52882

Amikor a zsidó vezetők Jézust a helytartóságra viszik, nem mennek be az udvarba. Közel a húsvét ünnepe, nem akarnak idegenekkel érintkezni. Kívül maradnak, hogy a mózesi törvényeket betartsák és a húsvéti vacsorát elfogyaszthassák.

Ne tanuljunk tőlük, mert csak a külső tisztaságot tartják meg. Éppen előtte ítéltek el egy ártatlan názáreti polgárt. Nem vétett semmit ellenük. Figyelmük mégis rá irányult. Túl sokan követték az ács fiát. Virágvasárnap hatalmas tömeg gyűlt köré. A templomba beérve felborítja az árusok, a pénzváltók asztalait. Előtte tanított, gyógyított, csodákat tett. A hatalom mindig azok ellen irányul, akikre nagyobb figyelem összpontosul. Ránk, felvidéki magyarokra nem sokan figyelnek. Nem tartanak tőlünk. Nincsenek mögöttünk tömegek. Eltűrünk minden törvénytelenséget, és törvényt, ami sújtja közösségeinket. Iskoláink vannak most keresztúton. Jönnek is az első figyelmeztetések. Az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek hangosan tiltakozniuk kellene. Kivinni az embereket az utcára. Nem hagyni, hogy a hatalom kísérletezzen velünk. Nem megvárni, hogy 2015 szeptembere a kisiskoláink, gimnáziumaink, egész iskolarendszerünk és rajta keresztül közösségeink vesztőhelye, temetője legyen. Már több keresztet nem bír el ez a közösség. Elvégeztetett! – Jézus utolsó szava is ez volt a kereszten.

Egész más tartalommal bírt az ő utolsó szava a kereszten. Nem véletlenül idézi János apostol. Krisztus halála ugyanis nem látszathalál volt. Számára véget ért a küldetés. Elvégeztetett, vagyis teljessé lett az Isten akarata, amit Ő elfogadott. Számára véget ért egy út, amin ő nem hátrált meg, amit Ő nem adott fel. Ez a Golgota győzelemmel ért fel. Dicsőséges győzelem volt az ő halála a kereszten. A bűnre kimondott határozott nem, és egy nagy igen az igazi életre. A vére életet, megszentelődést hozott. A szenvedése és halála önmagában is dicsőséget hordozott. Halálával győzelmet aratott a legfőbb ellenség a bűn felett. Győzelem volt ellenségei, a képmutató, felszínes vezetők felett is. Ezek a vezetők siettek megtartani az ünnepet, de vakságuk miatt az igazi páskabárányt, az igazi ünnepet nem ismerték fel. Krisztus legyőzte halálával a hatalmaskodókat. Bebizonyította, nem kell földi hatalom és erő, okoskodás és fondorlat a győzelemhez, csak a hit. Legyőzte a kétkedőket, akik gyengének, puhának tartották. Van-e annál nagyobb erő, hogy valaki elviseli az ellene irányuló támadásokat, pedig meglenne az ereje és hatalma ahhoz, hogy szembeszegüljön a sötétséggel. Minden hatalmát és erejét visszatartotta, megalázta magát, szolgai formát vett fel, engedelmes lett a kereszthalálig, hogy nevére minden térd meghajoljon, – mondja Pál a filippieknek.

A gonosszal nem a hatalmaskodók forgatókönyve szerint száll szembe, hanem a keresztet állítja minden változó élet útjába és középpontjába. A kereszt minden változás kiindulópontja, gyújtópontja. De mi felvidéki magyarok nem vállalhatunk több olyan keresztet, aminek a végállomása a pusztulás a közöny. Nincs többé olyan áldozat, ami közösségeink sorvadásához vezethet. Mert Krisztus sem ezt a keresztet választotta. Nem áldozat az, amelyik nem ad tartást és hitet. Csak olyan szenvedésnek és golgotának van értelme, amely hitet, tartást ad. Erőt ad a küzdelemhez, a győzelemhez, amely után van dicső feltámadás. Krisztus halála nem az út vége, hanem kezdete. A felvidéki magyarság több lemondást, veszteséget már nem viselhet el, mint volt Trianon, a reszlovakizáció, a kitelepítés, a deportálás, a Beneši dekrétumok. Megannyi kereszt, felvidéki golgota.

Csak egy Golgotát lássunk magunk előtt Krisztusét, amiből van feltámadás, új élet. 2015 nagypéntekén Krisztussal együtt mondjuk: Elvégeztetett! Mert ebben a szóban ígéret van. Ez a kijelentés túlmutat a halálon. Hányan haltak már meg úgy, hogy elfelejtették hitüket, nyelvüket, lemondtak hazájukról, becsületükről. Csak romhalmaz, befejezetlenség, torzó maradt utánuk. Ebben a szóban ígéret van. A Krisztus halálával véget ért a bűn hatalma, legyőzetett a hamisság, a félelem, a kétség. Krisztusban egy új élet kezdődik, amely a halálig tartó kiállásra, küzdelemre, alázatra, tisztaságra épül. Elvégeztetett, vagyis innentől kezdve, ami létező, csakis Krisztusban állhat meg. Egyedül az ő ereje által fog megújulni minden élet. Adjon erőt Krisztus, adjon változást a gondolkodásunkban, adjon erőt, hogy ki tudjunk állni közösségi jogainkért. Ámen
Elhangzott Léván, 2015 nagypéntekén a református templomban.

Kassai Gyula esperes, Felvidék.ma
Fotó: Mészáros Lajos