52272x

A Rákóczi Szövetség Elnöksége döntésének értelmében az idén a Reviczky Társulás elnöksége és tagsága kapta az egyik Esterházy Emlékérmet. Beszámolónk ITT olvasható>. A laudációt, melyet alább teszünk közzé, Gabri Rudolf mondta.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Engedjék meg , hogy a Rákóczi Szövetség által létrehozott 25 felvidéki város és vidéke célalapot tömörítő Szülőföldön Magyarul Társulás elnökeként szóljak az egyik legerősebb tagszervezetünkről, mondhatnám zászlóshajónkról a Léva és Vidéke Célalapról, közismertebb nevén a lévai Reviczky Társulásról. A társaság neve Léva történelmében már 1912-ben előfordul, hisz a feljegyzések szerint Köveskúti Jenő tanítóképezdei igazgató kezdeményezésére ekkor jön létre a Reviczky Társaság további alapítói elsősorban lévai irodalomtanárok. E kezdeményezés hagyományaira építve, az 1993-ban a Rákóczi Szövetség égisze alatt létrejövő Léva és Vidéke Célalap Alapítvány az alapítványi törvény módosításának hatására 1997-től visszatér a gyökerekhez és Reviczky Társulás néven szolgálja Léva és környékének magyarságát. Az alapító tagjai 13 lévai és 6 Léva környéki település /Zsemlér, Garamkálna, Vámosladány, Kiskér, Nagyod és Bori/ képviselői voltak.

A társulás a kezdetektől olyan szellemiséget teremtett, mellyel látványosan és mérhetően megerősíti a léva vidéki magyarok identitását. Tevékenységével a múltra építve, társadalmi, kulturális, művelődési, szórakoztató és klubrendezvényeket szervez, melyekkel példaértékűen sikerül mozgósítani a lakosságot. Emellett a Reviczky Társulás egyben, mint a Léva és Vidéke Célalap, ellátja legfontosabb feladatát, továbbra is felvilágosító munkával és támogatással segíti a magyar iskolaügyet, különösképpen a Léván működő magyar nevelési-oktatási intézményeket és a családok iskolaválasztását.
A szervezet sokrétű tevékenységében kiemelkedő szerepet kap a rendezvényszervezés, a kulturális események, a közösségépítő rendezvények szervezése, valamint a helytörténeti jellegű előadások, a város és Léva vidékének múltját és jelenét bemutató és lokális öntudatot erősítő programok szervezése.

A Reviczky Társulás életében meghatározó év 1997 hisz az Illyés Közalapítvány és a Rákóczi Szövetség anyagi segítségével ekkor vásárolja meg azt a Honvéd utcai ingatlant, melyet a mai napig Reviczky Ház néven magyar közösségi házként üzemeltet. A ház közel van a belvároshoz, központi része a 130 főt befogadó színpaddal kialakított nagyterem, amely egybenyitható a tágas előtérrel és a hozzátartozó klub, bár, kávézó résszel, illetve a nemrégen kialakított kistárgyaló, mely a Rákóczi Terem nevet viseli. A ház első, utca felőli termeiben található a Reviczky Könyvesbolt, Kosztolányi Magdolna és Turczi Angéla vezetésével, valamint itt működik a Reviczky Társulás Léva és vidéke Helytörténeti Szakosztálya is Müller Péter szakosztályvezető vezetésével , a zenei szakosztály Ürge László okleveles mérnök , az irodalmi szakosztály Puksa Magdolna, illetve a Lévai Magyar Dalárda, Szalai Pál karnagy úr vezetésével. A kiállításokat Péter József mérnök szervezi, valamint ő szerkeszti a Lévai Képes Történelem weboldalt is. Itt székel a Lévai Szent László Kör, A Lévai Magyar Asszonyok Ligája, az MKP járási titkársága, illetve itt működik a Szövetség a Közös Célokért lévai irodája is.

Kedves Barátaim!
Csakhogy számokkal is érzékeltessem azt az óriási munkát, amit a Reviczky Társulás az elmúlt években kifejtett:
1993-tól napjainkig a Reviczky Ház 614-, 2011-től az elmúlt 3 évben 196 rendezvénynek adott otthont.
Tisztelet és megbecsülés a társulás eddigi elnökeinek : Újváry Lászlónak aki 1997-től -2003-ig vezette a társulást, jelenleg is tiszteletbeli elnöke és személyében egyben a társaság legerősebb bástyáját tisztelhetjük , Néveri Zoltánnak aki 2003 és 2011 között látta el az elnöki feladatokat , és Wirth Jenőnek aki 2011-től vezeti a társulást, oly módon ,hogy az példaértékű minta lehet minden felvidéki magyar civil szervezet számára.
Folytathatnám a sort a teljesség igénye nélkül Pomothy Lászlóval, Turay Lászlóval, Dolník Erzsébettel, Kiss Beátával, Csáky Pállal, Scheffer Frigyessel, Molnár Jenővel, Krajčik Lászlóval és Papp Zsolttal aki többek között a Esterházy-emléktáblabizottság elnöke tisztjét töltötte be, ők mind-mind a felvidéki magyarság példaképei lehetnek, úgy mint a Reviczky Társulás minden egyes tagja, akiknek nevét most itt nem áll módomban felsorolni.

Kedves Barátaim!

A lévai magyarság összefogásának eredménye, hogy a Nemzeti összetartozás Napján gróf Esterházy János emléktábláját avatták Léván. Szathmáry Péter szobrászművész alkotása a Czeglédi Péter református Gimnázium falán hirdeti nem csak a felvidéki , hanem az egész Kárpát-medence magyarsága számára „Nem lehet helye a lemondásnak”.
Tisztelt Jelenlévők !
A Rákóczi Szövetség Elnöksége döntésének értelmében az idén a Reviczky Társulás elnöksége és tagsága kapja az Esterházy-díjat. A díjat a Lévai magyar közösség megmaradásáért folytatott kiemelkedő és példaértékű munkájáért és gróf Esterházy János mártír sorsú politikus kultusza ápolásának elismeréséért ítélte oda a Rákóczi Szövetség elnöksége.
Szívből gratulálok a díjazottaknak.

Gabri Rudolf, Felvidék.ma
Dunajszky Éva képriportja ITT>>> tekinthető meg. {iarelatednews articleid=”52284″}