53015

Kerek évfordulót ünnepeltek április 9-én a lévai Reviczky Házban, lévén napra pontosan 160 éve született a Reviczky Társulás névadója, Reviczky Gyula költő. Eme jubileum kiváló alkalmat nyújtott a társulás Irodalmi Szakosztályának ünnepélyes megalapítására is.

Puksa Magdolna üdvözlő szavai után Müller Péter, a Léva és vidéke helytörténeti szakosztály vezetője nyitotta meg az eseményt, majd átadta a szót Weppery Lászlónak.
Weppery László, akit a lévai magyar közösség legfőképp, mint az irodalom és a költészet nagy rajongóját, ismerőjét és művelőjét tart számon, s nem mellesleg a társulás tagja (s így rendezvényeink állandó látogatója is) Reviczky Gyula szavaival köszöntötte a résztvevőket. Majd ismertette a költő származását, szülőhelyét és felidézte gyermekkorát. Reviczky Gyula mindösszesen 34 évet élt, ám gazdag életművet hagyott maga után, így nem volt egyszerű dolga Weppery Lászlónak azon versek kiválasztásában, melyek az est folyamán ő és Papp Kitti előadásában elhangzottak. A résztvevők megismerhették a költő életútját, költői pályájának mérföldköveit, néhány versét.

A kellemes hangulatú előadás végén a résztvevők megcsodálhattak néhány Reviczky Gyula verseskötetet Weppery László gyűjteményéből.Müller Péter, a helytörténeti szakosztály nevében már hagyományosan átadta a két berámázott, ezúttal Reviczky, életrajzot oktatási intézményeink megjelent képviselőinek, majd következett a Reviczky Társulás Irodalmi szakosztályának ünnepélyes megalapítása.

Puksa Magdolna, lett a szakosztály vezetője, aki ismertette az filozófiájukat, céljaikat és bemutatta logójukat is. Ezt követően Müller Péter, a Helytörténeti Szakosztály nevében gratulált a megalapításához, majd a jelenlévők csatlakozhattak az új formációhoz.
A lévai Reviczky Társulás Irodalmi szakosztálya alapító okirata szerint a szakosztály, az 1997-ben Léván alakult Reviczky Társuláson belül működik, így magáénak vallja annak alapító okiratában rögzített célkitűzéseket és támogatja azokat, székhelye azonos a Reviczky Társulás székhelyével, független pártoktól, politikai-, vallási- és egyéb irányzatoktól.
A Szakosztály a Reviczky Társulás eszmei elődjének tekinti az 1913-ban Léván alapított Reviczky Társaság egyik első szakosztályaként, már az alakuló ülésén létrejött Irodalmi szakosztályát.

A Szakosztály fő célkitűzései:
• Léva és vidéke mindenkori magyar nyelvű irodalmának ápolása, kutatása, feldolgozása, megismertetése valamint átadása az utókornak
• tehetséges lévai és Léva vidéki írók, költők és irodalmárok támogatása előadóestek író-olvasó találkozók szervezésével, irodalmi kiadványok szerkesztésével
• Léva és vidéke magyar nyelvű irodalma múltjának kutatása, feldolgozása, dokumentálása megismertetése valamint átadása az utókornak
• Léváról és Léva vidékéről szóló egyetemes magyar irodalmi alkoltások rendszeres gyűjtése feldolgozása és megismertetése
• Reviczky Gyula emlékének és költészetének ápolása
• Az egyetemes magyar irodalom ápolása, megismertetése

A kutatómunka során – a vonatkozó korabeli dokumentumok, irodalmi alkotások, regények, verseskötetek, kéziratok, fényképek tárgyak digitális ill. valós gyűjtésénél – a szakosztály számít Léva és vidéke iridalombarátainak, lokálpatriótáinak aktív segítségére, s ezzel ösztönözni kívánja a települések társasági életét is.
A Szakosztályt munkájában az Írás Szó Erejével alapelvek vezérlik, mely betűhármast a szakosztály emblémája és pecsétje is tartalmazza.
A Szakosztály a feldolgozott anyagot előadások, előadóestek, felovasások, író-olvasó találkozók, szavalóversenyek, kiadványok, sajtótermékek vagy az ismeretterjesztés egyéb formái segítségével ill. azok népszerűsítésével kívánja megismertetni az érdeklődőkkel, segítve ezzel Léva és vidékéhez, mint szűkebb s tágabb szülőföldjükhöz való kötődésüket.
A Szakosztály tevékenységével támogatni kívánja Léva és vidéke településein lévő iskolák irodalmi oktatását, hogy ezáltal elősegítse az anyanyelv és szülőföld iránti tisztelet, szeretet, s egyben elődeink nemes hagyatékában, valamint az anyanyelv és a szülőföld cselekvő szeretetében gyökeredző jövőkép kialakulását és megtartását.

A Szakosztály közhasznú tevékenységének területei: tudományos tevékenység – kutatás, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása

A Szakosztály rendes, vagy pártoló tagja lehet a lévai Reviczky Társulás bármely tagja, aki a Szakosztály céljait és feladatait magáénak vallja.

A program ezen a ponton sem ért véget, hiszen hátra volt még Reviczky Gyula gondolati emléktáblájának ünnepélyes leleplezése, majd megkoszorúzása a székház klubhelyiségében. Ezentúl így Reviczky Gyula neve nemcsak az épület homlokzatán szerepel majd, hanem emléktáblán is hirdeti e neves költő örökségét.

A Reviczky Társulás köszönetét fejezi ki Göbő Sándornak az Irodalmi szakosztály emblémájának és pecsétjének színvonalas számítógépes elkészítéséért!

Az eseményen készült képek ITT tekinthetőek meg. 
Ivkovič Péter, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”53007,52752,52369,52272,51990″}