47243

Az 1989-ben aláírt ENSZ Fejlesztési Program vezetőinek javaslatára nyilvánította július 11-ét az ENSZ népesedési világnapnak. Az ENSZ annak emlékére döntött a világnap megtartásáról, hogy a Föld népessége 1987-ben ezen a napon érte el az ötmilliárdot.
A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a Föld túlnépesedésének a veszélyeire, valamint a kedvezőtlen demográfiai folyamatokból fakadó nehézségekre. Becslések szerint évente közel 77 millióval növekszik a népesség száma, 2050-re nagyjából a 9-10 milliárdot is elérheti a Föld lakosságának a száma. A népesedés folyamatos emelkedése figyelhető meg a fejletlenebb, erősen elszegényedett térségekben. Ennek következménye, hogy a szegény országokban és régiókban a gyermekek száma aránytalanul magas.
Ezzel párhuzamosan a fejlett országokban a népesség csökkenése figyelhető meg. A világszervezet adatai szerint Európának 2050-re a mainál mintegy 20 millióval kevesebb lakója lesz. A fokozatos népességcsökkenés következtében az említett időpontra közel 720 millió főre apad, a következő századfordulóra pedig nem éri el a 700 milliót sem. Az élveszületések aránya fokozatosan csökken. Az unióban ez az arány 1,57, ezen belül a legtöbb születést Írországban regisztrálták, őt követte a sorban Franciaország, az Egyesült Királyság és Svédország. Tizennégy EU-tagállamban az élveszületések számának aránya kevesebb, mint 1,50 volt, legalacsonyabb Magyarországon. Az uniós országokban a természeti fogyást nemzetközi migrációs folyamatok enyhítik.
Az uniós statisztikai adatok alapján a 2004-ben csatlakozott államok esetében figyelhető meg a legnagyobb népességcsökkenés. Mivel a tíz leginkább csökkenő népességű állam közül hat tartozik a tíz évvel ezelőtt csatlakozottak csoportjába, a tagállamoknak az elöregedés kockázataival és következményeivel kell szembenézniük.
Magyarországon a legutóbbi, 2011-es népszámlálási adatok alapján az összlakosság száma nem érte el a tízmilliós küszöböt. Tíz év alatt több mint negyedmillióval apad az ország lakosságának a száma. Becslések alapján 2060-ra 8,5 millióra csökken a népesség. Magyarország Európa és a világ egyik legalacsonyabb termékenységű országa, ahol 1981 óta folyamatosan fogy a népesség.
Szlovákiában nagyon lassú emelkedés mutatható ki, mindemellett észlelhető a lakosság folyamatos elöregedése is. Az Infostat szerint míg 2011-ben 100 gyerekre (0–14 év) mintegy 83 idős (65 év feletti) ember jutott, addig 2060-ban 100 gyerekre már 260 időskorú jut majd. A lakosság elöregedését mutatja, hogy a 14 év alattiak és a 65 év felettiek száma 2022-ben válik egyenlővé.

PP, Felvidék.ma