48918

Az Ombudsmani Hivatal az első olyan állami szerv, amely bírálja a kormányt a jogsértésekért, és jogorvoslatot követel. Jana Dubovcová ombudsman a kormány elutasító és arrogáns megnyilatkozásai ellenére továbbra is az emberi jogok betartását követelő erős hang maradt ebben az országban – jelentette ki az Amnesty International Szlovákia oktatási és kampánykoordinátora, Lenka Machlicová.
Machlicová szerint az Amnesty International Szlovákia már hosszabb ideje figyelmeztet a roma gyerekeknek az oktatási rendszeren belüli szegregációjára és arra, hogy a hatóságok nem hajlandók a helyzeten változtatni.  Véleménye szerint a szegregáció több iskolában, főleg az alapiskolákban ma is gyakorlat. „Az állam nem bünteti azokat az iskolákat, amelyek ezt a jogellenes helyzetet fenntartják, és nem támogatja módszertanilag, sem pedig anyagilag azokat, amelyek a gyerekeket együtt kívánják oktatni” – fogalmazott.
A szervezet ezért a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) tagjaival is megosztotta kétségeit. Az ombudsman a tisztán roma osztályok és a speciális osztályokat és iskolákat látogató roma gyerekek nagy száma miatti aggodalmának már két jelentésében is hangot adott. Az Amnesty International Szlovákia és Dubovcová hivatala közösen követelte például a szepsi romatelepen történt durva rendőri beavatkozás kivizsgálását is, de a nemrégiben elfogadott alkotmánymódosítás kérdésében is az LMBT emberek mellé állt az ombudsman.
Az ombudsmannak a diszkrimináció elleni harc terén kifejtett tevékenységét az ECRI is elismeri, ami a Szlovákiáról készült múlt héten közzétett ötödik jelentéséből is kitűnik. A 2008-as jelentés még nagyobb aktivitást javasolt az akkori szlovák ombudsmannak e téren, a mostani jelentésben viszont már az áll: „Az új ombudsman aktívabb szerepet játszik a diszkrimináció elleni küzdelemben”.
A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság jelentésével már maga Dubovcová is megismerkedett, és annak a Szlovákia irányában tett ajánlásaival egyet is ért. „Elsősorban egy független szerv létrehozásáról van szó a rendőrségi eljárások felülvizsgálatára, mivel jelenleg ilyen Szlovákiában nem létezik” – jelentette ki Ján Glovičko, az ombudsman mediális és kommunikációs tanácsadója.
A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság összesen harminc ajánlást fogalmazott meg a szlovák szerveknek, amelyek egyike éppen az említett, a rendőrségtől és ügyészségtől független szerv létrehozása volt. A roma szülőknek is megfelelő tájékoztatást kellene kapniuk arról, mit is jelent tulajdonképpen a speciális iskola, és az iskoláknak kötelezően meg kellene szüntetniük a roma gyerekek elkülönítését az oktatás során, amihez az iskoláknak és a pedagógusoknak kellő segítséget kellene kapniuk.
A Szlovákiáról készült ötödik jelentést tavaly novemberi szlovákiai látogatása után készítette el a bizottság, és az ez év március 20-áig tartó állapotokat tükrözi.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”48114,47458,47007,43820″}