51129

A közösségi hálón kering Szergej Chelemendik terjedelmes írása a magyarokról. Az orosz származású író, egykori szlovák politikus honlapján fejti ki véleményét az Egyesült Államok közép-európai térhódításáról. Jelzi, az ukrán válság, a környező országokban lefolytatott demonstrációk nem véletlenek.
Írásában hosszasan ecseteli Magyarország helyzetét, valamint Orbán Viktor szembenállását a nagyhatalmakkal. Ennek lehetséges következményeit is felvázolja.
Az írását így kezdi: ha az emberiség történelmében egy törzs, nemzet vagy állam igazán rossz helyzetben van, akkor megszületik egy új vezető, aki megváltoztatja a fennálló helyzetet, védelmezi és új útra tereli a közösséget. Ha nem születik meg a megfelelő vezető, akkor a nemzet vagy állam megszűnik. Ez a természetes folyamat napjaink Európájában is jelen van, véli Chelemendik.
Hangsúlyozza, a mai vezető európai politikusok az Amerikai Egyesült Államok akaratának alázatos alattvalói, bábként viselkednek országaikban. Ám nem mindegyik vezetőre érvényes ez. Itt említi meg Orbán Viktort olyan vezetőként, aki túlmutat a magyar kontextuson, aki megérdemli a nagyobb figyelmet.
Mint írja: Orbán az évek során szisztematikusan és sikeresen javított Magyarország helyzetén. Majd felsorolja mindazon intézkedéseket, amelyek elősegítették az ország gazdasági és társadalmi megerősödését. Ezekkel a lépésekkel Orbán szembefordult a Brüsszel vezérelte irányokkal. Erős és független államként Magyarország a nagyhatalmi törekvésekkel szemben saját nemzeti érdekeit védelmezi – írja a szerző.
A szembenállást fokozta a felvállalt orosz partnerség. Ennek köszönhetően Orbánt a megszemélyesített ördögként aposztrofálja Brüsszel, attól tartva, hogy Magyarország példáját más uniós államok is követni fogják.
Chelemendik felteszi a kérdést: mindezt miért csinálja Orbán? A választ egyrészt visszavezeti arra, hogy a miniszterelnök vezéregyéniség. Másrészt megemlít egy ún. történelmi kódot, amely a magyar identitást körbeszövi. Ennek az alapja a kemény küzdelem a létért, a szuverén közösségért.
Az USA nagyhatalmi politikájáról kijelenti: puccsok segítségével akar hatalomváltást kierőszakolni az európai államoknál. Chelemendik szerint ez ment végbe polgárháború sújtotta Ukrajnában is.
Az elmúlt hónapok zavargásaira reagálva megjegyzi, ezek a nagyhatalmak tervezett lépései Csehországban, Magyarországon,  valamint Szlovákiában. Mindennek a célja egyszerű: az USA-nak engedelmeskedő bábok ültetése a miniszterelnöki bársonyszékekbe. A szerző hozzáfűzi: a magyar nemzet jellemét ismerve Magyarországon tovább tart a tervezett folyamat. Legrosszabb verzióként az ukrán megoldást vetíti a magyarokra. Ezzel az Egyesült Államok Európa szívében tudna háborút kirobbantani.
Chelemendik hosszasan ecseteli,kikre számíthat Magyarország egy ilyen helyzetben. Egyetlen biztos megoldásként Oroszország jön számításba. Elsősorban hiteles információadással tudná segíteni Magyarországot, áttörve a nagyhatalmak információs blokádját. Döntő fontosságú lenne a technológiai segítségnyújtás. A média segítségével  és a szociális hálón keresztül vissza lehet tartani a néptömeget az államcsíny végrehajtásától. Így elakasztva az USA hatalmi nyomását.
Mindez konkrétan megtörténik Magyarországon, lehetséges – írja végezetül honlapján Chelemendik.
Az írás az alábbi honlapon olvasható el>. 

Pásztor Péter, Felvidék.ma