51916

Rendkívüli egyházmegyei közgyűlésre került sor február 15-én a Zempléni Egyházmegyében is. A bacskai kultúrházban gyűltek össze az egyházmegye hivatalos küldöttei és a vendégek, ahol a gyülekezet gondnoka Katkó István köszöntötte az egybegyűlteket, majd Nt.Kendi Csaba esperes, bacskai lelkipásztor üdvözölt minden jelenlévőt. Ezt követően Nt.Molnár Elemér, a Zempléni Református Egyházmegye eddigi esperese, a Zsidókhoz írt levél 13,8 alapján tartott rövid áhítatot. Asszonyi Árpád mérnök, az egyházmegye újonnan megválasztott gondnoka, ünnepélyesen megnyitotta a közgyűlést,majd a tárgysorozati pontok felolvasása után Nt. Kendi Csaba, esperes javaslatot tett, hogy a Zempléni Református Egyházmegye közgyűlése tiszteletbeli esperesi címet adományozzon Nt. Molnár Elemérnek (aki a választás folyamatában történt, a választási bizottság módosult törvényértelmezése alapján, koránál fogva nem lehetett jelölt), valamint tiszteletbeli egyházmegyei gondnok címet Kocsis Géza volt egyházmegyei gondnok részére, aki szintén koránál fogva nem lehetett jelölt. Az elmúlt választási időszakban mindketten lelkiismeretesen, kellő figyelemmel és hittel végezték a rájuk bízott feladatokat. A közgyűlés alkotó tagjai egyhangúlag jóváhagyták ezt a javaslatot, majd az egyetemes egyház törvényei értelmében jelölték és választották az egyházmegyei tisztségekre a szolgálattevőket.

A tisztségviselők megválasztása után a jelenlévők átvonultak az ünnepi istentiszteletre a templomba, ahol Nt. Szopó Ferenc, bodrogszentesi lelkipásztor köszöntötte a gyülekezetet és a 138. zsoltár első versének éneklése után ismertette a választás eredményét.

Az ünnepi istentiszteleten a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Ft. Fazekas László hirdette Isten igéjét a Jn 10,1-10 alapján. Az igehirdetést követően beiktatta tisztségébe Nt. Kendi Csaba esperest és Asszonyi Árpád egyházmegyei gondnokot. Ezt követően az egyházmegye esperese,Nt. Kendi Csaba is kivette az esküt az egyházmegye hat évre megválasztott tisztségviselőitől.

A tisztségviselők eskütétele után következett a beiktatott esperesnek, Nt. Kendi Csabának az igehirdetése a Lk5, 4-6 alapján. Az esperesi igehirdetés után az ünnepi köszöntések következtek. A Himnusz gyülekezet általi eléneklése után Ft. Fazekas László püspök az ároni áldással kérte az egyházmegye tisztségviselőire és minden tagjára az Úr áldását.

Az ünnepi istentiszteleten részt vett és a tisztújító ünnepséget megtisztelte jelenlétével Magyarország Kassai Konzulátusának főkonzulja,Szesztay Ádám is családja kíséretében.

Az ünnepi istentisztelet után, a nap záró eseménye a szeretetvendégség volt a helyi kultúrházban, ahol sok-sok finomság mellett folytatódott a beszélgetés.

Az eseményről készült fotógaléria ITT tekinthető meg. 
MV, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51782,51755,51691,51554,51444,51276″}