47683x

Nyolcadik alkalommal szerveztek gyülekezeti napközis tábort az óvodás és alapiskolás korú gyermekek számára Dunamocson. A hitbeli elmélyülés alapjául ezúttal is a KOEN Alapítvány programja szolgált, amelyet az idei évben a vajdasági munkacsoport dolgozott ki „Válaszút” címmel.  Az ötnapos programban közel hatvan gyermek és 15 fiatal segítő vett részt.
A napközis tábor egy kicsit összekovácsolja a gyülekezethez tartozó gyermekeket, akik nem csak a helyi alapiskolát látogatják, hanem Komáromban és a környező települések oktatási intézményében is tanulnak – mondja Dobai Sándor esperes, a gyülekezet lelkipásztora. A július elejei napközis tábor megszervezésében pedig bizalommal támaszkodhatott – hasonlóan az előző évekhez – az ifjúsági csoport tagjaira. Közülük tizenöten vállalkoztak a gyermekekkel való különböző foglalkozások levezetésére vagy akár kisebb feladatokra is, úgy mint a gyermekek felügyelete, kézműveskedés, játékokban való részvétel. Ez pedig mindenképpen nagy segítség a számára.
A tábor témájául az idén is a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány programját választották, mert így, egy adott programmal a közép- és főiskolásoknak kevesebbet időt kell eltölteniük a felkészüléssel – mondja az esperes azzal, hogy ettől függetlenül is kell készülni. Másfél-két hónappal a tábor kezdése előtt az ifjúsági bibliaórák témájának alapjául az adott bibliai történetek szolgálnak, amit alaposan át is vesznek, hogy a gyermekeknek minél jobban át tudják majd adni a nyár folyamán. De közben meg kell tanulniuk az énekeket is és a történetekhez kapcsolódó színdarabokat is, hogy a tábor idejére minden simán menjen – mondja Dobai Sándor lelkipásztor.
Az ötnapos táborozás pedig teljes mértékben már jó pár éve a fiatalok irányítása alatt zajlik, gyülekezeti tagokat így nem is kell bevonni segítőként, de a délután folyamán mindig kedveskedtek a gyermekeknek süteménnyel vagy gyümölccsel.
Dunamocson is az alapiskolás korosztályú gyermekek számára szervezik a napközis tábort, de a lelkipásztor elmondja, hogy azért vannak óvodások is, akiknek a szülei mindent megtesznek azért, hogy csemetéik is a táborozók között legyenek. És ami igazán jó, hogy a táborba sem kell nagyon hívogatni senkit, hiszen már három hónappal a nyári szünidő előtt intenzíven érdeklődnek a gyermekek, hogy az idén is szerveznek-e. Így a tábor meghirdetésekor egy-kettőre mindazok fel is kerülnek a listára, akik igazán itt szeretnék eltölteni a nyarukból öt napot.
De tulajdonképpen mi is egy gyermektábor célja – vetődik fel a kérdés. A bibliai történetek üzenetének átadása vagy közösségépítés? A lelkipásztor értelmezése szerint ez nem más, mint keresztyén nevelés és azért jó ilyen napközis tábor, mert a gyermekek látják, hogy keresztyén emberként is lehet „hétköznapi” módon nagyon sok sporttal, kézimunkával, kulturáltan eltölteni a napot.
A gyerekek között vannak, akik már több éve is résztvevői a tábornak. A programok tetszenek nekik, mivel változatosak és sok benne a játék: van focizás, számháború. Beszélgetésünk közben is éppen ezt játsszák a gyermekek, amihez nagy ügyesség is kell, nehogy az ellenség leolvassa a homlokon lévő számot. De a bibliai történeteket is szeretik, mert azok is mindig üzennek valamit a számukra. Ilyen volt például Dávidnak és Góliátnak a története, amelyből kiderül, hogy a kis emberek is tudnak győzni a nagyok felett, értelemmel és főleg Isten segítségével. Dávidnak ehhez elég volt egy parittya és öt sima kövecske. Viszont Noénak a története is tetszett nekik, mivel szerette Istent, jó úton járt, így megmenekülhetett családjával együtt az özönvíztől .
Rácz Fanni most először és Asbóth Orsolya pedig már harmadszor a 15 fős ifjúsági segítői csoportnak a tagja, akik különböző feladatokat kaptak a tábor idejére. Korábban mindketten résztvevői voltak a gyermektábornak, most pedig miután már lekonfirmáltak, beállhattak a segítők sorába. Feladatuk a gyermekek felügyelete, a bibliai történetek átadása, színdarab bemutatása, játékok szervezése vagy az abban való részvétel. Nem kis feladatuk van, hiszen erre az öt napra össze kell kovácsolni a gyermekeket, hogy egy közösségé válhassanak. Elmondásuk szerint a történetek üzenetei nemcsak a gyermekekre, hanem rájuk is hatással vannak, ezért jó nekik is öt napot eltölteni a napközis táborban.
Az utolsó napon a tábor résztvevői a templomban ismételték át a hét folyamén tanult énekeket. Majd rövid gyakorlás után csoportokban átsétáltak az egyházközség közelben található Immánuel gyülekezeti házához, ahol egy nyolcszáz darabos játékbabából álló kiállítást néztek meg. A gyermekek érdeklődéssel figyelték Szegi Ilona és Lajos Ilona által 55 helybelitől összegyűjtött játékokat és babákat. A kisebb időutazásnak is beillő kiállítás után a táborozásnak egész héten otthont adó alapiskolába vonultak, hogy ismét különböző ügyességi játékokban próbálhassák ki magukat önfeledten és jókedvvel.
Péntek délután négy óra. Véget ért az öt napos gyülekezeti napközis tábor. A kisebbekért a szüleik jönnek, a nagyobbak viszont egyedül is mennek haza gyalogosan vagy a kerékpárjukon.
Letelt az öt nap. De még hátravan a vasárnapi istentisztelet, ahol a szülőknek a templomban bemutathatják, hogy mivel is foglalkoztak a hét folyamán. Aztán mindenki – a szervezők és főleg a gyermekek – várják a következő nyarat, hogy ismét összejöjjenek egy pár napra és újabb történeteket ismerjenek meg a Bibliából és nagyokat játszanak.

Reformata, Felvidék.ma 
47683x 147683x 247683x 3
{iarelatednews articleid=”47229,45391″}