52488

Gyarmati Tihamér, az MKP komáromi járási elnöke szülőfalujában, Szentpéteren, valamint Ekelen tartott ünnepi beszédet. Az alábbiakban tolmácsoljuk aktuális gondolatait március 15-e kapcsán.

„…Számunkra, felvidéki magyarok számára ez az ünnep egyben nemzeti összetartozásunk jelképe is. Őseink annak idején együtt élték meg a forradalom kitörésének felemelő pillanatait, együtt kezdték építeni az osztrák fennhatóság alól felszabaduló Magyarországot, majd annak védelmében együtt vívták a szabadságharcot. 167 évvel ezelőtt csodálatos erőről és összefogásról tett tanúbizonyságot a magyar nemzet.

…Nemzetünk történelmének vannak dicső pillanatai, és szomorú eseményei. A XX. században Magyarország szétszabdaltatott. Mi, felvidékiek – ekeliek és szenpéteriek is – határon túlra kerültünk. De elődeink kitartásának köszönhetően itt vagyunk, őrizzük magyarságunkat! És 48´ márciusának öröksége erőt ad nekünk jelenlegi küzdelmeinkben is.

A mai időkben nem fegyverrel harcolunk, hanem szavainkkal és tetteinkkel; a részvételünkkel, az összefogásunkkal, a szavazatunkkal.
Álljunk ki ma jogaink mellett mi is úgy, ahogyan megtette 1848-ban a magyar nemzet! Harcoljunk minden lehetséges módon magyarságunkért!
Éljünk nyelvi jogainkkal! Használjuk édes anyanyelvünket a közéletben és a vallásgyakorlásban!
Vannak magyar iskoláink, ahol gyermekeink megtanulhatják történelmünket, melyre méltán lehetünk büszkék. Éljünk a magyar óvoda- és iskolaválasztás lehetőségével!

Vigyázzunk iskoláinkra, megtartó erejük van! És most, amikor támadja őket a hatalom, fogjunk össze kisiskoláink védelmében!
Harcoljunk személyes kiállásunkkal, megjelenésünkkel a magyarság ünnepi megemlékezésein, részvételünkkel a petíciókban, tiltakozó akciókban!
Vegyünk részt a segélynyújtásban Kárpátaljai nemzettársainknak, melyet a református egyház szervez, és amelyhez a Magyar Közösség Pártja is csatlakozott!

…A legerősebb fegyverünk pedig a szavazatunk. Vegyünk részt minden választáson, mutassuk meg, hogy itt vagyunk! Éppen egy éve, 2014. március 15-én, itt, Szlovákiában magyar köztársaságielnök-jelöltre adhattuk le a szavazatunkat. És nem vallottunk szégyent! Egy év múlva, 2016 márciusában pedig parlamenti választások lesznek. Szavazatunkkal hozzájárulhatunk, hogy minél nagyobb magyar képviseletünk legyen a szlovák parlamentben!

Ennek reményében helyezzük el koszorúinkat a dicső 1848 márciusát megidéző emlékműnél. És utána dolgozzunk keményen egy újabb évet! Hogy amikor újra itt találkozunk, eggyel több okunk legyen ünnepelni! …”

Gyarmati Tihamér/Felvidék.ma