49531

Az Illésháza községet alkotó négy falu, Illésháza, Bélvata, Tonkháza és Kismagyar egyesüléséből létrejött közigazgatási egység jelenlegi polgármestere, az MKP által támogatott JUDr. Fehér Tibor, három sikeres választási ciklus után, a 2014. november 15-i önkormányzati választásokon negyedszer is polgármesterjelöltként méretteti meg magát. A 2014. november 15-én lezajló önkormányzati választásokon Fehér Tibornak két kihívója lesz, egy független és egy Most-Híd jelölt személyében. Képviselőjelöltként az MKP 9 indulót támogat, ebből két személy listán induló párton kívüli. A Most-Híd színeiben 7, függetlenként 5 jelölt van a listán. A polgármesterjelölttel folytatott beszélgetést a Felvidék.ma.
A helyi lakosság elmúlt 12 éves támogatása, mit jelent az Ön számára?
Nagyon jó érzés, a falu szülöttje lévén a családi gyökereim innen erednek, így az egész életem a községhez kötődik. Az emberek, a lakosság és a problémáiknak az ismerete segít, hogy az irántam tanúsított bizalmat a munkámmal szolgáljam meg, minél több területen kivéve a feladatokból a részem, képviselve ezáltal a község és a lakosság érdekeit. Fő hitvallásomnak tekintem, hogy a politika, a politizálás mögött ember maradjak.
Az elmúlt ciklus céljait sikerült megvalósítani?
Sok mindent sikerült, sok minden megváltozott a támogatási rendszerben, az idei évben voltak lehetőségek, források, amelyeket kormányengedéllyel fel lehetett használni. Nagy projektek nem valósulhattak meg, de sikerként könyvelhetjük el az illésházi kultúrház teljes rekonstrukcióját, új berendezéssel való felszerelését, és a bélvatai kultúrház részleges felújítását saját anyagi forrásból. Mindez lehetővé teszi a kiállítások, kulturális programok, rendezvények szép és igényes körülmények közötti lebonyolítását.
Sikeres pályázati munka eredménye az óvodaépület ablakainak a cseréje, amelyet részben a Nyugat-szlovákiai Energetikai Művek, az Ekopolis Alapítvány és az Élő Energia Alapítvány jóvoltából sikerült kivitelezni, a másik részét kiegészítettük a saját anyagi forrásainkkal. Ezenkívül nem elhanyagolható a létesítmény energiagazdálkodásának javítása sem. A víz- és csatornahálózat cseréje által az iskola tornaterme is megújult, melyben a négy falu diákjai mellett a felnőttek is önfeledten sportolhatnak. Az előző választási ciklus határán megvalósult a sportpálya szociális helységeinek a korszerűsítése, melyet nemcsak a sporteseményekkor, hanem egyéb rendezvények alkalmával is kihasználhatunk.
A községben végzett a szociális terepmunka, eredményeképpen a hátrányos helyzetű családoknak segítséget nyújtottunk adminisztrációs ügyeik megoldásában és a felvilágosító munka eredményeképp javíthattak az életvitelükön is. A környezetvédelem nagyon fontos a számomra, a csallóközi táj szeretete ösztönöz, hogy a község határait megtisztítsuk, amit lakossági összefogással és a vadász- és horgászszövetségek helyi alapszervezeteinek segítségével valósítottunk meg, összegyűjtve mintegy 40 tonna hulladékot és kb. 12 tonna gumiabroncsot, amelynek elszállítását szintén saját forrásainkból, illetve megszerzett támogatási eszközökből fedeztünk.
A jövőre nézve mit tekint a legfontosabb céljának?
A teljesség igénye nélkül, szeretném, ha sikerülne: szociális lakások építése, a pályázati rendszert maximális kihasználásával. A További célom a középületek fenntartásának, felújításának biztosítása, a közvilágítás modernizációja, a községben a járda hálózat kiépítése, a meglévők felújítása a csatornahálózat kiépítése után, ezáltal is jobbá, élhetőbbé téve a községet lakosai számára. Emellett nem elhanyagolandó az emberi tényező sem, szeretném, ha munkámmal hozzájárulhatnék a lakosság elégedettségéhez.
Polgármesteri pályafutása alatt mi volt a legnagyobb kihívás?
Minden nap egy nagy kihívás, hiszen a legtöbb ember nem lát bele, mennyire szerteágazó és felelősségteljes ez a munka. Csak elhivatottan és hivatásként lehet végezni. Sok fórumon vagy csak egyszerű hétköznapi beszélgetések alkalmával tapasztalom, mennyire sarkítottan feketének vagy fehérnek minősítik a községben történő vagy változásra szánt dolgokat. Pedig amikor nem látszik semmi, akkor is mindig történik valami. Az utóbbi években az állam több mint 4 000 átruházott jogkörrel terhelte meg az önkormányzatokat, az eredeti önkormányzati hatáskörökön kívül, amelyeknek épp úgy meg kell felelni, mint a polgárok elvárásainak. Remélem, hogy munkámmal és munkatársaim segítségével, sikerül ezeknek a követelményeknek megfelelnem.

HA, Felvidék.ma
02.Községi Hivatal03.Óvoda04.Illésházy István Alapiskola tornaterem bejárata05.Illésházy István Alapiskola tornatermének mosdója
{iarelatednews articleid=”49314″}