47827

Augusztus elején véget ért a Learning Enterprises Slovakia – Angolul tanuló falvak 2014-es nyári önkéntes programja. Az idei rendezvényébe 11 település – Bátorkeszi, Búcs, Dunamocs, Izsa, Nagykapos, Nagymegyer, Nyékvárkony, Ógyalla, Perbete, Szentpéter, Szőgyén – kapcsolódott be.
A program szlovákiai főszervezői közé tartozik a perbetei Bíró Szilvia is, aki tájékoztatta a Felvidék.ma-t a rendezvényről: Immáron 22 éve létezik a Learning Enterprises –Angolul tanuló falvak – közcélú, non-profit kezdeményezés, melyet 1991-ben Tolnay Ádám jelenleg Ázsiában tevékenykedő Washingtoni Egyetemi Professzor hívott életre, akiben a rendszerváltás utáni hazalátogatása alkalmával fogalmazódott meg az ötlet, hogy amerikai egyetemista diákok által ingyenesen biztosítson nyelvoktatási lehetőséget Magyarországon, majd egész Közép-Kelet Európában annak érdekében, hogy a régió angol nyelvi tudása fellendüljön.
Először 1991-ben egyetemi barátaival együtt eljött három hétre Mátraszentistvánra, hogy az ottani falvak gyerekeivel, diákjaival megismertessék, megszerettessék az angol nyelvet. A kezdeményezés olyan népszerűségre tett szert, hogy mára világméretűvé nőtte ki magát: Magyarország/Szlovákia, Románia/Horvátország, Lengyelország, Mauritius, Kína, illetve utóbbi kezdeményezéseik: Mongóliában, Brazíliában, és Indiában működik a program- mondta Bíró Szilvia.
Magyarország Szlovákiával közösen szervezi a programot. Amerikából érkező lektorok két turnusban kétszer háromhetes kommunikációt serkentő, fejlesztő nyelvtanfolyamot tartanak több csoportban: kicsiknek, diákoknak, fiataloknak és felnőtteknek is a kezdőtől a haladó szintig. Ez nem csak tanulásról/tanításról szól, hanem a különböző kultúrák találkozójáról is, hiszen az amerikai lektorok a tanítási óráik után együtt töltik szabadidejüket diákjaikkal, befogadó családjaikkal közös programok keretén belül mesélnek saját szokásaikról, hagyományaikról, kultúrájukról, a diákok pedig az itteni életmódról. Lektoraink a két turnus között találkoznak, megosztják, kicserélik tapasztalataikat lektortársaikkal. Az amerikai lektorok a program után kedves emlékekkel, élettapasztalattal gazdagabban és azzal a tudattal térnek haza, hogy hozzájárultak falvaink angol nyelvtudásának fejlesztéséhez. A lektorok és befogadó családjaik között sokszor mély, életre szóló barátságok köttetnek egymás jövőbeni meglátogatásával.
2014-től a szlovákiai programot a Learning Enterprises és a Diákhálózat együttműködve szervezi. A Diákhálózat többek között a fiatal magyar diplomás értelmiség összetartozás-tudatának erősítése érdekében jött létre. A tagszervezetei révén három országban – Szlovákiában, Csehországban és a Magyarországon – működik, célja pedig, hogy a fiatalokat társadalmilag hasznos célok jegyében egyesítse. Kilenc egyetemista városban van jelen, rendeltetése az itt működő helyi klubok összefogása és országos szinten a felvidéki magyar egyetemisták érdekvédelme, oktatási és a kulturális életének megszervezése.
A Diákhálózat a társadalmi élet számos területén vállal kezdeményező szerepet, közösség- és személyiségfejlesztő programokat koordinálva. Gyakornoki programja során a hallgatók különböző intézeteknél és szervezetnél tehetnek szert szakmai tapasztalatokra. Aktivistái a Felsőoktatási tájékoztató körúton az ország 37 magyar tannyelvű középiskolájába látogatnak el, hogy átfogó képet közvetítsenek a diákoknak a továbbtanulás lehetőségeiről és a felsőoktatás működéséről.
A Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia révén számos tehetséges fiatal tud bekapcsolódni a tudományos életbe, s egyben gyakorolhatja anyanyelvén a leendő szakmája terminológiáját. A Diákhálózat társszervezésében valósult meg a Gombaszögi Nyári Tábor is, mely a szlovákiai magyar közösségi élet egyik legmeghatározóbb kulturális- közéleti eseményévé nőtte ki magát. Tagjai továbbá számos hazai és nemzetközi konferencián, panelbeszélgetésen és előadáson nyújtanak objektív képet a szlovákiai magyarság helyzetéről és hívják fel a figyelmet az állami kisebbségpolitika anomáliáira. Élénken bekapcsolódik más szervezetek projektjeibe is, többek között a Rákóczi Szövetség aktív partnerei. A DH tagja olyan szlovákiai és magyar fórumoknak, mint a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Szlovák Ifjúsági Tanács, a Magyar Ifjúsági Konferencia, az Összhang és az Ifjúsági Civil Fórum.
Perbetén, az oktatásra a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában került sor, amelyen 48-an vettek részt. A gyermekeket angol nyelvtudásuk szerint 3 csoportba osztottuk: kezdő, középhaladó, haladó. Az órák naponta 3 órát vettek igénybe. A tanárnő a református egyház által megszervezett gyermektáborban is tartott órákat. Az önkéntes lektor Christy Slobogin, Tennesse állam Nashville városából érkezett és Bíró Attila és családjánál lakott. Kirándulások a családdal: Kürti borfesztivál, Párkány, Aquasziget Esztergom, Perbete- faluház, Református templom, Katolikus templom, Kápolna, Pozsony.Július 31-én záró grillezést szerveztünk az iskola udvarán, ahová ellátogattak más részvevő községek önkéntesei is.
Izsán a községi hivatal és az Ifjúsági klub szervezésében került sor a 3 hetes ingyenes angol nyelvtanfolyam.
A jelentkezők 3 csoportban: Kezdő, haladó és felnőtt haladó, sajátíthatják el az angol nyelvet, frissíthették fel tudásukat, szókincsüket és gyakorolhatták az idegen nyelvű társalgást. A nyelvórákat egy Amerikából érkező önkéntes lektor (Miss Ren vezette) ,játékos kötetlen formában. A csoportokhoz a 3 hét során bármikor csatlakozhatott az, aki kedvet érzett egy kis tanulásra, ismétlésre. Az Ifjúsági klub termében sokat sportoltak, játszottak és rajzoltak a résztvevők.
Dunamocson a tanfolyam két csoportban (haladók és kezdők) másfél órás foglalkozások voltak,kb 35 –en jártak. A háromhetes program záróbulival ért véget.
Búcson, már hagyományosan a Katona Mihály Alapiskola vezetősége vállalta fel az Angolul tanuló falvak programjának megszervezését, ami abból állt, , hogy napi pár órán át játszva gyakorolhatják az angol nyelvet. Egy amerikai fiatal vegyészhallgató ( Daniel Rouhana) 3 héten át naponta foglalkozott az érdeklődőkkel több csoportban. Az idei jelentkezők között akadt olyan is, aki kiakarta próbálni, hogy milyen szinten tud már angolul és gyarapítani szerette volna a szókincsét, de voltak olyanok is, akik egy szót sem tudtak angolul.
Győző Andrea igazgatónő ezúton is köszöni Szegi Csongor családjának, hogy idén is vállalták a lektor vendégül látását!
Szentpéteren három csoportban 45-en vettek részt az idei tanfolyamon. Amint azt Palugyai Adrianna pedagógus, a tanfolyam vezetője elmondta, több éves kihagyás után sikerült ismét megszervezni a tanfolyamot.Az idei lektor-önkéntes a tajvani származású és az Egyesült Államokban tanuló egyetemista Penny volt. Az angol nyelv tanulása mellett a résztvevők kézműves foglalkozásokon, táncházon is részt vehettek. Az önkéntest Viczena Sándor és családja látta vendégül és biztosított számára különböző programokat.
-Tizenegy dél-szlovákiai település búcsúzott az ingyenes nyelvkurzus lektoraitól, hogy azok kedves emlékekkel és hasznos élettapasztalatokkal felvértezve visszatérjenek hazájukba azzal a tudattal, hogy ezen önkéntes tevékenységükkel hozzájárultak falvaink angol nyelvtudásának fejlesztéséhez. A három hét alatt az önkéntesek inkább a kommunikációs készségek fejlesztésére, a játékos és interaktív nyelvoktatásra helyzeték a hangsúlyt, kerülve ezzel a nyári szünetben az izzadtságszagú iskolai nyelvórák érzését. Jelentős probléma oktatási rendszerünkben, hogy az iskolák zömében felhalmozott nyelvtani tudást és szókincset a diákok a kommunikációs tapasztalatlanság miatt nem tudják, vagy félnek felhasználni a hibavétéstől tartva. Ez a program arra nevel, hogy merjünk megszólalni angolul – és mivel a lektorral való kommunikáció csak ezen a nyelven lehetséges, így szükségszerű is -, sajátítsuk el a gyakran használt mindennapi kifejezéseket és szlengeket. Nagyon fontos eleme a programnak a kulturális találkozás és ismerkedés, mely során két különböző kultúra találkozik és ismeri meg egymást.
Az oktatás ideje alatt jellemző, hogy a helyiek különböző programokat és közösségi rendezvényeket szerveznek az önkéntesnek. A résztvevő községekben a nyelvkurzuson részt vevő diákok seregével közös szalonna- és kolbászsütéssel, sportprogramokkal és táncbemutatókkal köszönték meg a lektornak a három hetes fáradozást. Ezen közösségi rendezvényeken érződött igazán milyen szoros kapcsolat alakult ki az önkéntes és a diákok között, s talán az is kiderült, hogy ez a nyári időszak falvak fiataljai számára valóban értékesen teltek, ugyanis szórakozással, hasznosan töltötték a nyári szünetük egy részét- zárta nyilatkozatát Bíró Szilvia.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma 
Képarchívum
Andolul tan. falvak-DunamocsAngolul tan. falvak IzsaAngolul tan. falvak- Perbete

{iarelatednews articleid=”47733″}