49709

1956 októberében és novemberében egész családunk a rádió mellett ült besztercebányai lakásunkban. A Szabad Európa Rádió, Amerika Hangja és a Szabad Kossuth és Petőfi Rádió hullámhosszán hallgattuk lélegzetvisszafojtva a hősies harc eseményeit, beszámolóit és azután a november 4-i szovjet támadás megindulását és a Nyugat cserbenhagyó felsülését, az emberiség tragédiáját.

A magyarországi rádióadók adását úgy zavarták, mint a nyugati magyar adásokat. Tátatát-tititi zakatolt hol hangosabban a zavarás, hol halkabban morajlott, mint a tenger hullámzó zúgása. Néha nem lehetett érteni semmit. Olyankor más hullámhosszon próbálkoztunk. Néha átszaladtunk a szomszédba, Singerékhez, vagy Lukácsékhoz, hátha az ő rádiójuk jobb. Egy kézzel rajzolt képeslapot is kaptunk azokban a napokban, melyet a Kossuth-címer díszített. Sajnos, elkallódott. Nem találom apám hagyatékában.
Apám akkor jegyzeteket készített. Ült a rádiónál és írt. Később legépelte e mondatokat. Azt nem írta oda, melyik adón hallotta és mikor, de annak nincs oly nagy jelentősége. Ezek a gondolatok azonban vádolnak, emlékeztetnek, az akkori emberek véleményét tükrözik. Az egész világ Magyarországra figyelt. Jó volt magyarnak lenni!
Kádárt muszkavezetőnek nevezte valamelyik adó, megtudtuk, hogy egy ÁVÓ-s havi fizetése 9.000 Ft volt akkor, amikor az iparban 70 ezer fő havi keresete nem haladta meg a 600 forintot, amiből csak nyomorúságosan lehetett megélni. A legtöbben 450-600 Ft-ot kerestek havonta. A nyugdíjasok 500 forintot kaptak. A nők 64 %-a és a férfiak 18 %-a minimális nyugdíjat kapott. Az 1945 előtti munkaviszonyt a nyugdíj kiszámításánál nem vették figyelembe!
De 1956 őszén már sokkal többről volt szó, mint az elviselhetetlen szociális helyzet javításáról. Apám jegyzeteit szinte olyan sorrendben adom vissza, amint sorjáznak. Rendezetlenül. Nem biztos, hogy ebben a sorrendben hangzottak el, de annak nincs jelentősége.

Elesett az újkor Bastille-ja! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Rómában a Szent Péter-bazilikában egy magyar kisfiú mondta el magyarul a Miatyánkot. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A Szovjetunió történelme hátborzongató. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Október 23-a legyen a Világszabadság Napja! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Az egész világ az örvény szélén áll. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A magyar egyenlő a szabadság fogalmával. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A kommunizmus a történelem legnagyobb hazugsága. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A magyar nép rabszolgatartói ellen állt fel! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy kisgyermek nyakában cédula: „Gondoskodjatok gyermekemről, én visszamegyek harcolni!” Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A nemzetközi illemkódex letiprása. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Keresztre feszített magyar nemzet. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy javaslat: Azokat az utcákat, amelyekben orosz külképviselet székel, nevezzék el a Legyilkolt magyarok utcájának. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Huszadik századi tatárjárás. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… „Magyarország magyar haza, minden orosz menjen haza!” Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy nemzet segítséget kér a Nyugattól és nem kapja meg. Egy százalék kéri a Kelettől, és megkapja. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… „Ha a magyarok nem érnék el céljukat, ez nem a magyarok hibája volna. Ők mutattak példát nekünk angoloknak, mi a szabadság.” Tátatá-tititi. Tátatá-tititi…

Kommunizmus vörös nácizmus. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy kislány beragasztja egy tank kémlelőlyukát, egy kisfiú kalapáccsal leüt egy oroszt. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy kanadai javaslat: Magyarországot nemzetközi rendőrség szállja meg. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy olasz vélemény: Magyarország mindannyiunk ügyéért harcol. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A magyar hősiesség csoda. Szemben állnak a szovjet zsarnoksággal. Az oroszok megmutatták igazi arcukat. Az erőszak nem megoldás. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Figyelem, figyelem! Itt a Rákóczi adó, figyelem! Mentsétek meg lelkeinket! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Nyugat elhaló lelkiismeretét a magyarok ébresztették fel! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Az egész világ Magyarország lett! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Mozgósítani kell az egész világ lelkiismeretét. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Amely népnek hagyományai vannak, vannak hősi erényei, csak az képes erre. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Közel Kelet – távoli Magyarország! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Pax sovietica = temetők békessége. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy argentin ellentengernagy véleménye: Parancsoló szükség, hogy Magyarország népét megvédjük! Magyarország független marad. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A Szovjetuniót árulással és csalással vádoljuk! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Elborzad a szabad emberiség. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi…

A halálhörgés mindenütt hallatszik. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Jugoszláv vélemény: Magyarország példát mutat a szabadság vágya iránt, szégyen hallgatni. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Holland vélemény: Az orosz beavatkozás kegyetlenebb Hitlernél is. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A kommunizmus munkáskínzó rendszer. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Az ENSz tehetetlen politikai egyesület lett. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A tizenöt éves Német Mártika, az első áldozat, a forradalom szimbóluma. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Márai Sándor véleménye: A magyarság új helyet kapott a világban. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A Vöröskereszt adományok szétosztásakor jelentkezik egy szabadságharcos családtagja. A következőképpen utasítják el: „Fogja be a száját és örüljön, hogy él.” Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Indonéz vélemény: Ne hagyjuk, hogy szenvedéseik hiábavalók legyenek! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A szabadság nem veszhet el! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Az indiai, ceyloni és indonéziai kormány követeli, hogy azonnal megfigyelőket küldjenek Magyarországra. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Chicagóban magyar segélynapot szerveztek. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A Clevelandi Magyar Szövetség, amely egy millió magyart képvisel, követeli a deportálások megszüntetését, az oroszok hagyják el az országot, a foglyokat bocsássák szabadon és tartsanak szabad választásokat. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Svájci írók üzenete: A ti szavatokra ébred fel a nemzet öntudata és bizalma. Köszönjük a nagy példát, melyet a világnak adtatok! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Valaki Pascalt idézte: Krisztus haldoklása a világ végéig fog tartani. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi…

A világ üdvéért mindenki felelős. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy pillanatra fellélegeztetek, most ismét rabok vagytok. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Az oroszok békét hirdetnek, mialatt Budapesten vérfürdőt rendeznek. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy lapvélemény: A legrettenetesebb hét nap. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A hóhérok, kínvallatók és a szovjet csapatok gyarmatosító magatartása. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A kérdés: Mit tettem én? Cselekedjetek! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Salvador de Madariaga, spanyol diplomata, történész, író: Magyarország más állam mint a többi? Ha azokat támadták volna meg, mit tettek volna? Ha Magyarországot megsegítik, a többi állam is fölszabadult volna és ki tudja, mi történne ma Oroszországban. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy munkás: Ha az a szocializmus, amit életemben megismertem, abból nem kérek. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A szabad világ tovább nézheti, hogy Magyarországon harcolnak a munkások együtt a diákokkal, a földművelőkkel és az utolsó napokban lett özvegyekkel és árvákkal!? Tátatá-tititi. Tátatá-tititi…Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Szívszorító, hogy maguknak kell kivívni a szabadságot. Keserű valóság, hogy csak a magyarok képesek mindent kockáztatni. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Harmincezer nő tüntet. Mikor az oroszok nekik szegezik fegyvereiket, esküre emelik kezüket, s szavalják: „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk!” Tátatá-tititi. Tátatá-tititi…

A kommunista logika megállítja az ember lélegzetét. Kádár kijelentése: „A főiskolások bűnözők…” Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Az illegális magyar sajtó követeli Magyarország semlegességét, amit a Szovjetunió ismerjen el. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A magyar forradalom olyan, mint a hollandok ellenállása a spanyolok ellen. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A passzív massza átváltozott katonákká. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Megfullad az emberiség. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Az első világháború után egy informálatlan korszak következett. A világ hagyta magát rábeszélni Magyarország ellen. A második világháború után is mindegy volt Rooseveltnek, hogy Magyarország hová kerül. Most, a szabadságharc után is hónapokig várnak, húzzák az időt, hogy az ENSZ megbízottja beutazási engedélyt kapjon Magyarországra. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A gondolat szabadsága mindig győz, ne veszítsétek el a reményt! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Egy angol üzenet november 11-én: Napkeletkor, alkonyatkor emlékezünk rátok! Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… Tátatá-tititi. Tátatá-tititi…
Két kedvenc idézetemet a végére hagytam: Marx Károly szakállas feje mögött Dzsingisz kán vigyorgó arca jelent meg. Tátatá-tititi. Tátatá-tititi… A déli harangszó emlékezteti az emberiséget a veszedelemre, amely újonnan keletről jön.
A mondatfoszlányok e néhány nap tragikusan felemelő gyönyörűségét húsba vágóan idézik és egységbe forrasztják. Töredékek, melyek összeillenek. Érdemes néha felidézni őket!

(Ötvennyolc évvel ezelőtt, 1956. november 4-én hajnalban indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, aminek célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból kilépni szándékozó, Nagy Imre vezette kormány megdöntése és a demokratikus rendszer felszámolása volt. Cikkünkkel az ötvenhatos hősökre emlékezünk.)

Balassa Zoltán, Felvidék.ma