50918

Új évhez közeledvén tippek a gyerekeknek, hogy hogyan köszöntsék az Apát, Anyát, Nagyapót, Nagyanyót, Bácsit, Nénit, Keresztapát, Keresztanyát, Tanító nénit vagy éppen a Tanító bácsit.

Apának

Isten után a legjobban
Ki szeret?
Ki ad nekünk mindennapi
Kenyeret?
Te vagy, apám, a jóság és
Szeretet…
Áldja Isten kenyérszegő
Kezedet!

Anyának

Boldog új esztendőt,
Bölcsőm ringatója!
Minden lépésedet
A jó Isten óvja.
Ápolgató kezed
Százszor legyen áldott!
Szálljon rád az áldás,
Mikor nem is várod.

Nagyapónak

De sok mesét is mondott már
Kedves nagyapó!
Míg a haja galambősz lett,
Fehér, mint a hó.
Csak meséljen, mesélgessen
Vidáman tovább…
Csak viselje még soká az
Ezüst koronát!

Nagyanyónak

Találja ki, nagyanyókám,
Miért vagyok itt máma?
Nem mintha a fogam fájna
Egy piros almára.
Azért se, hogy a babámnak
Babaruhát varrjon,
Varr neki majd ünnep után
Katica kisasszony.
Én bizony csak azért jöttem,
Hogy hát felköszöntsem,
Hogy a szívem szeretetét
Egy nótába öntsem:
Lobog a tűz, hull a hó,
Éljen soká nagyanyó!

Bácsinak

Adjon Isten jó reggelt,
Itt vagyok ám, bácsi!
Hanem aztán most nekem
Ne mondja, hogy: ácsi!
Én akarok szólni most
Új esztendő hajnalán:
Adjon Isten egy zsák lencsét,
Meg vagy tíz zsák jó szerencsét!
Elég is lesz már talán!

Néninek

Kis harang, nagy harang
Mind azt mondogatja:
Minden jót kívánok,
Ma van új év napja!
Vele tartok én is,
A csengő haranggal:
Csorgassa a mézet
Kedves nénikének
Az égből egy angyal!
Csak csorgassa bőven
Egész esztendőben!

Keresztapának

Új esztendő napja van ma,
Hallott-e felőle?
Mondok egyet, keresztapám,
Kettő lesz belőle;
Csak bele ne szóljon aztán,
Kikötöm előre.
Ejno! Hogy is kezdődik csak?
Jaj már elfeledtem!
Találja ki, keresztapán,
S mondja el helyettem.
Én majd csak a végit mondom:
Áldja meg az Isten!

Keresztanyának

Újra elszállt egy esztendő,
Vajon mit hoz a jövendő?
Hozzon piros rózsát,
Hozzon piros kendőt,
Nevesse át, keresztanyám,
Ezt az új esztendőt!

Tanító bácsinak

Csupa öröm, áldás
Minden órád, napod:
Lelkünk mécsvilágát
Szítod, szítogatod.
Akár egy apostol,
Olyan vagy közöttünk,
Lelkünknek lobogó
Fényével köszöntünk!

Tanító néninek

Szíveddel tanítasz
Minden szépre, jóra:
Te vagy a mi jövőnk
Ösvénymutatója.
Virágos ösvényen
Te vezetsz bennünket:
Fogadd el hálásan
Dobogó szívünket!

 
Forrás: Az Én Ujságom XIX. évfolyam 53. száma (1908. december 27.)
Megjelent a Muskátli 2014/negyedik számában.

Felvidék.ma