50788

Ferenc pápa december 24-én este a római Szent Péter-bazilikában mutat be misét, december 25-én délben pedig a Szent Péter téren mondja el karácsonyi beszédét, és adja Urbi et Orbi áldását Róma városára és a világra.

A pápa december 24-én délután felavatja a Szent Péter tér közepén épített betlehemet. Szenteste az egyházfő által bemutatandó mise este fél tízkor kezdődik a Szent Péter-bazilikában. A misét a Vatikán honlapja (vatican.va), az olasz közszolgálati televízió és számos más európai és nemzetközi televízióadó és rádió is egyenesben közvetíti. Ez az első alkalom, hogy a december 24-i pápai misét HD minőségben, vagyis nagy felbontású képen és 3D-ben is sugározzák a Sky televíziótársaság olasz csatornáin.

A misére a bazilika megtelik olasz és külföldi hívőkkel és turistákkal. A Vatikán honlapja szerint a szertartás olasz, angol és latin nyelven zajlik, de arabul imádkoznak majd az evangélium terjesztéséért és kínaiul a szenvedőkért. A mise során a pápa a bazilika betlehemében a gyermek Jézus szobrát a jászolba helyezi, ahova a világ öt kontinenséről érkezett gyerekek virágokat visznek. Ferenc pápa tavalyi első karácsonyán rövid, nem előre megírt homíliát mondott.
December 25-én délben Ferenc pápa karácsonyi beszédet mond a Szent Péter-bazilikának a térre néző központi lodzsájáról. Több tízezres tömeget várnak a Szent Péter térre. A beszédet az Urbi et Orbi latin nyelvű karácsonyi áldás követi. Ferenc pápa megválasztása óta karácsonykor és húsvétkor sem köszönti több nyelven a világ népeit, ahogyan elődei tették.
December 31-én az egyházfő délután öt órától vesperást vezet, és év végi hálaadó Te Deum imádságot tart a Szent Péter-bazilikában. Január elsején újévi misét mutat be a bazilikában, ahogyan január 6-án vízkereszt ünnepén is. Január 11-én Ferenc pápa a Sixtus-kápolnában gyermekeket keresztel meg. Január 12-19. között az egyházfő Srí Lankára és a Fülöp-szigetekre látogat.

Ferenc pápa karácsonyi üzenete

December 23-án, kedden tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa karácsonyi üzenetét, melyben a Közel-Kelet keresztény közösségeihez fordul karácsonyi jókívánságaival.
„A minden vigasztalás Atyja segítségét kérve” teszi ezt a pápa, tudva, hogy „a térség sok keresztényének karácsonyi énekeihez könnyek és sóhajok keverednek”. „Mindazonáltal az Isten Fiának emberi testben való megszületése a vigasztalás elmondhatatlan titka. A csapások és üldöztetések a közelmúltban sem kímélték a Közel-Keletet, sőt még súlyosbodtak is az utolsó hónapokban a térségre nehezedő konfliktusok miatt, de főként egy terrorista szervezet legújabb és aggodalmat keltő művelete miatt, mely elképzelhetetlen mértékben követ el mindenféle visszaéléseket. Ennek következtében sok keresztényt brutális módon üldöztek el saját földjükről, ahol a keresztények az apostoli kor óta jelen vannak” – szól a pápa üzenete.

Ő „napról napra követi a Közel-Keletről érkező hatalmas szenvedések hírét, és így nem feledkezik meg a térség többi vallási és etnikai csoportjairól sem, akik hasonló üldöztetést szenvednek”. A pápa mindenekelőtt a „gyermekekre gondol, az édesanyákra és idősekre, továbbá az elvándorlókra és a menekültekre, akik éheznek és szenvednek a tél hidegétől. Ez a sok szenvedés az Istenhez kiált és felhívással fordul felénk, hogy kötelezzük el magunkat az imádságban és mindennemű kezdeményezésekben”.
Ferenc pápa arra kéri a közel-keleti keresztényeket, hogy „tegyenek tanúságot Jézusról azon a földön, melyet maga az Úr áldott meg. Maradjatok vele élő kapcsolatban, mint szőlővesszők a szőlőtőhöz, úgy kapcsolódjatok hozzá, abban bizakodva, hogy sem üldöztetés, sem szorongatás, sem félelem nem szakíthatja el őket Isten szeretetétől”.

„Imáiról biztosítja őket, hogy testvéri közösségben tudjanak élni az első jeruzsálemi közösség példája nyomán. Az Úr által akart egység ebben a nehéz időszakban fontosabb, mint valaha volt”.
„A nehéz helyzet az életszentségre hívja őket, melyről sok szent és vértanú tanúskodott”. Ferenc pápa „tisztelettel adózik mindazon pásztorok és hívek irányában, akik az utóbbi időben életüket áldozták a hitükért. Gondol továbbá az elrabolt személyekre, köztük a különféle felekezetek püspökeire és papjaira. Bárcsak mihamarabb visszatérhetnének az otthonaikba”!

A pápa örömének ad hangot a keleti katolikus egyházak és az ortodox egyházak pátriárkáinak együttműködése miatt. A közös szenvedés felbecsülhetetlenül járul hozzá az egység építéséhez, ez a „vér ökumenizmusa”, mely bizalommal teli ráhagyatkozás a Szentlélek működésére”.
Ferenc pápa elismeréssel adózik a Közel-Kelet keresztényeinek. „Jelenlétetek nagyon értékes ebben a térségben. Kicsi nyáj vagytok, de nagy felelősséget hordoztok azon a földön, ahol a kereszténység megszületett. Az oktatás, az egészségügy területén felmutatott nagy műveitek előtt azonban ti magatok keresztények vagytok annak a térségnek a gazdagsága” – szól a pápa üzenete.

„Az ott élő zsidókkal és muzulmánokkal való együttélésért tett erőfeszítéseitek az Isten Országának a jele. A vallásközi párbeszéd soha nem volt ennyire szükséges, mint napjainkban és nincs más út ezen kívül. Egyúttal segít a vallási fundamentalizmus legyőzésében is”.
„Nagyobb részt muzulmán többségű környezetben éltek. Segítsétek muzulmán honfitársaitokat, hogy megkülönbözetett módon mutassák fel az iszlám leghitelesebb képét, főként azok felé, akik azt ismételgetik, hogy az iszlám a béke vallása. Az Irakban élő keresztény testvéreink, de éppúgy a jazidok és más felekezetű közösségek és etnikumok drámai helyzete világos és bátor állásfoglalást követel a vallási vezetők részéről, hogy egyhangúlag és színlelés nélkül elítéljék ezeket a bűncselekedeteket”.

„Minthogy nagy többségben ott születtetek ezekben az országokban”, ezért Ferenc pápa arra bátorítja őket, hogy „éljenek az országuk életében való részvétel jogaival és kötelezettségeivel”.
Ferenc pápa elismeréssel szól a közel-keleti keresztények szolgálatáról az oktatás-nevelés és az egészségügy terén. A karitász szervezetek megkülönböztetés nélkül segítik a rászorulókat. A nemzetközi szervezeteket arra kéri a pápa, hogy segítség a térségnek szenvedéssel sújtott kisebbségeit, tárgyalásokkal mozdítsák elő a béke megteremtését. A legteljesebb mértékben helyteleníti a fegyverkereskedelmet. Azt kéri mindnyájunktól, hogy ne fáradjunk bele az imádságba és bízzunk abban, hogy a béke megteremthető a Közel-Keleten minden nehézség ellenére is!

Üzenete végén arról biztosította a térség keresztényeit, hogy küzdelmeikben nincsenek egyedül, és Ferenc pápa személyes hangon köszönte meg a szenvedésüket és imádságaikat. A Szűzanya támogatását és az Üdvözítő Krisztus karácsonyi békéjét kérte végül a számukra. (vl)

Forrás: http://hu.radiovaticana.va, a Vatikáni Rádió honlapja