53818

“Ne arról beszélj, mit miért nem lehet; azt mondd meg, miként lehet” – ennek a mottónak a jegyében tartotta alakuló gyűlését a Nemzetiségek Házának Márai-emlékszobájában a Dobos László Irodalmi Társaság (DOLIT) Kassán.

A nemrég elhunyt Kossuth-díjas író, Dobos László szellemi örökségét kívánja ápolni és tovább éltetni a DOLIT. Azt a közéleti elkötelezettséget is ébren szeretnék tartani, amellyel a neves felvidéki magyar személyiség példát mutatott mindnyájunknak.

“Működésünk folyamán ne egymásnak igyekezzünk megfelelni, mint inkább megmaradásunk szent ügyének” – mondotta bevezetőjében a társaság ügyvezető elnöke, Szakál Gábor, aki egyben ismertette a meghívott tagjelöltekkel a társaság működési szabályzatát, valamint azokat a konkrét feladatokat, amelyeket Kassán és annak környékén meg kell oldani. Szó esett azokról a felvidéki magyar valóságunkat érintő problémákról is, amelyekre segítőleg oda kell figyelnie az új társaságnak, és amelyeket feltétlenül szóvá kell tenniük máshol is.

A DOLIT tevékenysége magába foglalja anyanyelvünk és irodalmunk szépségének fokozott ápolását és megtisztítását a divatos vagy trágár, magyartalan szóhasználattól. Vagyis foglalkozni akar azzal is, hogy mikor és meddig szép az irodalom versben, prózában és színműveinkben egyaránt.
A DOLIT természetesen a közéleti szerepvállalásból is ki akarja venni részét, ajánlások megfogalmazásával az érintettek felé.
Az alakuló gyűlés – mely május 11-én volt – élénk vitája is azt bizonyította, hogy sok még a tennivaló. “Amíg ezt mindenki megérti és magáévá teszi, addig is azonnali cselekvés szükséges. Nem hangzatos frázisokra, tetszetős szónoklatokra van szükség manapság. Nem is a stratégiákra és a koncepciókra. Ezeket a fogalmakat tereljük a politika színterére. Mindenekelőtt a tenniakarás kell hogy irányítsa törekvéseinket, a tennivágyás és a tettrekészség legyen működésünk meghatározója. Minden egyéb kesergés és egymásra mutogatás jelenlegi szomorú helyzetünket tekintve a dolgok elodázását jelenti” – tette hozzá Szakál Gábor.

Kifejtette, dolgainkról mindig nyíltan és őszintén kell beszélni. “Nevezzük nevén a tunyaságot, a könnyelműséget és a közömbösséget, bátran vállalva a konfrontációt is, mert e nélkül nem tisztulhatnak le az úgynevezett tabutémák, nem oldhatók meg a problémák. Tudatosítanunk kell, hogy drámai fogyatkozásunk és az asszimiláció megállítása érdekében most már tennünk is kellene valami érdemlegeset” – nyilatkozta Szakál Gábor.

Az alakuló gyűlésen elhangzott többek között, hogy ezeknek a feladatoknak a megoldása, megszállottakat, megszállottságot igényel. Szakál Gábor ezt annyiban pontosította, hogy megszállottság nélkül nem is érdemes hozzáfogni konkrét feladataink megoldásához, célkitűzéseink eléréséhez. “Az asszimiláció, a magyar iskolák egyre szomorúbb helyzete vagy az óvodák, bölcsődék folyamatos megszűnése olyan, jövőnket, megmaradásunkat érintő közvetlen veszély, amivel minél előbb igenis megszállottan kell foglalkoznunk” – szögezte le.

Mint megtudtuk, a Dobos László Irodalmi Társaság nyitva áll mindenki számára, aki hajlandó tevékenyen is részt venni a kitűzött célok megvalósításában.
A DOLIT havonta egyszer tartja majd üléseit. Legközelebb június folyamán egy később meghatározott hétfői napon 17.00 órai kezdettel találkoznak.
A közeljövő terveiben szerepel egy előadás színházaink küldetéséről, valamint egy irodalom-esztétikai fejtegetés “Meddig SZ/ÉP/ az IRODALOM …….? ” címmel. Mindkét előadásról időben tájékoztatják majd a tisztelt érdeklődőket – ígérik a szevezők.

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”48955,48738,48737,47773″}