47687

Csicsai Gábor parlamenti képviselő a hét elején olyan írást közölt a világhálón, amely a Lőrincz Gyula utcai 2134-es tömbház gyűjtőudvarra alkalmas telekre történő cseréjéről szólt.
A téma kapcsán Keufel Sándor kereste meg szerkesztőségünket, aki érintett a kérdésben, hiszen a tömbház alatti telek az ő tulajdona.
A következőkben a telek tulajdonosának a véleményét és álláspontját valamint Csicsai Gábor vádjait olvashatják:

Keufel Sándor 40 új lakást szeretne létesíteni
“Ügyvédemmel egyeztetek, hogy rágalmazásért büntetőfeljelentést tegyek a politikus ellen, aki nincs tisztában a tényekkel, valamint az ügy igazi kulcsfiguráival.
Mint ismeretes, Dunaszerdahely városa hulladékgyűjtő-udvart szeretett volna létesíteni, és mivel az eredeti elképzelés nem volt megfelelő, versenypályázatot írtak ki. Erre előbb két pályázati beadvány érkezett, amelyek beadói párt-közeli vállalkozók voltak. Ezek mellett én is pályáztam egy az Ollétejed városrészben, az ipari zónában található egy hektáros telekkel. A volt ČSAD telepről volt szó, amely szakmai szempontokból tökéletesen megfelelt volna a célra. Ez azért is lényeges, mert a másik két pályázó esetében objektív jogi és területi problémák is adódtak. Az önkormányzat érintett bizottságai ellenőrizték a beadványokat, majd azt egy független építészeti iroda vizsgálta, hogy mennyibe is kerülne azok átalakítása.
A pályázatom kapcsán viszont megtudtam, hogy a kedvező feltételek ellenére hátrányban vagyok, mert a másik két pályázó vállalta, hogy a gyűjtőudvarra szánt telek árának egy részét a Lőrincz Gyula utcai 2134-es kiürített tömbházra cserélné.
Hozzáteszem, egy olyan tömbházról volt szó, amely alatt a telek kérdése nem volt rendezve. Egy ilyen üzlet tehát egyik pályázó számára sem lett volna elfogadható, de versenytársaim sajnos ilyen helyzetet teremtettek. Éppen ezért megkerestem a telek tulajdonosát, egy idősebb hölgyet, aki azzal fogadott, a Most-Híd párthoz közel álló pályázó már megkereste, sőt előszerződést szeretett volna kötni vele az ügyben. A hölgy viszont végül nem adta el neki a lakótömb alatti telket, mert túl agresszívnak és anyagilag kevéssé érdekesnek találta ajánlatát. Nekem viszont sikerült megvásárolnom tőle azt. Ez láthatóan nem tetszett néhány Most-Hídas önkormányzati képviselőnek, mert az elmúlt nyár óta nem lépett előre az ügy. Nem került a kérdés az önkormányzati ülések napirendjére sem. A telket azóta a város is szerette volna megvásárolni, de annak eladása nem áll szándékomban.
Hozzáteszem, az érintett bizottságokat a Most-Híd képviselői vezetik, akiknek nem állt érdekükben, hogy személyemben egy független, egyik párthoz sem köthető vállalkozó területén létesítsék a gyűjtőudvart. Annak ellenére sem, hogy az eredeti telek mellett egy másikat is felajánlottam erre a célra, ugyancsak Ollétejed városrészben.
A legfontosabb és legelőnyösebb kérdés a város számára az a tény, hogy ez esetben egy az egyben létrejöhetett volna a csere, ami a városnak pluszköltségbe nem került volna. Természetesen ezen telek értéke hivatalos szakvélemény által van felbecsülve, és a városfejlesztési tervben az ipari zónában, mint építkezési telek szerepel lebontásra váró építmények nélkül.
Ebből is egyértelmű, Csicsai Gábor (Most-Híd) valótlant állít, amikor azt írja, tervezett előnytelen ingatlancseréről van szó, amely egymillió eurótól fosztaná meg Dunaszerdahely városát. A lakótömb értéke ugyanis a hivatalos becslés szerint 201 505 euró, amelyért cserébe a város egy gyűjtőudvar létesítésére alkalmas telket kapna. Hozzáteszem, a csere mögött nem az én személyem vagy a polgármester ötlete áll, hanem az egyik pályázóé.
Ugyancsak elképesztő a parlamenti képviselői következő rágalma: „Megengedhetetlen, hogy a 32 felújításra váró lakást bárki árverés nélkül, jogi trükkökkel, aprópénzért eladja vagy a piaci értékhez képest többszörösen túlértékelt ipari telekre cserélje, miközben a fizetőképes fiatalok nem jutnak bérlakáshoz a városban.”
Csicsai Gábor nem ismeri a tényeket, ennek ellenére ismeretlen embereket rágalmaz, s teszi ezt azért, hogy novemberben jobb eredményt érjen el.
Más kérdés, mit tudna tenni Dunaszerdahelyért egy olyan ember, aki csak vádaskodik, miközben a tényekre nem kíváncsi, sőt elferdíti az információkat, továbbá nem érdekli őt az érintettek véleménye. Amennyiben megkérdezett volna, tudná, hogy amennyiben a hosszú csend után az én pályázatom lenne a győztes, szeretném a lakótömböt saját tőkéből felújítani és ott nem 32, hanem 40 új lakást létesíteni. Ezután szeretném a lakásokat  – a város együttműködésére számítva – olyan fiataloknak felajánlani a számukra lehető legkedvezőbb anyagi megoldás keretében, hogy településünk szégyenfoltja helyett egy új dunaszerdahelyi generáció vidám tere legyen az Észak II-es lakótelep eme része. Feltehetően viszont ez nem érdekli a parlamenti képviselőt, aki párttársaival együtt nem a lakosok hasznát tartja szem előtt” – írja Keufel Sándor.

Csicsai Gábor: Botrány készül az Észak lakótelepen
“Felhívom a dunaszerdahelyi polgárok figyelmét, hogy újabb milliós panamázás készül Dunaszerdahelyen. Ezért felszólítom Hájos Zoltán polgármestert, hogy akadályozza meg a tervezett előnytelen ingatlancserét, amellyel egymillió eurótól fosztaná meg Dunaszerdahely városát, nem sokkal a megbízatási idejének lejárta előtt, miközben ezt a pénzt a város utcáinak vagy a DAC-stadionnak a felújítására költhetné.
A polgárok nevében követelem, hogy az önkormányzati képviselők ne engedjék, hogy jóval áron alul, tisztességes versenytárgyalás nélkül elcseréljék a felújításra váró, a helyiek körében csak Malájföld néven ismertté vált Lőrincz Gyula utcai 2134-es kiürített négyemeletes tömbházat. Elég volt Dunaszerdahely kifosztásából!
Megengedhetetlen, hogy a 32 felújításra váró lakást bárki árverés nélkül, jogi trükkökkel, aprópénzért eladja vagy a piaci értékhez képest többszörösen túlértékelt ipari telekre cserélje, miközben a fizetőképes fiatalok nem jutnak bérlakáshoz a városban.
Ideje lenne tudatosítani, hogy most egy város vezetése és nem egy bank sikkasztása a feladat! Egy város vezetésének pedig alapvető feladata tisztességesen gazdálkodni a rájuk bízott vagyonnal, amely nem válhat különböző trükközések, a törvényesség határát érintő vagy már túllépő, morálisan mindenképpen tűrhetetlen módszerek eszközévé.
Ha a mai városvezetés képtelen ennyi év alatt megoldani a kiürített lakások felújításának finanszírozását és visszaszerezni a lakótömb alatti telket, akkor felszólítom, hagyja azokra az új tisztségviselőkre, akiket a novemberi helyhatósági választásokon a polgárok tisztelnek meg a bizalmukkal. Ha pedig Hájos polgármester számomra érthetetlen módon, pályázati támogatás helyett önerőből szeretne hulladékgyűjtő-udvart létesíteni, akkor írjon ki erre a célra külön közbeszerzési versenytárgyalást! Ne próbálkozzon jogszerű, de indokolatlan eljárásokkal ezt megkerülni.
Ezért felszólítom a városvezetést, hogy az Észak lakótelep kiürített 2134-es blokkját ne kótyavetyélje el, hanem a környező falvak mintájára használja ki az állami támogatást és létesítsen 32 bérlakást pályakezdő fiatal családok számára.
A statisztika könyörtelen: Dunaszerdahely lakosságának száma évről évre csökken, mert nem épül elegendő, megfizethető árú és színvonalú önkormányzati bérlakás és a fiatal dunaszerdahelyiek kénytelenek falukra költözni. Ha valaki úgy gondolja, hogy ott családi házat vesznek, akkor téved. Ugyanis a faluk százával építik a bérlakásokat az egyébként városunk számára is hozzáférhető állami támogatásokból. Így elszippantják a produktív korú és sok százezer eurós adóbevételt jelentő fiatal lakosainkat, a város fejlődése stagnál, a lakosság pedig elöregedik.
Tisztességtelen dolog ilyen helyzetben előnytelen feltételek mellett megszabadulni egy félkész lakótömbtől. Ezért felszólítom Hájos Zoltán polgármestert, hogy nyilatkozzon és tegyen határozott lépéseket ebben az ügyben, amíg nem lesz késő, hiszen az utóbbi 4 év botránylistája már e nélkül is felháborítóan gazdag” – írta facebook oldalán Csicsai Gábor.

Felvidék.ma