47914

Akadályok nehezítik annak a projektnek megvalósítását, amelynek célja a szlováknak idegen nyelvként való oktatását elősegítő módszertan kidolgozása a kisebbségi iskolák számára.
Az oktatási minisztérium még 2012 őszén írta ki a tervezett módszertan kidolgozását és az ahhoz szükséges feltételek megteremtését célzó pályázatot. A kisebbségi tannyelvű iskolákban a szlovák nyelv és irodalom oktatás színvonalának javítása idegennyelv-oktatási módszerekkel az egyetemi tantárgyak oktatási színvonalának javítása révén elnevezésű európai uniós projekt csupán a szlovák szakos egyetemi hallgatókra összpontosít.
A projekt célja, hogy a leendő szlovák szakos tanárokat felkészítse a szlovák nyelvnek idegen nyelvként való oktatására. Ennek értelmében a már gyakorló tanárok kimaradnak az új módszertani képzésből. A minisztérium a későbbiekben tervezi a gyakorló tanárok továbbképzését, mivel a jelenlegi uniós támogatású projekt ezt nem tette lehetővé.
A pályázat során az anyagok kidolgozásában részt vállaltak a nyitrai Konstantin Egyetem, a nagyszombati Cirill és Metód Egyetem, illetve a kassai Šafárik Egyetem oktatói.
Jelenleg a kisebbségi iskolákban a szlovák nyelvet államnyelvként, direktív módon, az idegen nyelvtől eltérő módszertant alkalmazva oktatják. A Felvidék.ma kérdésére Lészkó Katalin, az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola igazgatónője elmondta, hatékonyabb lenne a szlováknak idegen nyelvként való oktatatása, annak sajátos technikáival és módszereivel. „Könnyebben sajátítanák el a szlovák nyelvet a kisebbségi iskolák tanulói, hiszen számunkra ez is idegen nyelv” – nyilatkozta a szlovák nyelvet is oktató igazgatónő. Hozzátette, az általa vezetett tanintézményben is legalább napi egy óra szlovák van minden évfolyamban. Ennek ellenére sokszor tapasztalható, hogy az államnyelv elsajátítása a tanulók számára nehezebb, mint más idegen nyelvé. Nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kommunikációra, ez is elérhető a módszer és szemléletváltással, véli az iskola igazgatója. 

Pásztor Péter, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43135,43103,42684,33833″}