Prof. Dr. Madarász László átveszi a kitüntető cimet

A Magyar Tudomány Ünnepe és az Óbudai Egyetem Napja alkalmából felemelő ünnepségre került sor az Óbudai Egyetemen, ahol Prof. Dr. Madarász László, a Kassai Műszaki Egyetem oktatója és tudományos kutatója tiszteletbeli doktori címet (doctor honoris causa) vehetett át.

Az Óbudai Egyetem a Magyar Országgyűlés 2009. november 23-án elfogadott törvénye alapján kezdte el működését 2010. január elsején, a Zsigmond király által alakított Óbudai Egyetem (Universitas Budensis) újjáalakításának 600. évfordulója alkalmából.
Azóta november 23. az Óbudai Egyetem Napja. Az elmúlt fél évtizednyi időben az Óbudai Egyetem több mint 13 ezer hallgatójával, és egyre szélesedő nemzetközi kapcsolataival Magyarország legjelentősebb felsőoktatási intézményei közé küzdte fel magát.
Az ötéves évforduló alkalmából tartott felemelő ünnepségen részt vett Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A házelnök ünnepi beszédében a nemzetgazdaság legsikeresebb és legversenyképesebb ágazatának nevezte a magyar felsőoktatást. Kiemelte, hogy a színvonalas elméleti képzés mellett egyre hangsúlyosabb szerep jut a praktikus kérdések megoldásának. Elismeréssel szólt az Óbudai Egyetem kezdeményezéseiről, fontos szerepvállalásáról a külhoni magyar fiatalok képzésében, a 2014-ben elindított fejlesztő és szolgáltató központ létrehozásáról (ONLINE), amely segíti a Kárpát-medencei magyar tannyelvű képzéseket nyújtó valamennyi felsőoktatási intézményt.
Összegzésként kijelentette: a Kölcsey által megfogalmazott haza és haladás szellemében minden lehetőség megadatott arra, hogy Magyarország létrehozza Közép-Európa legjobb felsőoktatási rendszerét.
Az egyetem idén kinevezett rektora Prof. Dr. Fodor János kihangsúlyozta, hogy az egyetem öt év alatt jelentős sikereket ért el. Köszönetét fejezte ki elődjének, az egyetem alapító rektorának, Prof. Dr. Rudas Imrének. Az egyetemet fiatal, dinamikus intézményként jellemezte, amely minőségi oktatást kínál és rugalmasan alkalmazkodik a kereslethez. Külön kiemelte az egyetem elkötelezettségét a határon kívüli magyar fiatalok képzésében, amely a komáromi Selye János Egyetemmel szoros együttműködés keretében realizálódik, illetve kihelyezett tagozatok működtetésével Székelyudvarhelyen és Szabadkán.
Az ünnepségen színvonalas produkcióval fellépett az Óbudai Egyetem énekkara, illetve tudományos címek és fokozatok odaítélésére került sor. Tiszteletbeli doktori címet kaptak: Prof. Dr. Madarász László, a Kassai Műszaki Egyetem professzora, illetve Prof. Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem alapító rektora, több külföldi egyetem vendégtanára. Három egyetemi oktató habilitált (hab,) és szintén hárman nyerték el a doktori fokozatot (PhD.).
Madarász professzor a doctor honoris causa címet oktatói és kutatási munkásságának elismeréséül, a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása terén elért eredményeiért, illetve közös tudományos tanácskozások megszervezéséért, közös publikációk megjelentetésért és közös projektek megvalósításáért kapta. Az elismerés odaítélésében hangsúlyos szerep jutott a két intézmény, a budapesti és kassai egyetemek közötti kapcsolatok ösztönzésében és megvalósításában játszott személyes szerepért, amelyek eredményeként 2000-ben sor került a kassai Műszaki Egyetem és a budapesti Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola (az Óbudai Egyetem egyik elődje) közötti szerződés aláírására, amelyet 2004-ben megújítottak s azóta is aktuális kiegészítésekkel bővítik ki.
Madarász László a szívélyes köszönet mellett felvázolta oktatói és tudományos tevékenységét, együttműködését a magyarországi felsőoktatási intézményekkel: a Miskolci Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel. Elmondta, hogy a Kassához közelebb eső Miskolcon vendégtanárként is szerepelt, és ott is megkapta a doctor honoris causa címet. Az Óbudai Egyetemmel folytatott együtt működésben fontosnak tartotta kihangsúlyozni, hogy az két egyetem vezetésének kooperációja mellett megvalósul a karok közötti konkrét tudományos együttműködés. Fontosnak nevezte a személyes kapcsolatok kiszélesedését egyetemi oktatók és hallgatók között.
Madarász László professzor Gömörország szülötte; Kuntapolcán, a Rozsnyói járásban látta meg a napvilágot. A pelsőci magyar alapiskolába járt, középfokú végzettséget a valamikor legendás Kassai Magyar Tanítási Nyelvű Ipariskolában szerzett. A Kassai Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán műszaki kibernetika szakon 1973-ban diplomázott. Itt kezdte el pedagógiai és tudományos munkásságát, a kibernetika és mesterséges intelligencia tanszékén. Kandidátusi értekezését a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetemen védte meg 1983-ban, 1984-ben docens lett.
Betöltött különböző egyetemi tisztségeket: volt tanszékvezető-helyettes, dékán-helyettes, rektori tanácsadó. Gazdag tudományos tevékenységét igazolja 13 monográfia, 20 egyetemi jegyzet, több mint 250 eredeti publikáció és egyéb tudományos és szakmai cikkek, vélemények, értékelések. Tudományos eredményei jelentősek a mesterséges intelligencia elemeinek, módszereinek a gyakorlati alkalmazása terén, különösen a tervezésben, irányításban és modellezésben.
Hosszabb-rövidebb időre tagja volt különböző szakmai és tanácsadó testületeknek, mint például a Kassai Műszaki Egyetem Tudományos Tanácsának, de jelenleg is tagja a komáromi Selye János Egyetem Tudományos Tanácsának. Elnökségi tagja a Magyar Professzorok Világszövetsége Műszaki Szekciójának.
Jelentős tapasztalatokra tett szert a nemzetközi kapcsolatok terén. Többször volt vendégtanár a közeli Miskolci Egyetemen. Nehezen vehető számokba azok a nemzetközi tudományos tanácskozások, konferenciák, melyeknek előkészítésében és lebonyolításában közreműködött. Különösen fontosnak tartotta a Kassai Műszaki Egyetem együttműködésének elmélyítését magyarországi egyetemekkel: a Miskolci Egyetemmel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, valamint az Óbudai Egyetemmel és annak előd intézményeivel. Ezek a kapcsolatok a tudományos együttműködés és a diákcserék mellett a nemzetközi projektekben való közös részvételeket is tartalmazzák.
Madarász László professzor munkásságát különféle elismerésekkel, kitüntetésekkel jutalmazták. Megkapta a Kassai Műszaki Egyetem aranyérmét, 2013-ban a Magyar Országgyűlésben vehette át a Gábor Dénes külhoni díjat, az idén a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét. A napokban pedig a Miskolci Egyetem után (2009) az Óbudai Egyetem is tiszteletbeli címet – doctor honoris causa – adományozott neki. Számára a kitüntetések mellett igazi elismerést jelent, hogy tudományos tevékenysége hivatkozási alapként szolgál nemcsak a közép-európai egyetemeken, de Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Finnországban, de a távoli Japánban és még Mauritiuson is.
Egy tudományos elismerés odaítélésénél felmerül olyan kérdés is, hogy ez a kitüntetés az egyénen kívül a közösségnek is szól. Az elindító és felnevelő közösségnek. És ebben az esetben aktuális a kérdés: Milyen az egyén és a közösség kapcsolata? Mennyire ismeri közösségünk a kitüntetettet és munkásságát? Van-e kölcsönös odafigyelés egymásra? Valljuk meg: többször megesik, hogy rendezvényeinkre külföldi előadókat hívunk, közben itthon is vannak nemzetközileg jegyzet szaktekintélyeink. Ahogy ezt Madarász László is bizonyította emlékezetes előadásával a Kassai Mindentudás Egyetem közönsége előtt. De az is elvitathatatlan tény, hogy Kassán megjelenni egy magyar rendezvényen, az kiállást jelent a magyar nyelv, magyar kultúra és magyar hagyományok mellett!
Most a gratuláció ideje van itt. Köszöntsük Madarász László professzort újabb szakmai sikere alkalmából a gömöri, kassai magyarok és egész nemzeti kisebbségi közösségünk nevében. További megtartó erőt és sikereket kívánva neki!
Mert a felmenők és a Madarász név kötelez!
Felső felvételen:Madarász László átveszi a kitüntető címet.

Máté László, Felvidék.ma
a szerző felvételei
Az eddig kitüntettek névsora - közöttők 3 Nobel-dijasDr. Kövér László köszöntőjeProf. Dr. Fodor János rektor ünnepi beszédeProf. Dr. Rudas Imre volt rektor kitüntetése

{iarelatednews articleid=”48313,41715,34225″}