Jobbról balra Kováts Dániel Fehér József

Az immár harminc év tevékenységgel büszkélkedő sátoraljaújhelyi székhelyű Kazinczy Ferenc Társaság a hét végén tartotta rendkívüli közgyűléssel összekötött könyvbemutatóját. Akinek valami betekintése van a civil szervezetek működésébe, az tudja, hogy – minálunk és odaát egyaránt – a civil szféra működésére egyre kacifántosabb törvények és rendeletek vonatkoznak, aminek eleget tenni komoly jogi ismereteket igényel, különösen a közhasznúság tételes megfogalmazása területén. Szerencsére az Alapszabály ilyen irányú módosítása a tagok teljes egyetértésével történt – támogatók, szimpatizánsok és vendégek nagy örömére.
A Kazinczy Ferenc Társaság három évtizede indult 10 fővel, jelenlegi tagsága közel háromszázat tesz ki. Alapító elnöke Kováts Dániel irodalomtörténész, főiskolai tanár volt; 2009-tól elnöke Fehér József múzeumigazgató. Kulturális, irodalmi és honismereti közhasznú társadalmi szervezetként határozta meg magát, amelynek elsődleges célja a névadó munkásságának és szellemének az éltetése és továbbadása. Ennek megvalósítási formái  tudományos tanácskozások és kulturális rendezvények szervezése, publikációk közzététele. Az elmúlt harminc évben közel 100 kiadvány megjelenésénél bábáskodott a Társaság, ezek közül több országos és nemzetközi figyelmet és visszhangot kiváltó kötet is volt. Számunkra, határon kívüli magyarok részére fontos, hogy a Társaság a kezdet kezdetétől nem állt meg a határoknál, az abaúji, zempléni, gömöri régiókat történelmi egységükben kezeli, de erdélyi, partiumi, kárpátaljai és vajdasági kapcsolatokat is rendszeresen és tudatosan ápol. Sokan azt sem tudják, pedig tény: a Társaságnak elvitathatatlan szerepe volt abban, hogy 2008-ban létrejött a Magyar Nyelv Múzeuma.
1986 óta minden évben esemény számba megy a Társaság évkönyvének a bemutatása,
amely az idén Széphalom Évkönyv címmel a 24.-dik kötetig jutott. (Széphalom Sátoraljaújhely része, valamikor önálló településként Kisbányácska volt a neve. Kazinczy adta neki a Széphalom nevet. A kiadvány címe Kazinczy kézírásában került a kötet fedőlapjára!) A tekintélyes kötet – több mint 500 oldal – tartalmazza a X. Abaúji50629 Szabadegyetem Fonyban elhangzott előadásait a Nagy Háború kitörésének 100. Évfordulója alkalmából, de vannak benne Kazinczyról, történelmünk más korszakairól, hagyományainkról és egyéb témákat elemző értekezések, tanulmányok. A szerzőgárda felkészültsége mellett külön kiemelendő Kováts Dániel szerkesztői igényessége és fáradhatatlansága, aki nemcsak ennek a kötetnek, hanem a Társaság más kiadványainak is Ignotusa és Osváth Ernője egy személyben.
Az egy évvel korábbi évkönyv, a 23.-dik, Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013 kapcsán tematikusan Márai-városának volt szentelve, bemutatva a kötetet Újhelyben, Budapesten és Kassán. Jó szolgálatot tett a kiadvány Kassa múltjának, hagyományainak, de a tragikusan szórvánnyá apadt jelenlegi kassai magyar közösségnek, és magának a városnak is, ösztönözve a magyarokat –határon belül és kívül -, hogy e jelentős kulturális esemény kapcsán látogassanak el Kassára!
A szombati találkozó kellemes meglepetése volt „a könyves ember” – Kováts Dániel – legújabb kötetének a bemutatása: Sárospatak ege alatt. Maga a szerző úgy indokolta ennek az esszéket és tanulmányokat tartalmazó kötetnek – közel 600 oldal! – megjelenését, hogy a két szomszédvárost – Sátoraljaújhelyt és Sárospatakot – egyaránt szíve szerint közel állóknak tartja, de mintha az utóbbi időben publikációinak java Újhellyel volt inkább kapcsolatos, ezért tartotta „a kiegyensúlyozott szerelem” igazolásaként ezt a kötetet.
A rendezvényre a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban került sor. A résztvevők: tagok, támogatók, szimpatizánsok és vendégek adventi, családias hangulatban találkoztak a könyvek birodalmában. Az alaphangot jól szolgálta a helyi zenészek – Hangász Négyes – fellépése Dombóvári János vezetésével. A műsort követő élénk beszélgetések izét és meghitt hangulatát megalapozta az illatos kenyérlángos és az omlós házi pogácsa – szponzori ajándék! (Az összetartozás érzésének az elmélyítéséhez néha elég egy kedves gesztus, s talán több mint egy protokoll ebéd!) Különben is a Társaság belső kohézióját a Kazinczy Ferenc által megfogalmazott Jót s jól mellett a jó ügyért szövetkezők bensőséges melegsége jellemzi.
Jó lesz jövőre is odafigyelni a Kazinczy Ferenc Társaság tevékenységére, hiszen az a harmincadik évforduló jegyében telik majd, de egyaránt az újabb kiadványokra is, közöttük a Széphalom Évkönyv 25.-dik kötetére!

Máté László, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”40329,20593″}