53288

Nyitra megye átfogó oktatási stratégiáját a Megyei Tanács – az MKP-frakció meglepetésére – nem találta kielégítőnek, ezért levette a napirendről. A megyei testület legutóbbi ülésén történteket Samu István, a megye oktatásügyi bizottságának MKP-s tagja összegezte.

„Nagy sajnálatunkra a kerületi iskolaügyi hivatal igazgatója megint nem jött el az ülésre, pedig már egy ideje fel szeretnénk személyesen is szólítani, hogy ha lehetséges, folyósítsa a hiányzó asszintesekre szánt bérköltség összegét (amit korábban megvontak) a gútai Rákóczi és a Komenský alapiskolának, ahol mozgássérült tanulók is vannak, így velük külön asszisztensek foglalkoznak. Mivel a város nem jut hozzá a pénzhez, kénytelen máshonnan (vagy mástól) elkülöníteni erre forrást, pedig az a hivatal feladata lenne.
Az ülés nagy részében – szokásosan – ingatlaneladási ügyekkel foglalkoztunk. Hihetetlen számomra, hogy megannyi fajsúlyos probléma mellett ezek miatt könnyedén összehívnak bármikor egy ülést, mert cirka fél óra alatt meg voltunk ezzel. Felmerül bennem a kérdés, biztosan a mi dolgunk ez?
Ám ezután jött az egyik meglepetés. Olyan anyagot terjesztettek be az ülés végén a smeres tagok, amit nem kaptunk kézhez előtte. Ezt furcsállván jeleztük, ez ügyrendi kihágásnak számít. A ülés végén az egyéb programpontban rákérdeztünk, hogy mi van az oktatási koncepcióval, miért nem került megyei közgyűlés elé. Nyitra megye ugyanis kidolgozott a saját iskoláinak egy átfogó oktatásügyi stratégiát, amelyet a megyei közgyűlésnek kellett volna elfogadnia. Ez érthetetlen okokból máig nem történt meg. Margóra: Szlovákiának nincs komplex oktatásügyi stratégiája. Ez hihetetlen… A gyakran váltakozó oktatásügyi miniszterektől függ, hogy milyen irányt szabnak az oktatásügynek.
Meglepetésünkre megtudtuk, hogy a Megyei Tanács levette a napirendről az elkészített koncepciót, mivel néhány tanácstag szerint „nem konkretizál” a stratégia. Véleményem szerint a dokumentumnak a főbb irányvonalakat kell meghatároznia, ezt pedig az elkészített anyag maximálisan teljesíti. További magyarázatként azt kaptuk, hogy bele kell foglalni konkrétan, hogy öt év távlatában, melyik középiskolák működése megkérdőjelezendő.
Szóval szakemberek tegyék ezt meg, hogy a smeres kollégák majd erre hivatkozva építhessék le azokat, és még csak véletlenül se az övék legyen a felelősség. Sőt akár hamarább is, mindezt úgy, hogy könnyen lehetséges, nem is lennének erre a sorsra ítélve. Mivel minden évben változhatnak a körülmények, változhat a szakok meghirdetése, annak fényében, hogy érkezik-e beruházó, vagy a duális képzések lehetőségének köszönhetően milyen partneri viszonyokra tesz szert az iskola stb. Heves tiltakozásunk mellett egyhangúlag elutasítottuk, hogy ilyen formában kerüljön beterjesztésre a stratégia. Ha újból át akarják dolgozni a koncepciót, mi azt ismét látni és véleményezni szeretnénk majd.”

Samu István, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”51822,52473,51450,51438″}