53664

Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? Vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
Máté 25

A legaktuálisabb és legsürgetőbb kérdés, amivel most Európa szembenéz, az a humanitárius katasztrófa, ami Európa határainál, a Földközi-tengeren épp most van kialakulóban. Lelketlen embercsempészek rakják csónakokra valahol Észak-Afrikában a menekültek ezreit, és hagyják őket sorsukra a tengeren.

Mint a fenti idézet is mutatja, a probléma korántsem új keletű, hanem már évezredekkel ezelőtt is létezett, olyannyira, hogy még az evangélista is fontosnak tartotta foglalkozni vele, és Jézus szavai nekünk, keresztényeknek is világosan kijelöli az utat, amihez ragaszkodnunk kell.

A xenofóbia azonban nálunk is egyre általánosabb, ezt felmérések mutatják, a politika pedig buzgón igyekszik kiszolgálni ezt a népi „igényt”. A múlt hét egyik híre, hogy a szlovák belügyminisztérium elutasítja a kvótarendszert, amivel Brüsszel próbálja tehermentesíteni a déli tagállamokat.

Szó se róla, a megoldás valóban szerencsétlen, mivel pont a lényeget hagyja figyelmen kívül. Mégpedig azzal, hogy ezeket a szerencsétleneket életveszélynek teszi ki. Rákényszeríti őket, hogy lélekvesztőkön hánykolódjak a tengeren, aztán vagy kihalásszák őket, vagy a tenger lesz a sírjuk. Mi ez, ha nem cinizmus?

Ennél már csak az a másik javaslat a nagyobb cinizmus, hogy egyenesen bombázzák ezeket a lélekvesztőket!

Azok pedig, akik ismerik, tudják, hogy a bevezetőben idézett példabeszédnek folytatása is van, amelyik azokra vonatkozik, akik elmulasztanak segítő kezet nyújtani a bajba jutottaknak. A pokol tüzével fenyegetik őket. Európa most ezen az úton indult el.

Sztakó Zsolt, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”53501,53286,51912,26027″}