50885

A Városi Választási Bizottság elnökének, Rovenszky Istvánnak beszámolója után letette az esküt a régi-új polgármester Karol Kvál, majd a tizenkilenc képviselő is – köztük Bárdos Gyula, Galambos Rudolf és Németh Gabriella magyarul is.

A törvény adta határidő utolsó napján volt Szencen az új Önkormányzat alakuló ülése a Nosztalgia étteremben. Érthető volt tehát a polgárok fokozott érdeklődése és aránylag nagyszámú jelenléte. A beiktatás elején felhangzott az állami himnusz.

Az Önkormányzat gyakorlatilag 4 csoportból tevődik össze: héttagú klubja van a Szenc Az Én Városom polgári társulásnak, öt-öt tagja van az MKP-Híd klubnak (Bárdos Gyula, Bertók Miklós, Galambos Rudolf, Kovács Zoltán, Németh Gabriella) és a függetlenek klubjának, valamint két taggal képviseli magát a KDH.

Az eskütétel és a rövid kultúrprogram után a polgármester megnevezte az alpolgármester személyét, aki Dušan Badinský lett. A polgármester megköszönte Nemecné Bakus Ilona eddigi alpolgármester munkáját, aki szimbolikusan átadta helyét az új alpolgármesternek.
Ezek után megválasztották azt a helyettes képviselőt, aki jogosult összehívni az Önkormányzat ülését (ha ezt akadályoztatása miatt nem teszi meg a polgármester, ill. az alpolgármester). Megválasztották a szakbizottságok elnökeit és a polgári ügyek ügyvivőit, valamint a Senčan szerkesztőbizottságának elnökét.

Az MKP-Híd koalíciós klub tisztségviselői az új választási időszakban:
Városi Tanács: PhDr.Németh Gabriella és Ing.Kovács Zoltán
Állandó bizottsági elnökök: Ing. Bertok Miklós – pénzügyi, Mgr. Galambos Rudolf-kultúra és iskolaügy,
Ing. Kovács Zoltán- idegenforgalom, PhDr. Németh Gabriella- Senčan szerkesztőbizottság.

Végül meghatározták a 2015-ös esztendő önkormányzati összejöveteleinek időpontjait, amelyek a szokás szerint mindig az adott csütörtökön leszek 9:00 – tól. Ezzel az első ülés be is fejeződött.

Agárdy Gábor, szenc.sk/Felvidék.ma