49407

Hány millióan tántorogtak ki már a tengerentúlra a jobb megélhetés, a szabadság reményében azóta, hogy az Újvilág vonzóvá, menekülési célponttá vált a Kárpát-medence lakói számára is. A 19. század második felében elindult folyamat időnként jelentős tömegeket indított útjára Nyugat felé; gondoljunk csak a háború utáni „népi demokráciák”menekülthullámára, az 56-os magyarok vagy a 68-as „csehszlovákok” áradatára. A disszidens fogalma beágyazódott a köz-beszédbe és köztudatba. A hatalom a haza és a szocializmus árulójaként megbélyegezte, ál-lampolgárságától megfosztotta, vagyonát elkobozta annak, aki úgymond sikeresen dobbantott, azaz túljutott az elhíresült vasfüggönyön. Ha lefülelték, mert a rendszer besúgója leleplezte a szándékát, vagy a határon szökés közben csípték el a hatóságok, börtön várt rá, halmazati büntetéssel, s pár évig élvezhette akár a nehézfiúk, a köztörvényesek társaságát is a cella mé-lyén. Farkas Ottó könyvének fiatal főhőse mindebbe belekóstolt a nyolcvanas évek első felé-ben.
A megtörtént eseményeken alapuló regény azzal indít, hogy a járásbíróság garázdaságért elítéli a háromgyerekes csa¬ládapát és öccsét, ám a vád hamis állításokra épül. Úgy döntenek, a bör-tön helyett inkább Nyugatra szöknek. Már a román-jugoszláv határsávban járnak, amikor a kerületi bíróság fel¬menti őket a vád alól. A fiatalabbik átjut Jugoszláviába, s onnan már meg-nyílik számára az út a hőn áhított szabadság felé, a csa¬ládapát viszont bebörtönzik. Látszólag bele¬törődik sorsába, de az álmát, hogy ezt az igazságtalan és elnyomó rendszert elhagyja, to-vábbra sem adja fel. Újabb próbálkozások, megannyi kaland. Az „el innen” érzés válik a főhős legerősebb motivációjává, éltetőjévé…
Szeptemberben jelent meg Farkas Ottó legújabb, sorrendben ötödik könyve, egyben első re-génye, az El innen! Egy mondhatni hétköznapi gömöri férfi nem hétköznapi sorstörténete elevenedik meg, miközben kitárul előttünk a „reális szocializmus” túlnyomórészt nyomasztó világa. Képet kapunk az akkori igazságszolgáltatásról, a hatalom mindenhatóságáról, ízelítőt a titkosszolgálat, az StB működéséből, a fegyházi életből, egy kis betekintést az akkori alvilág működésébe, az egyszerű emberek közötti viszonyokba, amelyek meghatározója sok esetben a görcsös félelem. Kordokumentum ez a javából, miközben a történet izgalmas, kalandokban és fordulatokban egyaránt gazdag. A szerző megfogalmazásában ez a regény azért is más a hozzá hasonlóakhoz viszonyítva, mert a főhős szokatlanul őszinte, nem idealizálja, szépítgeti az életútját., így válik hitelessé. S miközben száz veszély közepette igyek¬szik elérni célját, eljutni az új, jobb világba, a legnehezebb helyzetekben is – a külső szemlélő számára sokszor bizony indokolatlanul – optimista. Egy ma is élő személy története ez, aki a szerzőnek részle-tesen mesélte el a különböző országhatárokon tett illegális kalandozásait, beszélt cella- és sorstársairól, akik között volt nemzetközi műkincscsempész, kasszafúró, de iraki terrorista is…
Az El innen! a Beszédes múlt sorozat legújabb kötete, s ebben a sorozatban a szerző csak népi gyűjtésekből származó vagy valóságalapú munkákat jelentet meg. Élvezetes olvasmány ez mindazoknak, akik megélték a mára letűnt rendszert, a nyolcvanas évek halódó szocializmusát, de még inkább azoknak, akik már csak hallomásból ismerik az egykori Husák-rendszert.

BA, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”49360,47477,42316″}