50424

A szerző prágai diákként szembesült először azzal, a nagyközönség körében alig ismert ténnyel, hogy a legutóbbi évezred folyamán a cseh és a magyar nemzet sorsa mennyire összefonódott. Ernő bő négy évtizeddel ezelőtt, egyetemista korában ismerte meg a cseh főváros nevezetességeit, lakóinak életét és gondolkodásmódját. Szembesült azzal, hogy a cseh és magyar nemzetet ezernyi szál köti össze, amelyek napjainkban feledésbe merültek. A könyv azokat a nagy jelentőségű, Prágában tevékenykedő magyarokat veszi számba, akik hozzájárultak e csodálatos város szellemi és anyagi kincseinek gyarapításához.
Uralkodó családjaik többszörösen rokoni kapcsolatban álltak egymással, amiből olykor rövidebb-hosszabb ideig tartó szövetségek, máskor kisebb-nagyobb perpatvarok keletkeztek; az oktatásügy területén tetten érhető IV. Károly német-római császár, a róla elnevezett, napjainkig működő egyetem alapítójának hatása, akinek egykori veje, Nagy Lajos Pécsett hozta létre az első magyar felsőfokú tanintézményt. Prága évszázadokon keresztül az európai kultúra, művészet és tudomány egyik legfontosabb központja volt, ami mágnesként vonzotta hazánkfiait a cseh fővárosba. E kötet nagyrészt azokat a magyarokat veszi számba, akik tevékenysége összefonódott Prágával; de áttekintést is igyekszik nyújtani e csodálatos, egyedülálló, megismételhetetlen város hozzájárulásáról civilizációnk fejlődésében
Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”40024,37925″}