47766 1

A Palóc Társaság magyar hagyományápolók önkéntes művelődési társasköre, amely a művelődés, a szabad véleménynyilvánítás, a közhasznú eszmecsere és a kellemes társalgás igényével jött létre 1989. augusztus 6-án a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékházban.
Huszonöt éve alakult a Palóc Társaság, melyre idén augusztus 10-én, vasárnap Balassagyarmaton, a palócok székvárosában emlékeznek.
Mint az elnök, Z. Urbán Aladár megjegyezte „megrakodva búval és örömmel” töltötték el ezt a huszonöt évet. Tagjaink a „jó palócok”, akik elsősorban a történelmi Hont és Nógrád megye területén élnek.
A civil szervezet ápolja Balassi Bálint, Madách Imre, Mikszáth Kálmán és a palócföldön élt és élő, itt tevékenykedett és alkotó, innen származó vagy itt élt művészek emlékét és műveit. Rendszeresen megemlékezik Badiny Jós Ferencre Losoncon.
Fontosnak tartja Sajó Sándor emlékének az ápolását is, akinek a tiszteletére évente megrendezik a magyarságverseket mondó szavalóversenyt Ipolyságon. Évente meghirdetik a magyar költők hazafias verseinek szemléjét. A magyar vers ünnepén az Ipoly mindkét partjáról, a Felvidékről, Magyarországról s a Délvidékről, Őrvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, az egész Kárpáthazából várja a versmondó alap- és középiskolás diákokat.
Szinte a kezdetektől megszervezik az Örökség Népfőiskolai Tábort (ÖNT). Itt őstörténetünk, gyökereink, származásunk igaz történelmi tényeken alapuló megismerését, nemzeti önismeretünk és önbecsülésünk elmélyítését tűzik ki célul. „Azt akarjuk elérni, hogy magyarságára megbecsülendő értékként tekintsen minden, a Kárpát-medencében élő és a nagyvilágban szétszóródott magyar, hogy ősi anyanyelvünket megőrizve, gondosan ápolva és korunkhoz mérten fejlesztve gazdagítsuk magyar nemzetünket és az emberiséget” – mondja Z. Urbán Aladár.
Idén már tizennyolcadszor szervezték meg a Magyar Kultúra Napja tiszteletére meghirdetett pályázat ünnepélyes eredményhirdetését is.
Úttörő szerepet vállalnak a rovásírás népszerűsítésében. Évente más-más helyszínen megrendezik a Kárpát-medencei rovásírásverseny és műveltségi találkozó felvidéki országos fordulóját.
A rovásírásverseny és műveltségi találkozó célja, hogy megismertessék és megszerettessék a fiatalokkal az ősi magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást s általa elmélyítsék a fiatalokban a magyarsághoz való tartozás erős tudatát.
Rendszeresen, negyedévente megjelenik internetes újságjuk, a Jó Palócok. Foglalkoznak hiánypótló könyvek kiadásával is. Évkönyveket jelentettnek meg, de nem áll tőlük távol az emlékjelhagyás, emléktáblák állítása sem.
A huszonöt évet Balassagyarmaton megünneplőkre könyvbemutató, rövid műsor, kiállítás és tiszteletbeli tagavatás vár. A résztvevők a Honszerető barangolások – Magyar úton című kiadvánnyal ismerkedhetnek meg. A könyvbemutató háziasszonya, Csipka Rozália, a Siker X Bt. kiadó vezetője, a Palóc Társaság tiszteletbeli tagja lesz. A 25 év cseppnyi tetteit Z. Urbán Aladár elnök ismerteti eszmefuttatásában. Majd a vendégek köszöntői hangzanak el.
„Minden év új kihívást, új feladatok sokaságát jelenti, amelyet a Palóc Társaságnak meg kell oldania. Az éves tennivalókon túl felvidéki magyar nemzeti közösségünk megtartása és gyarapítása, eredményeink megismertetése és népszerűsítése is a célunk, hiszen reményt és biztatást szeretnénk adni felebarátainknak, hogy bízzanak a jövőben, hogy ne adják fel a reményt, mert nem szabad meghátrálni, hiszen „tengernyi könnynél többet ér egy csöppnyi tett”” – vallja Z. Urbán Aladár alapítóelnök.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43688,41124,37536,32055,36540,43688,36483″}