50942

Dombi Ferenc ipolynyéki kanonok Isten kegyelméből január 4-én ünnepli 100. születésnapját. A magyar állam Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismeri el munkásságát, melyet Soltész Miklós államtitkár ad át.

E kiemelkedő, az emberi életben nagyon ritka és magasztos eseményre a szeretett hívei, egész egyházközössége és ipolynyék önkormányzata is kellő odafigyeléssel készül.

Az ünnepi szentmisére, melyet születése napján, január 4-én, délután 15.00 órai kezdettel tartanak Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök segédletével az ipolynyéki Szent István római katolikus templomban, szeretettel és megkülönböztetett figyelemmel várják és hívják a kanonok úr tisztelőit, ismerőseit – tudtuk meg Hrubík Béla polgármestertől.

Dombi Ferenc 1915. január 4-én született Csépán. Tanulmányait az esztergomi bencés gimnáziumban kezdte meg, majd ugyanitt a papnevelő intézet növendéke lett. A kis híján egy évszázada e földi élet rögös útjait koptató kanonok urat 1939. február 26-án az esztergomi bazilikában szentelte pappá boldog Meszlényi Zoltán püspök. Papi jelmondata ,,Meggondoltam az életsorsomat, rendelésed felé vettem az utamat” – végigkísérte egész életén.

Dombi Ferenc atyát felszentelése után Komáromba helyezték három éves kápláni szolgálatra. 1942-ben Budapestre került, 1943-ban Őrsujfalu plébániájának első lelkipásztora lett, ahol 20 évig működött és ott élte meg a háborút. 1949. március 6-án letartóztatták és azon elhurcolt és bebörtönzött papok sorsában osztozott, akik a Mindszenthy per külső gyanúsítottjai voltak. Közel egy hónapot töltött törvényszéki fogházban Pozsonyban, de végül is elengedték.
Abban az épületben raboskodott, ahol Esterházy Jánost, a felvidéki mártír politikust is fogva tartották.

1963-ban került Ipolynyékre, ahol esperesi kinevezést kapott, majd szentszéki tanácsosi címet. A kanonok úr Ipolynyék község díszpolgára. Nyugdíjazása után 2001- 2006 között kisegítő lelkészként működött az egyházközségben. 2009-ben a megboldogult Rudolf Baláž megyéspüspök kanonoki rangra emelte. Szentelő püspökének 2009-ben történő boldoggá avatásán a kanonok úr személyesen is részt vett. Magas korával és papi hivatásának hosszú idejével is az egyházmegye legidősebb papjának tekinthető.

“Születésnapja alkalmából Őszentsége Ferenc pápa is apostoli áldását küldte a kanonok úr számára.
Az általam benyújtott kérvény alapján, melyet a Magyar Külügyminisztériumba küldtem, most már biztos, hogy a magyar állam Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismeri el munkásságát, melyet Soltész Miklós államtitkár ad át személyesen január 4-én, Ipolynyéken” – tájékoztatott Hrubík Béla, a község polgármestere.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”12314,43552,44469″}