48618

Feljelentés érkezett a kulturális tárcához a Szenci Szent Miklós Plébániahivatal ellen, amiért a hívek tájékoztatását szolgáló faliújságra egy közlemény csak magyar nyelven került fel. A minisztérium szerint sérült a nyelvtörvény. A helyi plébános felháborodásának adott hangot, mivel a feljelentő a szenciek közül került ki.
A minisztérium szeptember 4-én kelt levelében arra figyelmeztette a szenci plébániát, hogy a nyilvános érintkezésben az államnyelvről szóló törvény értelmében a szlovák nyelv elsőbbséget élvez a többi nyelvvel szemben. A 8. cikk 6. bekezdése pedig kimondja, hogy a nyilvánosság tájékoztatására szánt minden feliratnak, reklámnak, közleménynek államnyelven kell íródnia. Amennyiben más nyelven is szerepel a tájékoztatás, azt ugyanolyan méretben vagy kisebb betűkkel kell az államnyelvű szöveg mellett feltüntetni. A tárca nevében az ügyben eljáró Zuzana Komárová főigazgató felszólítja a plébániahivatalt, hogy szeptember 19-ig küldje el állásfoglalását e kérdésben, és tájékoztassa a minisztériumot, hogyan biztosítja a nyelvtörvény rendelkezéseinek érvényesítését.
A helyi plébános, Juraj Vittek a plébánia honlapján megjegyzi, hogy már sok mindent megért ebben a városban, de a szenciek még mindig meg tudják őt lepni. Olyan ugyanis még nem történt, hogy a hívek kormányzati szerveknél hurcolják meg a plébániát. Állítólag – írja – valamilyen magyar nyelvű hirdetés volt a faliújságon. De – teszi hozzá – sok esetben csak magyar nyelven kapják azt meg a hívők valamilyen tevékenységével kapcsolatban. S mivel az magyar nyelven folyik, a szlovákokat, akik nem tudnak magyarul, aligha érdekli. Furcsállja, hogy a feljelentést a szenci szlovák papok ellen tették, holott a templombejárattal szemben ott van az egyik politikai párt faliújságja is, amelyen szlovák nyelvű szöveget aligha találni. Elmondása szerint a magyar hívek is több petíciót fogalmaztak meg (a kétnyelvűség betartása érdekében – a szerk. megj.), de ők legalább az illetékes érsekhez fordultak. „Köszönet a tanúságtételért, kedves szlovák katolikus!” – olvasható a bejegyzésben.

BA, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47162,47013,45340″}