53817x

Érdekes cikk jelent meg az ukrajnai helyzettel kapcsolatban Peter Tkačenko, a Hospodárske noviny jegyzetírójának tollából. Szlovák lapban pozitív értelemben jelent meg az autonómia fogalma!

A „Koszovói lecke Ukrajnának” című cikkében röviden ismerteti az ukrajnai helyzetet, benne Kárpátalja Ukrajnához való csatolására is visszatekintett. Logikusnak és érthetőnek tartja, hogy a Kárpátalján élő embereket annyira nem izgatja Kelet-Ukrajna sorsa. Hangsúlyozza, nincs is okuk arra, hogy Kijevvel szolidárisak legyenek, már csak a távolság miatt sem, hiszen még Berlin és Strasbourg is közelebbre esik hozzájuk, mint a Donyeck-medence. Másrészt: Kijev sem törődik a gazdaságilag leginkább elmaradott régiók közé tartozó Kárpátalja problémáival.

“Ha Kijevnek szándékában áll, hogy az ország nyugati részében (vagy akár máshol) autoritását megújítsa, nagylelkűnek kell mutatkoznia, támogatnia kell a kisebbségi kultúrát, és azt, hogy a helyben élők saját maguk módján oldják meg saját ügyeiket” – fogalmaz a cikkíró, megjegyezve, hogy a nyugati orientáltságú kormány eddig ezt elutasította, mivel tart a jelentős számú orosz kisebbség körében terjedő szeparatizmus növekedésétől, hiszen e miatt próbálkozott az orosz kisebbségi státusz megszüntetésével is. “Nagy hibát követtek el: Koszovó, Abbházia vagy Dél-Oszétia önállósodása óta tudjuk, hogy a kisebbségek a fővárostól nem akkor távolodnak el, ha autonómiát kapnak, hanem ha azt elveszik tőlük” – zárul Tkačenko jegyzete.

A cikkíró rámutatott a valóságra, de valójában még nem kellett volna lezárnia a gondolatmenetet. Mi lenne, ha Ukrajnát Szlovákiával, Kijevet Pozsonnyal, az ukrajnai kisebbségeket pedig a felvidéki számbeli kisebbségben élőkkel hasonlítanánk össze? Megállapíthatnánk, hogy a szlovák kormány és a szlovák politikai elit sem mutat fel semmilyen nagylelkűséget saját ügyeink rendezése érdekében. Érdekes tapasztalni azt is, hogy egy szlovák véleményformáló lapban a kisebbségek autonómiájáról pozitív hangon írnak. Még jobb lenne, ha ezt a természetességet az itt élő magyar közösségre vonatkoztatva is tapasztalnánk – mint például a Magyar Közösség Pártja által kidolgozott  “A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” c. dokumentum véleményezése kapcsán..

Oriskó Norbert, Felvidék.ma