Hrubík Béla

Hrubík Béla négy évvel ezelőtt lett Ipolynyék polgármestere, s kapott lehetőséget, hogy fejlessze a települést. Vállalt feladata nem volt egyszerű, de amint mondja, megoldotta.

“Nem volt egyszerű ez a négy év, hiszen a hivatalban a régi, tapasztalt dolgozók nyugdíjba mentek. Ezt az űrt nem volt könnyű betölteni, de megoldottuk. A négy év kiértékelésénél figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az utóbbi negyedszázad legnagyobb gazdasági válságában kellett nem kis feladatokat, beruházásokat megvalósítanunk.
Egy választási program teljesítése azonban nemcsak számhalmazok összege, vagy épületek nagysága. Biztos vagyok benne, hogy Ipolynyék nevét még soha, senki nem hallotta ennyiszer pozitív értelemben a Kárpát-medencében és azon túl is, mint az elmúlt négy esztendőben, és éppen ez az a erő, amire az elkövetkező években is építhetünk” – kezdi beszámolóját Hrubík Béla.
Majd sorra veszi a fejlesztések, felújításokat, melyeket alábbiakban tekinthetünk át.
Kilátó
Beruházások, felújítások Európai Uniós pénzből, állami forrásokból
– A tűzoltó szertár és környékének teljes felújítása parkolókkal, utakkal
– A Szent István tér és a Templom utca teljes felújítása szociális épülettel, parkolókkal, utakkal, közvilágítással
– Az őrhegyi tanösvény kiépítése kilátóval, pihenőpadokkal, játékelemekkel, információs táblákkal
– A közvilágítás teljes felújítása,minőségi átalakítása az egész községben
– Bérlakások építésének megkezdése- 8 lakásegységgel
– A ravatalozó épületének és környékének teljes felújítása
– Emlékoszlop avatása a Szent István parkban
A beruházások összege meghaladja az 1 750 000 eurót, melyben benne foglaltatik a község hozzájárulása, 5% önrésze, mely jelen esetben 87 500 eurót tesz ki.
Beruházások saját, községi forrásból és a község polgárainak adójából
49519 buszmegálló– A főtéri buszmegálló teljes felújítása
– Községi információs táblák egységes cseréje
– A könyvtár fűtési rendszerének cseréje, ablakok és ajtók cseréje
– Az óvoda fűtésének , padlójának cseréje, belső átalakítása, új faragott kapu átadása, a homokozó befedése, új épületrész teljes felújítása, belső bútorok cseréje
– Az orvosi rendelő szociális helyiségeinek felújítása, mozgáskorlátozottak részére is hozzáférhetővé tétele
– A kultúrház nagyterme ablakainak és oldalsó ajtóinak cseréje, a belső villanyhálózat és elosztószekrény felújítása, belső bútorzatának cseréje, a szociális helyiségek külső szigetelése
– Az iskola faragott kapujának átadása, valamint az épület nyílászáróinak részbeni cseréje
1848-as emlékhely– Utcák aszfaltozása – Szőlő utca, Gesztenyefasor, Hősök tere, Középső temető bekötése, az új temető és a templom közötti út, a felsőnyéki híd összekötő útja, a felsőnyéki temető melletti út, a sport épület előtti parkoló, szoroska bekötés, Szabó utca bekötő, a buszmegálló melleti parkoló
– 300 m közsánc teljes felújítása raklapokkal, betonvályúkkal
– a középső buszmegálló cseréje
– a községi hivatal és ülésterem belső bútorzatának cseréje
– az 1848-49-es emlékhely létrehozása a köztemetőben
A beruházások összege meghaladja a 200 000 Eurót , melyben nincs benne az a hozzáadott érték, melyet a közmunkásaik segítségével végeztek el.
Egyház , kultúra, sport, civil szervezetek, társadalmi élet
“A civil szervezetekkel hagyományosan jó kapcsolatokat ápoltunk, hiszen minden segítséget megkaptak a működésükhöz. Felújítottuk a stadiont és csapatunk a helyi sport klub történetében először megnyerte az V. ligát, majd feljutott a IV. ligába, ahol is előkelő helyet foglal el, olyan városok társaságában mint Fülek, Zólyom, Nagyrőce, Poltár, Gyetva.
A sakk csapat is kiváló teljesítményt nyújt a megyei bajnokságban. A stadion felújítása folytatódik további szektorok befedésével és a kerítés cseréjével, valamint az épület külső felújításával. A sportszervezet az önkormányzat által jóváhagyott nagyságban éves támogatásban részesül.
csemadok tájházA Csemadok helyi szervezetével együttműködve évtizedes álmunkat vittük véghez a helyi tájház átadásával és környékének rendezésével az Európa a Polgárokért program keretén belül” – folytatta beszámolóját Hrubík Béla.
Mint megtudtuk, a Csemadok szervezet a működéséhez éves szinten hozzájárulást kap, valamint együttműködik az önkormányzattal különböző rendezvények megvalósításában, valamint képviseli a községet külföldön és belföldön egyaránt a testvértelepülési kapcoslatok ápolása terén. Hangulatosak a karácsonyi vásárok és a szüreti ünnepségek a tájház programjaiban.
“Külön sikerként könyvelem el azt a tényt, hogy a község történetében , valamint a Csemadok 65 éves fennállása óta először tartotta Ipolynyéken az Országos Közgyűlését, mely már a XXIII. volt a közgyűlések sorában. Itt köszönték meg azt a munkát, melyet a szövetség szolgálatában töltöttem elnökként, 6 éven keresztül” – tette hozzá.
A helyi nyugdíjasok szervezetével is hagyományosan jó kapcsolata van az önkormányzatnak. Évi rendezvényeit, kirándulásait , valamint az idősek hónapjában tartott közös rendezésű összejöveteleket is kiemelten támogatja az önkormányzat. “Hagyományosan köszöntjük és megajándékozzuk a kerek évfordulókat ünneplő idős polgártársainkat. A rászorulókat élelmiszer csomagokkal és egészségügyi eszközökkel látjuk el igény szerint. Kérés alapján tűzifát biztosítunk a rászorulóknak minden év téli időszakában.
katolikusEbben az évben indítottuk a szociális gondozó programunkat, mely négy embernek biztosít 13 hónapon keresztül munkát, akik szerződés alapján látogatják az idős, beteg polgártársainkat, segítve ezzel mindennapi életüket, annak minőségét. További szociális programok indítását tervezzük. Nem hagytuk magukra azonban a fiatal családjainkat sem, hiszen a régióban egyedülálló módon, minden újszülött után 350 eurós támogatást folyósítunk az önkormányzat határozata alapján. Ezt már eddig, több mint 60 család kapta meg” – nyilatkozta a polgármester.
Többi civil szervezetet is segítik munkájukkal. A Nekvinum Polgári Társulással közös rendezvényeik vannak, ilyenek a szüreti ünnepeségek, vagy a borverseny.  A helyi pincékhez vezető utakra a község biztosítja a zúzott kő szállítását a kőbányából a saját költségére. A helyi vadász szervezettel évente megszervezik a Föld napja alakalmából a község kataszterében a szemétgyűjtést, mely alkalmakkor több tonna szemetet gyűjtenek össze az erdőkből és mezei útjaik mellől. A szervezet mindig kézségesen segít a szüreti ünepségeken a finom vadgulyás elkészítésében valamint annak alapanyagának biztosításában.
A helyi katolikus egyházzal való együttműködésük is példaértékű, hiszen a templom környékét, valamint a templom belső területét is a község közmunkásai takarítják, csinosítják. A község a templom felújításából is alaposan kivette a részét, hiszen anyagilag is támogatták a munkálatokat, valamint az év elején a Bethlen Gábor Alaptól, Budapestről 10 000 eurós támogatást sikerült intézni a templom felújításának munkálataihoz. Ezt a polgármester személyes sikerként könyveli el.
új kapuAz önkormányzat a civil szervezeteket, a fiatal családokat és az egyházat az elmúlt négy esztendőben több mint 150 000 euróval támogatta összesen.
Munkahelyteremtés
“Bár az önkormányzat nem cég, mégis odafigyeltünk arra, hogy fiataljainkat, az itt élőket munkához juttassuk. Természetesen figyelembe kell vennünk ennek értékelésekor azt a tényt is, hogy a már meglévő munkahelyek megtartásához, hogyan járult hozzá a község. Sajnos nagyobb befektetőket nem tudtunk idecsalogatni a régiót sújtó infrastrukturális hiány miatt, azonban a kifutó Európai Alapok sem tették ezt már számunkra lehetővé. Ennek ellenére időlegesen több, mint húsz embernek teremtettünk munkahelyet. Ezek nagy része idáig munkanélküli segélyből élt.
Külön büszkeséggel tölt el, hogy a pályázataink, beruházásaink döntő részét helyi vagy régióbeli vállalkozók végezték, akik szintén helyi embereket is alkalmaztak cégeikben. Az ő munkahelyeik megtartása számunkra ugyanolyan fontos, mint az újak teremtése.
Az új 2014-2020-as EU programozási időszak azonban jóval több lehetőséggel kecsegtet. Remélhetőleg ebben is sokkal jobb eredményeket fogunk elérni. Ipolynyék az elmúlt négy év fejlesztéseinek köszönhetően sokkal élhetőbb, szebb, turisztikailag vonzóbb település lett. Ezt a tényt senki sem vitathatja el” – nyilatkozta.
Ipolynyék község külföldi, de akár hazai megítélése
Számos olyan rendezvénynek, avatásnak adtak otthont az elmúlt években, melynek nemcsak idehaza, de külföldön is nagy visszhangja volt. Ide tartozik minden bizonnyal az az esemény, amikor a székely testvéreink mellett való kiállás jegyében elsőként a Felvidéken kitűztük a székely zászlót a községi hivatal épületére.
székely zászló“Személyes kapcsolataimnak és eddigi munkásságomnak köszönhető az a tény is, hogy a Duna TV népszerű sorozatában, a Hazajáróban, Ipolynyék község kiváló reklámlehetőséget kapott. Mindenhol, ahol megfordultam a Kárpát- medencében, megemlegették a községet a rövidfilm kapcsán. Kiváló kapcsolatokat ápolunk Erdélyben Csittszentiván és Siklód községekkel, Lengyelországban Szczawnica és Krosnó városokkal, Magyarországon Nyék nevű testvértelepüléseinkkel.
Külön öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ott lehettem a lengyelországi Szczawnicán gróf Esterházy János emléktáblájának avatásán, ahol is a Fekete márvány című versemet a legismertebb lengyel műfordító fordításában hallhatta a nagyérdemű közönség. Nem különben megtiszteltetés ért, hogy Esterházy János első budapesti, egész alakos szobrának avatóján, ahol is az ünnepi beszédet Áder János, Magyarország köztársasági elnöke mondta, Szabó András színművész szintén a Fekete márvány című versemet szavalta.
Arra is büszke vagyok, hogy 2011-ben a Csemadok pozsonyi székházában fogadhattam Schmidt Pál, magyar köztársasági elnököt, aki személyében 20 év után járt először közjogi méltóság a Csemadoknál, s akitől Szent István emlékérmet vehettem át , csak azért nem térek ki , mert ez egy másik feladatkörömből adódó esemény, melynek szintén eleget tettem a megbízatás utolsó percéig” – összegezte Hrubík Béla.
Szabadtéri színpad, csatornahálózat, kultúrház felújítása, újabb pályázati tervek
Hozzátette: “Nem szeretnék kitérni az elől sem, amit nem sikerült megvalósítanunk az elmúlt négy esztendőben. Ez a szabadtéri színpad, a szennyvíz hálózat kiépítése, valamint a kultúrház teljes rekonstrukciója volt. Bár ez utóbbinál némi elégtétel, hogy sok mindent sikerült saját erőből mégis megvalósítanunk benne.
csoportA szabadtéri színpad tervéről sem tettünk le, de nem volt egyetlen olyan kiírás sem, melybe ezt a programot bele tudtuk volna tenni. Saját erőből ezt a beruházást nem tudjuk végrehajtani. Ennek érdekében, a már meglévő tervek és építkezési engedély alapján együttműködési megállapodást kötöttünk Balassagyarmat városával, mely tartalmazza, hogy Ipolynyék és Balassagyarmat, az elkövetkező választási időszakban közös pályázattal fordul a Szlovák-Magyar Határon Átnyúló Program keretén belül a szabadtéri színpad megépítése és a helyi moziterem felújítása érdekében. Ezt garantálja az a tény is, hogy Balassagyarmat polgármesterét, Medvácz Lajost már újraválasztották, és így teljes mértékben a segítségünkre lesz ennek a programnak a sikerre vitelében.
A csatornahálózat megépítése érdekében sem tétlenkedtünk. Számos tárgyalást folytattunk le cégekkel, de azt a tényt, hogy Ipolynyék lakosainak száma nem haladja meg a 2000 főt, nem tudtuk befolyásolni érdemben, ez pedig alapfeltétele annak, hogy EU-s forrásból meg tudjuk pályázni a beruházás összegét.
Sikerült a beruházás közbeszerzését lefolytatnunk, ahol is az eredeti 3,2 millió euró beruházási összeget a nyertes cég 1, 8 millióra csökkentette. Ez már egy jó alap számunkra ahhoz, hogy ezen pályázatunkat benyújthassuk egy közös határon túli partnerrel a határon átnyúló EU-s program keretén belül. Az önkormányzatnak jelenleg 8 pályázata van elkészítve tervdokumentációval, építkezési engedéllyel arra várva, hogy megjelenő pályázati felhívás esetén máris benyújthassuk ezt. A beruházások értéke meghaladja a 3 millió eurót! Másfél éves erőfeszítésünkbe került, de mára kijelenthetem, hogy a 2006-ban eladott, és mára már lepusztuló félben lévő Haydin kastély tulajdonjoga tavasszal visszakerül Ipolynyék községre” – számolt be a polgármester.
Végezetül ezúton is köszönet mondott Ipolynyék község leköszönő önkormányzatának, s megköszönte azt az erkölcsi és szellemi támogatást, mellyel lehetővé tették, hogy ezt a minden bizonnyal eredményes időszakot, annak minden egyes elképzelését együtt, megvalósíthatták.
“Nem volt ez mindig így az elmúlt választási időszakokban, frissen emlékszünk még erre, és kérem Önöket, hogy az elkövetkező önkormányzat megválasztásánál is vegyék figyelembe ezeket a tényeket, hiszen széthúzó önkormányzat esetén nem lehet érdemi munkát végezni. Erre is volt már példa bőségesen az elmúlt választási időszakban. Eredményesen dolgozni csak együtt, egy lélekkel és egy akarattal lehet és érdemes. A döntés az Önök kezében van!
Ha úgy érzik, hogy munkámmal eleget tettem az elvárásaiknak, kérem Önöket, hogy támogassák továbbra is azt, hogy tovább szolgálhassam ezt a közösséget mindnyájunk megelégedésére!”  – zárta Hrubík Béla értékelését.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”47520,46527,43827,41264,37946,36488,32472″}