53069

„Azt mondják, nincs hitben megérkezett. Ember, akinek minden világos. A Szentírás is csak apránként tárja fel a húsvéti örömhírt, Jézus Krisztus kortársainak egyik kiindulópontja az emmauszi tanítványok lelkendező beszámolója, illetve Simon Péter tanúságtétele volt, akinek húsvétvasárnap megjelent a feltámadt Krisztus. Két személyes találkozás, két misztikus látomás. Húsvét a nem ismerés és felismerés, a meg nem értés és megértés kettőségének a foglalata” – emígyen elmélkedik a húsvétról Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános a Kassai Figyelő áprilisi számában, s mint tovább írja, „az igazság, amelyet megtapasztalunk, felismerünk és befogadunk, csak akkor lesz hiteles az életünkben, hogyha azt meg is osztjuk, és tovább is adjuk”.

A havilap nem feledkezik meg József Attila 110. születésnapjáról sem (ide kapcsolódik Filip Gabriellának az írása, aki Lillafüredre látogatott, József Attila emléktáblájához), ahogy beszámolót olvashatnak a XXIV. Tompa Mihály Országos Verseny rozsnyói kerületi döntőjéről is. A lapból megtudhatjuk még, hogy Petőfi Sándor intézetet avattak Bélyben, Kassán és a régió több településén is megemlékeztek az 1848-as magyar szabadságharcról, tavaszköszöntő kiállítást nyitottak a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban és Alapiskolában, de az iskola diákjai megtekintették Az étellel nem játszunk! elnevezésű interaktív kiállítást is. Új elnökséget választott a Kassai Magyarok Fóruma,

Máté László a Rozsnyói Pedagógiai Iskola létezésének nyolc esztendejére (1953-1961) emlékezik vissza, s folytatják a Kassa-környéki szórványt bemutató sorozatot is, Hetzmann Róbert ezúttal Györkére és Ósvára látogatott el. Halász Magdolna a Sárospataki Irodalmi Olvasókör februári összejövetelén járt, ahol a reformkor nagy költőjének, Vörösmarty Mihálynak az emlékét idézték meg. Két kötet méltatására is teret ad a Kassai Figyelő, Balassa Zoltán a Kassai személyiségek lexikonát méltatja, míg Máté László a Szlovák reformátusok a XVI-XVIII. században című kötetet, amely Kónya Péter és Kónya Annamária közös munkája. Folytatják Gál Sándor visszaemlékezését is.

A Kassai Figyelő beszerezhető a régió magyar könyvesboltjaiban, de megrendelhető a kiadó címén (040 01 Kassa, Komenský u. 24.) is.

jdj, Felvidék.ma 
{iarelatednews articleid=”52496,51706,51287,51232,48449,47249″}