52305


A várossá nyilvánítása hétszázötvenedik évfordulóját ünneplő Duna-parti várost évente sok turista keresi fel, s elsősorban a tájékozódásukat, a történelmi nevezetességek és műemlékek behatárolását igyekszik elősegíteni az a remek könyv, amelynek első kiadása évekkel ezelőtt jelent meg, s azóta már a második kiadása is elfogyott, így időszerűvé vált egy harmadik, kibővített kiadásának a megjelentetése is.


Mester Tibor/Mácza Mihály – Camarum Komárom Komárno

A város történetét ismertető négynyelvű bevezető tanulmány szerzője Mácza Mihály, a Duna Menti Múzeum történésze, míg a történelmi látnivalókat bemutató színes fényképek Mester Tibornak, a dokumentarisztika határait messze túlhaladó művészi munkái, amelyek bemutatják az erődöket, a történelmi jelentőségű templomokat és épületeket, s nemkülönben a történelmi eseményekhez fűződő emlékműveket. Ami pedig a könyv grafikai megszerkesztését és kivitelezését illeti, páratlanul szép munka. Figyelemre méltó továbbá az is, hogy egyaránt bemutatja a trianoni határok által kettéosztott, de mégis egységes város bal és jobb parti részét, hiszen a városba látogatók egyaránt találnak látnivalót a vén Duna mindkét partján. Komárom két testű, de egyszívű város, amelynek a polgárai között a legnehezebb történelmi időkben sem szakadtak meg az élő kapcsolatok.

KÖNYVA könyv további erénye, hogy igen leleményesen segítségére van a városba látogató idegeneknek abban, hogy várostérkép és számokkal ellátott fényképek segítségével tájékozódjanak a városban, és ki-ki kialakíthatja, megtervezheti magának a városlátogatás útvonalát. Ez a könyv azonban nemcsak idegeneknek szól, mert nagy haszonnal és érdeklődéssel forgathatják a város lakosai és a környéken élők is, mivel ugyancsak akad rácsodálkoznivaló a helybeli polgároknak is. A huszonegyedik századbeli könyvművészet magas színvonalán megszerkesztett könyv, amelynek bizonyára nem ez lesz az utolsó kiadása, a keszegfalvai Mester Kiadó gondozásában jelent meg.

Németh István, Felvidék.ma