51285

Jelenleg két idegen nyelvet ír elő a rendszer az alapiskolásoknak, jövő ősztől azonban csak egy lesz kötelező. Juraj Draxler oktatási miniszter szerint figyelembe kell venni, hogy magyar nemzetiségű gyerekeknek a szlovák is idegen nyelvnek számít.
Nemrég került bemutatásra az új állami oktatási program, amely szerint a 2015-ös tanévben az angol nyelv továbbra is az alapiskolák harmadik osztályától lenne kötelező, a második idegen nyelv tanulása azonban választható lesz a hetedik osztálytól.
A magyar anyanyelvű diákok számára már a szlovák nyelv is egy idegen nyelvnek számít, emiatt nem követelhető tőlük, hogy esetükben a kötelező angol nyelven kívül még egy nyelvet tanuljanak, mint a szlovák anyanyelvű társaik.
A miniszter arról nem tett említést, hogy változik-e a szlovák nyelv oktatásának módszere a magyar iskolákban. A szlovákiai magyar pedagógusszakma, civil szervezetek, de az MKP és a Híd is évek óta szorgalmazza, hogy változtassanak a szlovák nyelv oktatásának módszerén a magyar iskolákban, s ne a formai és irodalmi tudást erőltessék, hanem az élőbeszéd, a kommunikációs készség fejlesztésére helyezték a hangsúlyt: azaz úgy oktassák a szlovákot, mint más idegen nyelvet.
Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke örvendetesnek tartja az új oktatási programot, de ahogy mondta, ez egyelőre egy tervezet.
Ahhoz, hogy a szlovák nyelvet idegen nyelvként lehessen tanítani, még várni kell, mert hiányoznak a tantervek, tankönyvek és más eszközök.
Az új képzési programban a gyakorlati oktatást is erősítenék az alapiskolák alsó és felső tagozatán.
Az ehhez szükséges műhelyek felszereléséhez a minisztérium uniós pénzalapok segítségét venné igénybe.
Abban az esetben, ha az iskola nem rendelkezik műhellyel, háztartási ismereteket is bevezethetnek, amelyeken a gyerekek pénzügyi műveltségét fejleszthetnék. További változást jelentene, hogy emelnék a természettudományi tantárgyak, a fizika, a biológia, a kémia, a matematika és az informatika óraszámait, illetve alsó és felső tagozaton ismét bevezetnék a környezetismeret órákat.
Az alsó tagozaton erősítenék a testnevelést, a zenei és a képzőművészeti nevelést is.
A szakemberek már 2012 májusától dolgoznak a dokumentumon, a tervek szerint az oktatási program módosításai 2015 szeptemberében lépnek hatályba.

deltakn/ Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51097,50857,”}