító- és tolmácsképzés magyar nyelv és kultúra szakpárosításban konszekutív és szimultán tolmácsolásra készíti fel a hallgatókat. A programon belül a magyart némettel és ukránnal lehet kombinálni, ugyanis az angol párosításban már a hallgatói létszám már az első körben betelt. Az intézet célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik nemcsak szakszövegek és irodalmi alkotások fordításában, interpretációjában jeleskednek, hanem értékelik és közvetítik is a kultúrák közötti együttműködés és kommunikáció lehetséges megvalósulásait. A képzés hossza 6 félév, vagyis 3 akadémiai év, a hallgatók tanulmányaik sikeres befejezése után „baccalaureatus” fokozatú diplomát kapnak. A tanári szakon gazdagabb a kínálat: a magyart 16 tantárggyal lehet párosítani.
Tanulmányi programok:
-Magyar nyelv és kultúra (fordító-tolmács): magyar-német, magyar-ukrán (alapképzés és mesterképzés)
-Magyar nyelv és irodalom szakpárosítás (tanárképzés): pedagógia, fizika, ökológia, történelem, filozófia, német nyelv, orosz nyelv, ukrán nyelv, szlovák nyelv, ruszin nyelv, etika, technikai nevelés, testnevelés, zenei nevelés, képzőművészet, esztétika (alapképzés és mesterképzés)
Tervezett hallgatói szám : alapképzés: 10–10; mesterképzés: 5–5
Jelentkezési lap beadási határideje: 2014. augusztus 29.
Jelentkezés benyújtása: Prešovská univerzita v Prešove, Ústav maďarského jazyka a kultúry, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Az intézet idén sem hirdetett felvételit, csak magyar nyelvtudás és érettségi bizonyítvány szükséges a továbbtanuláshoz. Pontosabb és bővebb információkért tájékozódjanak az intézet honlapján: http://unipo.sk/pracoviska/umjk/aktualne.

Forrás: Magyar Nyelv és Kultúra Intézete, Eperjesi Egyetem
Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”35138,38461,31081″}