51714 uj

Szeretnénk bővebb tájékoztatást nyújtani az egyetemi előkészítő képzésről, a kollégiumi lakhatásról, ennek költségeiről, valamint a felvidéki hallgatók számára is igényelhető ösztöndíjakról.

Ahogy arról már előző írásunkban beszámoltunk, kétnapos felvidéki tájékoztató körutat tart a budapesti Balassi Intézet.

Február 9-én Komárom, Érsekújvár és Párkány magyar tannyelvű gimnáziumaiban tartottak előadást több száz diák előtt. Február 10-én a következő városok magyar gimnáziumaiban tartottak tájékoztatót a magyarországi felvételi eljárásról, érettségiről, érettségi előkészítőről és ösztöndíjakról: Tornalja, Kassa és Királyhelmec.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy iskolánként több tucat diák jut így „első kézből” a megfelelő információkhoz. Míg előző írásunkban részletesen foglalkoztunk a felvételi eljárással és az emelt, valamint középszintű érettségivel, addig jelen írásunkban szeretnénk bővebb tájékoztatást nyújtani az egyetemi előkészítő képzésről, a kollégiumi lakhatásról, ennek költségeiről, valamint a felvidéki hallgatók számára is igényelhető ösztöndíjakról.

A komáromi tájékoztató körúton jelen lehettünk, ahol többek között Bori István, a Balassi Intézet Hungarológia tagozatának munkatársa tartott beszámolót az Egyetemi előkészítő képzésről, az ún. „nulladik évről”. Elmondta, hogy a Balassi Intézet tíz hónapos előkészítő képzésének elsődleges célja a határon túli magyar hallgatók felkészítése az emelt szintű, vagy ha éppen úgy adódik, akkor a középszintű magyar érettségire. Tíz közismereti tárgyból készítik fel a diákokat: matematika, fizika, informatika, kémia, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, angol nyelv és testnevelés. Ezzel – mint mondta – befedik azokat a tantárgyakat, amelyekkel magyarországi érettségin számolni lehet. Elsősorban azoknak ajánlják ezt az egy éves előkészítőt, akik jelentkeztek a magyarországi felsőoktatási intézmények valamelyikébe, azonban 1-2 pont híján lemaradtak. Ha ők úgy döntenek, hogy továbbra is azt a szakot szeretnék hallgatni, amelyről éppen lemaradtak, akkor az elvesztegetett egy év helyett részt vehetnek a Balassi Intézet egyetemi előkészítő képzésén. A másik csoport, akiket várnak, azok a diákok, akik ugyan bekerültek valamelyik felsőoktatási intézménybe, de az nem a vágyott intézmény. Az előkészítő egy éve alatt sikeresen felkészülhetnek a kitűzött intézmény felvételijére. A harmadik célcsoport a hezitálók csoportja, akik még nem tudják, vagy nem tudják eldönteni pontosan, hogy hova szeretnének jelentkezni. Nekik érdemes kiválasztani két olyan érettségi tárgyat, amely esetleg több szakirányba is jó lehet. A képzés 10 hónapja alatt eldől, hogy melyik felsőoktatási intézményben folytatják majd tovább. „Ez egy ösztöndíjas képzés, miniszteri ösztöndíjnak megfelelő ösztöndíjban, illetve ingyenes kollégiumi ellátásban részesülnek az ide felvett diákok”- tudtuk meg Bori Istvántól. Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére az államilag támogatott előkészítő képzés időtartama alatt a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj havi összege megegyezik a miniszteri ösztöndíj mértékével. Hangsúlyozta, hogy ez egy intenzív képzés, közel 30 tanítási hétből és tantárgyanként heti 12-20 órából áll, konzultációs lehetőségekkel és próbaérettségi vizsgával. Kiemelte, hogy a rendkívül intenzív képzés során a nulladik év hallgatói a magyarországi emelt szintű érettségi követelményeknek megfelelő tudást szereznek és a sikeres egyetemi tanulmányokhoz nélkülözhetetlen alapokat sajátítják el. Az egyetemi tanulmányokra való felkészítésben nagy tapasztalattal rendelkező oktatók segítik a diákokat. Előnye még, hogy a hallgatók diákigazolványt kapnak, amely államilag garantált, az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekre jogosít, valamint az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére is lehetőség nyílik. Továbbá ingyenes tankönyvellátást, valamint könyvtárhasználatot biztosítanak a hallgatóik részére, ezen felül pedig részvételi lehetőséget a tanórán kívüli szakmai programokon, intézeti rendezvényeken. Támogatják és segítik a felvételi ügyintézésben a diákokat, tanácsadást biztosítanak a szakválasztásban, a felvételi stratégia kidolgozásában. Bori István azt javasolta a jelen lévő diákoknak, hogy mindenképpen érdemes fejben tartani az előkészítő képzésnek a lehetőségét. A jelentkezés határidejéről még nem tudott pontos időpontot mondani. Az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva azonban elmondta, hogy valamikor késő tavasszal, a nyár elején lesz esedékes. Maga a jelentkezés pályázattal történik. Érdeklődni, jelentkezni Szlovákiában a Szövetség a Közös Célokért komáromi irodájában lehet (Kossuth tér 3.), illetve a Balassi Intézet honlapján kaphatnak az érdeklődők részletes tájékoztatást: www.balassi-intezet.hu.

Őt követte Kanyári József, kollégiumi igazgató, aki röviden vázolta azt az alaphelyzetet, miután már sikeres felvételit követően bejutott a hallgató egy magyarországi felsőoktatási intézménybe. Az idő rövidsége miatt nagy vonalakban ismertette a leglényegesebb változásokat, amelyek az elmúlt két évben történtek. Az állami ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvétel feltétele az, hogy a beiratkozáskor a hallgató nyilatkozatot tegyen arról, hogy vállalja az ezzel járó kötelezettségeket. Ezzel tulajdonképpen két kötelezettséget vállal a hallgató – hasonlóképpen a magyarországi hallgatókkal, hiszen ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkoznak a külhoni hallgatókra is. Az első, hogy a képzési idő legfeljebb másfélszeresén belül megszerzi a hallgató a diplomáját, a második, hogy az ezt követő időszakban legalább a tanulmányoknak megfelelő ideig, azaz a képzési idővel azonos ideig magyarországi, vagy szülőföldi munkahelyen helyezkedik el. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a hallgatók jogosultak a magyarországi társadalombiztosítási ellátásra, valamint tanulmányi és szociális ösztöndíjra is. Kanyári József elmondta a diákoknak, hogy a tanulmányi ösztöndíj egy teljesítmény alapú ösztöndíj, amelyet az első lezárt félév után kaphat egy hallgató, hiszen az átlag alapján kerül megítélésre. Nagyságrendileg – hiszen ez szakonként változó – 15 és 30 ezer forint körüli összegeket kapnak/kaphatnak a hallgatók. A szociális alapú ösztöndíj félévente, a szociális helyzet alapján, pályázat útján nyerhető el. A pályázatot az Egyetemi Hallgató Képviselet a Szociális Bizottság javaslata alapján félévente írja ki, a pályázati kiírással egy időben teszi közzé honlapján a pályázat elbírálás   elveit, pontrendszerét. Havi juttatásról van szó, ami nem jár automatikusan, de elnyerhető, azaz jogosult lehet rá felvidéki hallgató is. Külön kihangsúlyozta, hogy minden hallgatónak, aki Felvidékről érkezik, reális esélye van arra, hogy kollégiumi elhelyezésben részesüljön valamelyik magyarországi nagy egyetemi város kollégiumában. Márton Áron Szakkollégiumi hálózat működik országszerte: Budapesten, Debrecenben, Pécsen és Szegeden. Azok a diákok, akik július végével megtudják, hogy felvételt nyertek az egyetemre, az adott város kollégiumi igazgatóját keressék fel, az elérhetőségeket megtalálják a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumának honlapján (www.martonaron.hu).

Itt letölthetik a kollégiumi jelentkezési lapot, amelyet kitöltés után az adott város Márton Áron Szakkollégiumának (MÁSZ) igazgatójának szükséges elküldeni (a budapesti MÁSZ jelentkezés elektronikusan történik, részleteket a honlapon találják majd meg a jelentkezők). A kollégiumnak díja van, amely 9500 és 11000 Ft közötti összeg, de ebben csak a szállás értendő, étkezést nem biztosítanak. Kanyári József hangsúlyozottan felhívta a diákok figyelmét arra, hogy amennyiben az állami ösztöndíjat elnyert hallgató rosszul tanul, azaz, a tanulmányi átlaga az évfolyam utolsó tíz százalékba esik, automatikusan átkerül önköltséges képzésre. Erre vonatkozóan azonban mindig a konkrét egyetem tanulmányi szabályzata tartalmazza a mérvadó információt.

Persa Virág, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumának pályázati referense azon diákokhoz szólt, akik nem jelentkeznek magyarországi felsőfokú oktatási intézménybe, hanem szülőföldön folytatják tanulmányaikat (Szlovákiában). Mint mondta, a Márton Áron Szakkollégium amellett, hogy a felvételivel, az előkészítővel és szállás biztosítással foglalkozik, még különböző szakmai, szakkollégiumi ösztöndíjakat is meghirdet. A www.martonaron.hu oldalon érdemes állandóan figyelemmel kísérni a „Pályázatok” menüfült, hiszen ott a mindig aktuális pályázatokról első forrásból kaphat hiteles tájékoztatást az érdeklődő-abban az esetben is, és ezt fontosnak tartotta hangsúlyozni Persa Virág -, ha nem Magyarországon, de szülőföldön tanul tovább a hallgató. Részletesebben két programról beszélt a komáromi tájékoztatón: a Márton Áron Tehetséggondozó és a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi programról. Mindkettő esetében másodévtől lehet pályázni – de már ez első évfolyamban érdemes utánanézni, hogy mi az a szakterület, tudományterület, amellyel szeretnének foglalkozni, feladatuk megtalálni a vezetőtanárokat, tutorokat – figyelmeztette a diákokat. A fenn említett programokhoz ösztöndíjat biztosítanak, amely 200 000 és 280 000 Ft körüli összeg egy tanévre, amely nem zárja ki, hogy más ösztöndíjakat is pályázzon, illetve megkapjon. Ezen programok esetében munkatervvel kell pályázni, a tehetséggondozó esetében akár egy szemináriumi dolgozat kibővített változatával is lehet. A pályázat célja a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tudományos-kutatói tevékenységének elősegítése, ezáltal hozzájárulás a külhoni magyar közösségek értelmiségi utánpótlásának biztosításához. Ahogy a pályázati referens beszámolt, nem elhanyagolható az a tény, hogy a hallgató olyan szakmai lehetőségeket, szakmai kutatóhelyeket ismerhet meg, amelyeken a program nélkül nehezen vehetne részt. A tehetséggondozó programot pedig a kezdő hallgatóknak ajánlják (szintén másodévtől). Az első vagy előző két lezárt szemeszter átlagával, tudományos eredményeivel lehet pályázni. Itt az ösztöndíj mellett, a nyertes pályázók módszertani előadásokon vehetnek részt, olyan szakkollégiumi képzéseket biztosítanak, amelyeken kommunikációs, prezentációs technikákat tanulhatnak a szülőföldi hallgatók. Mindkét program esetében biztosítani tudják azon hallgatók részére, aki elmennek a magyarországi konferenciára, képzésre a szállás és az étkezés költségeit, valamint útiköltség térítést is, tehát ezeken a konferenciákon való részvétel a hallgatók számára plusz költséggel nem jár. A Kutatói Szakkollégiumi programon már doktoranduszok is részt vehetnek, itt már szakmailag sokkal megalapozottabb kutatással kell részt venni. Amellett, hogy ösztöndíjat biztosítanak, szakmai előadásokat hallgathatnak a pályázatban résztvevők, még szakmai gyakorlati lehetőséget is biztosítani tudnak. Olyan kutatóhelyeken a Kárpát-medencében, amelybe a program nélkül nehéz bekerülni. Példának felhozta, hogy a Felvidéken a Fórum Kisebbségkutató Intézetben öt napot lehet eltölteni, vagy a Selye János Egyetem Történelem Tanszékével lehet egybekapcsolódni, de Magyarországon a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete a partnerintézménye a Márton Áron Szakkollégiumnak. Itt is fogadják a hallgatókat, akik találkozhatnak a kutatókkal, egyeztethetnek, beszélgethetnek, olyan kapcsolatokat lehet kiépíteni, amely később megfizethetetlenné válik. A kutatói program során elkészült pályamunkák, tanulmányok kötet formájában is megjelennek. Ezek ISBN számmal ellátott kiadványok, amelyek publikációs kreditként is felhasználhatóak a későbbiek folyamán.

Tanulságként Persa Virág levonta, hogy mindenképpen érdemes figyelni a Márton Áron Szakkollégium munkáját, annak is, aki nem Magyarországon, de a szülőföldjén tanul tovább.

Szalai Erika, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51707,50457,47176,51653″}