51648

Megerősítés érkezett a Családlánc erdélyi szervezetei közül az Erdélyi Családszervezetek Szövetségének elnökétől, Dánél Sándortól egy imafelhívás által a szlovákiai népszavazás sikerességéért. Levelében leírta, hogy Csíkszeredában, február 7-én, a népszavazással egy időben a Házasság Hete rendezvénysorozat nyitóprogramjában fel fogják olvasni a felhívást imára buzdítva minden jelenlevőt, a tv nézőket és rádióhallgatókat, hiszen Duna Tv és a Mária Rádió, amelynek műsorait Felvidéken is hallgatják, jelen lesznek az eseményen. A program végén a szentmisét a többi felajánlással együtt a népszavazás Isten akarata szerinti történéséért ajánlják fel. 

Kenderessy Gábor a Keresztény Ifjúsági Közösségek alelnöke, Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke, Pásztor Csaba, Fecske Nagycsaládos Egyesület (Kolon) elnöke Dr. Tóth Attila a család védelmében kiírt február
7-i népszavazás kapcsán a Felvidék.ma – nak elmondta:

Gyermekek és a Család védelméről szóló népszavazást fontosnak tartja-e? És, ha igen miért?
Kenderessy Gábor: Igen. Kifejezhetjük mennyire fontos számunkra a család, családvállalás, mennyire fontos hagyományaink megőrzése. Megmutatja, hogy van értelme a népszavazás intézményének, hogy igenis használni kell, ha számunkra fontos kérdések nem kapnak megfelelő hangsúlyt akár a médiában vagy a politikában.
Pásztor Csaba: Fontosnak tartom, mert olyan helyzet alakult ki a társadalomban, amely nélkülözni akarja a családot és a valódi értéket őrző embereket. A mostani népszavazás számunkra az egyetlen lehetséges lehetőség a jogi keretek megvédésére.
Dr. Tóth Attila: Természetesen fontosnak tartom, hiszen a család, mint intézmény mellett szól a szavazás.

Egyetért azzal, hogy egy nő és egy férfi kötelékén kívül semmilyen más együttélési formát ne lehessen házasságnak nevezni?
Kenderessy Gábor: Igen. Ha azt mondom, hogy „nem jó” vagy „finom” vagy „kellemetlen” akkor mindenki valamiKenderessy Gábor mást képzel el e fogalmak hallatán. Ha azt mondom „100km/h” vagy „prímszám” vagy „Antarktisz”, akkor mindenki tudja, hogy pontosan miről van szó. Ha a „házasság” szónak sokféle értelmet adunk, akkor elveszíti az eredeti jelentését. Ez a szó kifejezi az emberiség egyik legnagyszerűbb „találmányát” és fennmaradásának fontos elemét. Ne hagyjuk „lefokozni” az értékét.
Pásztor Csaba: Igen, mert az élet rendje kitűnően kialakított, s amelyről világnézeti különbségektől is függetlenül meggyőződhetünk, hogy egy férfi és egy nő kötelékén kívül semmilyen más együttléti formát nem lehet házasságnak nevezni. A szerelmesek férfi és nő joggal érzik úgy, hogy ami velük történik, bennük végbemegy, az kettőjük legszemélyesebb ügye. Viszont az sem magánügy, hogy éli az ember saját életét. Az elrontott életű ember másik terhére lesz. S ha elfogadjuk az azonos neműek vonzódását beteljesedésnek, hazásságnak, akkor ez olyan nagy pusztulást okoz, amelynek hatását nem lehet szóban kifejezni.
Dr. Tóth Attila: Igen, mert én, mint nagycsaládos apa látom azt a rengeteg jót, örömöt, amelyet a gyermekek mindkét szülőtől kaptak és kapnak. A férj és a feleség, az apa és az anya tökéletesen kiegészítik egymást. Ami az egyikből hiányzik, azt a másiktól megkapják a gyerekek. Hiába próbál egy férfi olyan gyengéd lenni, mint egy anya. Az anya szíve olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyet mi férfiak csak csodálni tudunk. Elvarázsol az odaadás, a törődés, amire hiszem, hogy szíve mélyén mindenki vágyik. Az apa viszont biztonságot ad, bátorságot a gyermeknek kilépni, élni. Ők ketten adják az otthont. Nem a ház, a bútor. Az anyakép és az apakép nagyon mélyen meghatározza az embert. A legtöbb esetben csak az képes szeretetet, gyengédséget, biztonságot adni, aki mindezt meg is tapasztalta. Ezekből az egyénekből válik kiegyensúlyozott, életkedvvel teljes ember. Számomra a család a legcsodálatosabb dolog a földön, minden további kapcsolat alapja. Vallom, hogy a hagyományos család érték. Pótolhatatlan érték.

Egyetért azzal, hogy azonos nemű párok vagy csoportok számára ne váljon lehetővé gyermekek örökbefogadása, illetve ezt követő nevelése?
Kenderessy Gábor: Igen. A legfontosabb a gyerek kell, hogy legyen minden ilyen kérdésben. Nem kísérletezhetünk velük mondván „hátha jobb lesz nekik egy szerető családban, mint a gyerekotthonban”. Számomra elfogadhatatlan, ha önző egyéni jogokat állítunk egy védtelen gyerek jogaival szemben.
Pásztor Csaba: Igen, mert a második kérdés folytatása az elsőnek, mert ha bárki is egy kicsit gondolkodik, rájön,Pásztor Csaba DxO hogy olyan emberpár nem fogadhat örökbe gyereket ahol eleve a gyerekáldás kizárt. Hogyan gazdagíthatnak egy új életet olyan emberek, amelynek nincs jövőképe. Jézus Krisztus is családban nőtt fel. Józsefet apjának és Máriát édesanyjának szólította és engedelmeskedett.
Dr. Tóth Attila: Igen. Félreértés ne essék: itt nem a született homoszexuálisok ellen lesz a szavazás. Tudomásom szerint Szlovákiában megengedett, hogy a házaspáron kívül egy szülő is fogadhasson gyermeket, így aki akarta, már biztosan vállalt gyereket. De ne legyen normálisnak nyilvánítva az, ami a természettel szemben áll.

Egyetért azzal, hogy az iskolák ne kötelezhessék a diákokat a szexuális viselkedésről és az eutanáziáról szóló órák látogatására, amennyiben a szüleik nem értenek egyet a tananyag tartalmával?
Kenderessy Gábor: Igen. A minap az egyik lányom mondta, hogy most még kellemetlenül érezné magát egy ilyen beszélgetésben és még nem „érett rá”. Ezzel csak egyetérteni tudok.
Pásztor Csaba: Igen. A harmadik kérdés is lényeges, hiszen felelősek vagyunk gyermekeinkért. Ők azt adják majd tovább, amit a szüleiktől kaptak. S ha mi a szexualitást Isten ajándékának nevezzük az Isten tervében a szexualitás a házasság alapja. S ha a tananyag az ellenkezőjét tartalmazza, akkor az iskolában, ne kötelezhessék ezt a tanítást. Számunkra az élet fogantatással kezdődik és halállal végződik, amely felett Istenen kívül senkinek sincs joga dönteni. Tehát az eutanázia minden formáját elutasítjuk.
Dr. Tóth Attila: Igen, egyetértek. Ha van lehetőségünk „beleszólni a történésekbe”, akkor menjünk, tegyünk lelkiismeretünk szerint. Kevésszer adatik ez meg. Mindenképpen jónak tartom, ha a törvényhozók legalább tudomást szereznek a polgárok álláspontjáról a gyermekek oktatása ügyében is.

Miért fontos, hogy a lakosság és ezen belül a felvidéki magyarság részt vegyen a szavazáson?
Kenderessy Gábor: Ahogy utaltam rá a második kérdésben, a házasság összefügg nemcsak az emberiség, de a felvidéki magyarság fennmaradásával is. A sikeres népszavazás megerősítheti ebbe vetett hitünket.
Pásztor Csaba: Azért fontos a felvidéki magyarság részvétele ezen a szavazáson, mert emberi kötelességünk megőrizni értékeinket kiállni és védeni is, ha kell, és ha mindezt megtesszük, bízhatunk az Istenben is, hogy megőriz minket, felvidéki magyarokat.
Dr. Tóth Attila: Ezt már részben megválaszoltam az előbb. Állandóan hangoztatjuk, hogy egyre fogy a magyarság, Dr. Tóth Attila Fecske - Kolonbecsukják az iskolákat, nem lesz, aki a kultúrát ápolja. Vajon van-e jövője úgy a felvidéki magyarságnak, ha az egyneműek házassága elfogadott lesz? Mennyi valószínűsége van annak, hogy az a gyerek, aki ilyen családban nő fel, gyermeket vállal majd? Nem lesz előtte példa, az apa vagy anya fogalma ismeretlen lesz. Sajnos úgy látom, ha elfogadják ezt a törvényt, még kevesebb gyerek születik majd…

A jövőre nézve milyen hatást fejthet ki a referendum eredménye?
Kenderessy Gábor: Reményt ad, hogy igenis tudjuk befolyásolni a körülöttünk zajló eseményeket és van értelme kinyilvánítani a véleményünket.
Pásztor Csaba: Jövőre nézve a referendum eredménye egy statisztikai arányt fog tükrözni, mégpedig azt, hogy hányan merik felvállalni korunkban az élettörvényét. Isten óriási pedagógus. Rávette Ádámot, hogy szüksége van Évára, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Megjegyzem, jobb lett volna, ha ez az idézet az elöljáróink számára is példa volna és a referendum kezdeményezése és eredménye nélkül is mertek volna életet védő jogi döntést hozni. Pedig van erre példa Magyarország.
Dr. Tóth Attila: Sajnos a média mindent úgy magyaráz, ahogy neki éppen megfelel, kiforgat, meghazudtol. Viszont legalább jelzésnek vehetik „feljebb” a tömeges megmozdulást. Azt gondolom, a beletörődés, a tétlenség a legrosszabb. Engem úgy tanítottak, s ezt adtam tovább gyermekeimnek is, hogy az értékek mellett, a jó mellett ki kell állni.

Hideghéthy Andrea, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”51419,51368,51623″}