muskatli

A Szózat elektronikus folyóirat Muskátli melléklete is a szeretet, a várakozás jegyében készült. A Hónapvers rovatban Pósa Lajos: A szeretet című versét olvashatják el.
Az Emléknapok rovatban sorra vesszük a fontosabb évfordulókat, népi jóslatok. Így a december 21-i napról itt is megtudhatjuk, hogy az ősi magyarság egyik legnagyobb ünnepe ekkor van, a Karacsun – a Téli Napforduló. A téli napforduló ünnepe a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is, a legkiemelkedőbb örömnap lehetett. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást az újjászületést is jelképezte. A sötétség átfordulását a világosságba: kara csun (azaz karácsony) ünnepe.

A Valósmese rovatba ezúttal Rákóczi és Kossuth címmel olvashatunk el egy anekdotát. Ehhez kapcsolódik az egyik megfejtés is, mely így szól: Mi a szemfödél szó? A megfejtéseket a szozatlap@citromail.hu e-mail címre lehet beküldeni december 28-ig. Egy szerencsés kis Olvasó könyvjutalomban részesül.

Pósa bácsi tarsolyában e hónapban is előkerültek az arany kalászok, a megszívlelendő közmondások, szerkesztő bácsi postájából való üzenetek. S új évhez közeledvén tippeket is kaphatnak, hogy hogyan köszöntsék majd az Apát, Anyát, Nagyapót, Nagyanyót, Bácsit, Nénit, Keresztapát, Keresztanyát, Tanító nénit vagy éppen a Tanító bácsit. Az Irodalom rovatban Pósa Lajos: Hegedűszóban szép mese versekből olvashatunk részleteket.
Az Imádság rovatban decemberben Pósa bácsi: Aranka imádsága kapott helyett. Az Emlékezés rovatban pedig a 100 éve elhunyt Herman Ottóra emlékezhetünk. A Természet rovatba, tisztelegve a nagy természettudós előtt Herman Ottó: Etessétek az ég madarait című írása került közlésre.

A találós kérdés december így hangzik: Hogy hívják az utolsó magyar polihisztort, aki 1914. december 27-én, azaz idén 100 éve hunyt el? A megfejtéseket szintén a szozatlap@citromail.hu e-mail címre várják december 28-ig.

Kellemes böngészést, jó olvasási élményeket kívánunk a jó gyermekeknek, de akár az örök gyermekeknek is!

A Muskátli 4. száma ITT>>> érhető el.
he, Felvidék.ma