51873

Helemba a csodálatos dél-honti táj régi faluja. A kiemelkedő temetődomb legmagasabb pontján épült 1935-ben a Szent Orbán-kápolna. Építtetője Remenyik Pál és felesége, Kégly Róza volt.

Már ennek helyén is állt egy kisebb szakrális építmény, melyet 1828-ban emeltek egy pusztító jégverés emlékére. Mára az újabb kápolna állaga is megromlott, az épület felújításra szorul. Az építmény 1973-ig ravatalozóként is szolgált, s a múlt század hetvenes éveinek végéig Orbán napkor szentmisét is bemutattak itt.

A kápolna egy sokszögzáródású szentéllyel végződő egyhajós építmény. A hajó ablakai körszelet alakúak, az előtorony kétszintes. A téglalap alakú főbejárat két oldalánál támpillérek láthatók. A falsávval elválasztott emeleti részen négyzetes hanvetőnyílások vannak, fölöttük látható a palával fedett, kereszttel díszített hegyes sisak. Amint a falu honlapján olvassuk: a belső falakat eredetileg Szent Margit, Szent Teréz, a Szűzanya és Szent Mihály arkangyal képei díszítették. Az oltáron Bánsághi Vince 1935-ben készült Szent Orbán képe állt. Ez ma a templomban látható.

A temetőkápolna előtti kereszt homokkőoszlopa egy kőlépcsőn áll. Rajta ez a dedikáció olvasható: „Uram / ne a mi bűneink / szerint cseleked- / jél velünk se a mi / hamisságaink szerint / ne fizessél nékünk”. A keresztet 1839-ben, nem sokkal az első kápolna építése után emelték, de a kiszélesedő oszlopfőn lévő, díszített szárvégű, INRI-feliratos feszület már újabb keletű, műkőből készült. Sárga korpusza öntöttvas, Krisztus feje jobbra fordítva, kezei függőlegesen, lábai egymás mellett vannak a keresztszárra szögezve.

A központi temetőkereszt egy újabb kori művészi alkotás. Nagy János szobrászművész és fia, Mátyás munkája, illetve adománya. A kereszt fából készült, szárvégei tulipánalakzatúak. Korpusza fehérre festett öntöttvas, az ágyéktakaró és a haj barna, a töviskoronás fej jobbra fordul. A kezek függőlegesen, a lábfejek egymás mellett vannak a szárakra helyezve. A keresztet félköríves, csipkézett horganyfedél védi.

Csáky Károly, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”51869,51868,51867,51866,51865,51864,51863,51861″}
A központi temetőkereszt. HelembaA temetőkápolna előtti kereszt