52144

A levélben a napokban megjelent, a közoktatás tartalmát érintő óratervvel és oktatási programmal kapcsolatban fejtették ki a véleményüket. A változások drasztikusan érintik a magyar anyanyelvű oktatást.

A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség Országos Választmánya által elfogadott határozat értemében február végén tiltakozó levelet küldtek Juraj Draxler oktatási miniszternek.

A Felvidék.ma kérdésére Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója elmondta: a miniszternek február utolsó hetében küldték el a levelet. „Február elején a szaktárca megjelentette az új állami oktatási programot. Folyamatosan vezetik be a változásokat minden egyes évfolyamon. Végleges program nagyban csökkenti a szabad órák számát. Főleg ez ellen adunk hangot a levélben” – tájékoztatott az intézet igazgatója. A felvidéki magyar iskoláknak a Mikolaj-féle állami oktatási program 29 szabad órát biztosított az alapiskola kilenc évfolyamán összességében. A február elején kiadott program ezt a számot drasztikusan csökkentette le 13 órára. Ez évfolyamonként egy-két szabad órafelhasználást eredményez – hangsúlyozta Fodor.

Az alsó tagozaton az anyanyelv oktatására – írás, olvasás egybevéve – összesen heti öt illetve hat órát biztosít az állami oktatási program. Így a magyar tanintézmények rákényszerülnek arra, hogy alsó tagozaton az anyanyelv hatékony oktatására használják fel a szabad órakeretet is. Mint Fodor Attila megfogalmazta: a módosítással az iskolák egyedisége, helyi arculata vész el, mivel a szabad órák nagyrészt ezeket biztosították. A magyar iskolák számára nem marad mozgástér.

Az új módosított programok fokozatosan vezeti be a minisztérium. Első körben szeptember elsején az első és az ötödik évfolyamban lép érvénybe. Majd a következő években felmenő rendszerben érvényesítik a további évfolyamokban is. Az iskoláknak csupán négy hónapjuk van arra, hogy átdolgozzák a meglévő iskolai pedagógiai programjukat.

„A miniszternek címzett levélben megírtuk a programmal és az óratervváltozásával kapcsolatos pozitív véleményünket is. Az elfogadott dokumentumban szerepel olyan pont, ami ugyan elfogadható számunkra, ám technikai akadálya van a kivitelezésnek. A levél főtartalma pedig az, hogy nem tarjuk elfogadhatónak a magyar nyelv és irodalom óraszám szűkítését” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Fodor Attila. Az SZMPSZ tiltakozó levélében továbbá megjegyzést tesznek a munkára való nevelés újfent bevezetéséhez. Bevezetése ellen elvi kifogása nincs a szövetségnek, ugyanakkor a tanintézmények nem rendelkeznek ehhez megfelelő műhelyekkel és felszereléssel. Üdvözlik a természettudományi tantárgyak óraszámának a növelését. Szintén pozitívan értékelték a második idegen nyelv választhatóságát az alapiskolákon.

A SZMPSZ a levéltől azt várja, hogy a szaktárca és az állami pedagógiai intézet értékelje át a nemzetiségi iskolák számára szánt állami oktatási program és óraterv módosítását. „Két lehetőséget kínálunk fel a levelünkben. Egyrészt a gyors módosítást, másrészt járható útnak tarjuk azt is, hogy a nemzetiségi iskolák részére egy év halasztással lépjen érvénybe a módosított program” – fejtette ki. Ám ez bonyodalmat okoz, mivel állami programról van szó, amely a szlovák iskolákra is érvényes. Részben e célból a Draxlernek írt levelet a szlovák szakmai pedagógiai szervezetnek is elküldték a hét folyamán

Pásztor Péter, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”50935,50857,52062″}