49052

Jövő év elején megkezdi programjának előkészítését a leendő uniós elnöki trió, azaz Hollandia, Szlovákia és Málta.
A partnerek a múlt hónap folyamán Amszterdamban már találkoztak, hogy meghatározzák azokat a lehetséges területeket, amelyek a szóban forgó időszakban az unió prioritásait képezik majd – tájékoztatott Peter Javorčík külügyi államtitkár. Mint mondta, a program mindig csak a szóban forgó elnökségi trió felállásának megkezdése előtt készül el, ebben az esetben tehát 2015 novembere-decembere folyamán. Javorčík szerint ugyanis a soros elnököknek reagálnia kell azokra az időszerű kérdésekre, amelyekről tudvalevő, hogy az Európai Unió foglalkozni kíván velük, természetesen azonban minden elnöklő ország igyekszik valamit hozzátenni a saját prioritásai közül is.
Az államtitkár szerint a szóban forgó időszak aktuális témái már most is bemérhetők. Elkezdődik például a hétéves pénzügyi keret, illetve a kohéziós politika ellenőrzése, amelyben Szlovákia, tekintettel a belőle származó előnyökre, nagyban érdekelt. „Tudjuk azt is, hogy európai szinten értékelésre kerül a leszakadó társadalmi csoportokkal szembeni stratégia, és több tevékenység irányul majd az autóipari szabályozási keretre” – fogalmazott az államtitkár.
Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét a tagállamok látják el a 2020-ig előre meghatározott érvényes sorrendben. A féléves elnöki periódusokat minden év júniusában és decemberében az Európai Tanács rendes ülései zárják le. Az egyes tagországok a 18 hónapig tartó ún. elnöki triók vagy elnöki trojkák keretében látják el a soros elnöki teendőket. Az elnöki trió közös politikai napirendet határoz meg. A trió minden tagja féléves periódusban elnököl a meghatározott időszakban. A trió többi tagja segíti az elnöklő tagországot a közös program alapján valamennyi jogkörének ellátásában.
A soros elnöki tisztet betöltő ország több szempontból, elsősorban a politikai napirend meghatározása révén jelentős befolyással bír az Unió tevékenységének alakítására. Ugyanakkor az elnök hagyományos kötelessége, hogy nemzeti érdekeit háttérbe szorítsa a viták során, közvetítő szerepet töltsön be, segítsen a kompromisszum kialakításában. Az elnöki székből nem szabad nemzeti álláspontot képviselni, ezért az üléseken az elnökséget adó ország más képviselője is jelen van, aki – ha erre feltétlenül szükség van – az elnökséget adó ország nemzeti álláspontját a tagállamok soraiból felszólalva fogalmazza meg. Az elnökséget adó ország az adott félévben az uniós ügyeket illetően, de szélesebb értelemben is, az európai figyelem középpontjába kerül. Bár az elnökségi feladatok elsősorban technikai, szervezési jellegűek, és a lisszaboni szerződés elfogadása óta bizonyos mértékben csökkentek is, egy ilyen féléves periódus még mindig komoly lehetőséget jelent az adott tagállam számára saját képességei felmutatására.
Hollandia 2016. január 1-jétől tölti be a soros elnökség tisztjét, 2016. július 1-jétől Szlovákia következik, majd 2017. június 30-áig Málta lesz az unió soros elnöklő országa.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”48679,46199″}