52815x

A múlt hét folyamán megérkezett Kárpátaljára az első szállítmány abból az adománygyűjtésből, melyet Református Keresztyén Egyház Zsinata hirdetett meg.

A pénzadományokból 400 élelmiszercsomagot lehetett megvásárolni Ukrajna területén.

Ez a humanitárius segélyakció a kárpátaljai Beregszászi Református Egyházközség diakóniájának képviselőivel együttműködve jött létre, akik tevékenyen részt vállaltak az előkészítésében és segítettek a végrehajtásában is. Az Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja egyeztette a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központjával a humanitárius segítségnyújtás további menetét, mely a kárpátaljai testvérek szükségleteihez fog igazodni.

Ezt tartalmazták a csomagokAz élelmiszersegélyen kívül 2000 € készpénzadomány is átadásra került, amely egyéni, célzott támogatásként szolgál majd konkrét családoknak, főként fűtési kiadások enyhítéseként.

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, valamint Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházközség főgondnoka meglátogatott néhány családot, akik részesültek az élelmiszercsomagokból. A családlátogatások közös imádsággal zárultak, ami egyaránt nagyon fontos testvéreink részére.

Továbbá útravalóul az alábbi imát is közzé tette az egyház, egyben felhívja minden jóérzésű ember figyelmét, hogy imájával is segítse Kárpátalját:

Ima Kárpátaljáért

“Jóságos, kegyelmes és szerető Istenünk a Jézus Krisztusban!

Ha megdobban a szívünk, ha imára nyílik az ajkunk, ha tettre kész a kezünk, ha elindulnak a lábaink, hisszük és valljuk, hogy mindez a Te akaratodból van. Köszönjük Urunk, hogy szerethetünk. Köszönjük Istenünk, hogy mindez a Te áldásodból valósul meg.
Add, hogy mindaz, ami történik bennünk és általunk ne színből, hanem szívből legyen, testvérünkért, bajba jutott családokért, háborúban sínylődőkért.

Kárpátalja népe segítségre szorul, s Te arra hívtál el minket, hogy Téged követve, Neked szolgálva, egymás terhét hordozzuk. Szállj le néped mellé, és láttasd meg velünk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék Tőled származik, s „a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. (2Kor 4,17–18)

Urunk add, hogy valóban meg tudjuk osztani egymás terheit. Hozzád jövünk, és kérünk, add, hogy jelenlétünkkel, adományainkkal cselekvőleg legyünk jelen kárpátaljai testvéreink életében, mindennapjaiban.

Ajándékozz nekünk halló füleket, nyitott szívet, mindenkor tenni akaró elmét. Istenünk, munkáld ki bennünk a buzgó ember imádságos lelkületét, amely tud kérni és tud adni egyaránt.

Add nekünk Önmagadat, hogy képesek legyünk elhinteni az ige-magvakat teljes örömmel és keresztyén béketűréssel. Találj meg minket és vigyázz ránk, hogy szolgálatunk mindenkor kedves legyen Előtted.

Jézus Krisztus, a mi Megváltónk nevében kérünk, a Megelevenítő Szentlélekkel egyetemben. Ámen.”

reformata.sk/Felvidék.ma
A csomagokAz átadás pillanataiBeszélgetés a családokkal

{iarelatednews articleid=”52689,52333,52288,52183,52156,52149″}