53007

Reviczky Gyula, magyar költő, író nevét a Felvidéken leginkább Léván emlegetik, legfőképpen az ottani magyar házban, a Reviczky Társulás gondozásában lévő Reviczky Házban, mely több lévai civil szervezetnek biztosít székhelyet s ad otthont termeiben rendezvényeik színes és széles skálájának.

Az egykori társaság, a mostani társulás és a ház méltán viseli tehát a főnemes Reviczky család sarjaként, házasságon és örökségen kívüli gyermekként Vitkócon született Reviczky Gyula nevét, hiszen tanulmányait is Léván kezdte. Később Pozsonyban végezte el a főgimnáziumot. Itt ismerkedett meg szerelmével, Lajkával, a kékruhás lánnyal, hozzá írta első szerelmi ciklusát.

Édesapja halála után kiderült, hogy neve nincs törvényesítve, örökségét apja elpazarolta, nemesi származása valótlan. Azért, hogy meg tudjon élni, tanítónak szegődött úri családokhoz, később Budapesten újságírói állást kapott. Fordítással is foglalkozott, például Baudelaire-t először ő fordította magyarra, de fordította még Kleist, Nikolaus Lenau és Franz Grillparzer műveit is. A szerelmi viszonya volt a nagy színésznővel, Jászai Marival. Tagja volt a Petőfi Társaságnak. Hosszas betegeskedés után, tüdőbajban halt meg 1889. július 11-én Budapesten.

A magyar szimbolizmus, a modern irodalom korai előfutára volt, jelentőségét halála után ismerték fel. Felfogásában a pozitivista determinizmus, a kereszténység és Schopenhauer eszméi ötvöződtek. A világ nyomora megváltoztathatatlan, egyetlen lehetőség a részvét, a megbocsátás és a belátó humor. Ebben az értelemben tekinti „humoristának” a legnagyobb emberbarátokat és művészeket: Jézust, Goethét, Buddhát, Arany Jánost, Lev Nyikolajevics Tolsztojt és másokat.

Talán nem véletlen, hogy a fiatalon elhunyt, csupán 34 évet megélt költő születésnapja abban az évben éppen húsvét hétfőjére esett, hiszen újkori irodalmunk ezekben az időkben kezdte meg feltámadását megannyi jeles írónk s költőnk gondolatai által tolmácsolva a hitet az utókornak. Mint tudjuk, a magyar költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én ünneplik Magyarországon. Talán az sem véletlen, hogy Reviczky Gyula ezt két nappal megelőzendő, tehát április 9-én született, igaz József Attila születése előtt kerek ötven évvel 1855-ben.

A róla való megemlékezésről ITT lehet olvasni. 

Wirth Jenő, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”52752,52272,52369,51990,51572,51527,50619,49949″}