51494

Kaliňák szerint nem megkülönböztető az állampolgársági rendelet
A parlament mai ülésén elhangzott válasz az állampolgársági rendelet kritikájára – Pfundtner Edit szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményében.

Pfundtner Edit, független parlamenti képviselő magyarázatot kért a belügyminisztérium állampolgárságot érintő rendeletével kapcsolatban, mely szerint február 1-jétől kérvényezhető lesz a szlovák állampolgárság visszaszerzése azok számára, akik a jelenleg érvényben lévő törvény alapján elveszítették azt.

A képviselőnő ezzel kapcsolatban kijelentette: „A látszólag nagyvonalú rendelet bökkenője, hogy az elbírálási folyamat során a miniszter úr figyelembe fogja venni azt a tényt, hogy a volt szlovákiai állampolgár rendelkezik-e állandó vagy regisztrált lakhellyel abban az országban, melynek állampolgárságát a szlovák mellett felvette. Így a rendelet éppen azon szlovákiai magyarok helyzetét nem oldja, akik a magyar állampolgárság felvétele miatt voltak kénytelenek megválni szlovák állampolgárságuktól. Erre a súlyos hiányosságra és megkülönböztető hatásra hívtam fel a miniszter úr figyelmét a mai parlamenti ülés ún. kérdések óráján. Kérdésem arra irányult, hogy a miniszter úr mikor kezd végre foglalkozni a szlovákiai magyarság kettős állampolgárságának problémájával, tehát éppen azokéval, akik ellen a 2010-es törvénymódosítás irányult.”

A belügyminiszter válasza szerint a rendelet minden érintett személyre vonatkozik, így nincs semmilyen megkülönböztető hatása a szlovákiai magyarokkal szemben. Az állampolgárság felvételére irányuló kérelmet a kérelmező állampolgárságától vagy nemzetiségétől függetlenül fogják elbírálni.

A képviselőnő véleménye szerint ez az indoklás nem állja meg a helyét, mert a rendelet „korlátlan teret ad a miniszter szubjektív megítélésének, megsértve ezáltal a törvény előtti egyenlőség elvét. A rendelet alapján nem világos, hogy pontosan milyen kritériumoknak kell megfelelniük azoknak, akiket az állam egyszer már megfosztott állampolgárságuktól.”

A minisztériumi rendelet sajnos ezen kívül más sebből is vérzik. „Itt egy minisztériumi intézkedésről van szó, mely nem általános érvényű. Megengedhetetlen, hogy egy egyszerű minisztériumi belső előírás változtasson egy érvényben lévő törvényen. Ehhez egy a parlament által elfogadott törvénymódosítás szükséges. A másik lehetőség egy általános érvényű rendelkezés kibocsátása, amit csak az erre a feladatra törvény által felhatalmazott minisztérium tehet. Ilyen felhatalmazást a jelenleg érvényben lévő állampolgársági törvényben sehol nem találtam. Felszólítottam emiatt a miniszter urat, hogy a kettős állampolgárság problémáját legitim módon, vagyis törvénymódosító javaslatban oldja meg, mégpedig az elbírálás feltételeinek világos felsorolásával és megkülönböztetés nélkül”- szögezte le a képviselőnő.

Felvidék.ma