53669

Máig nem értem – és talán nem elsősorban értelmi képességeim “aluldimenzionáltsága” miatt van ez így –, tehát nem értem, mit is kellett volna ünnepelnem május 8-án. Azt meg pláne nem értem, hogy miért kellene együtt örülnöm Kiska úrral annak, hogy a mára Oroszországgá vedlett Szovjetunió pár évre megszállta Európának ezt a részét és a madari erdőben jól befészkelte magát a baráti sereg egy kicsit sem barátian viselkedő alakulata.

Persze elhiszem, hogy az orosz kommandósok megjelenésének hírére nem csak és kizárólag a történetesen ott tartózkodó tűzifatolvajok vedlettek át partizánná. Mert feltételezem, hogy úgy, mint minden más normális összetételű társadalomban mindenhol, így a fasiszta szlovák államban is voltak, akik másképp gondolkodtak és másképp képzelték el a jövőt, mint Tiso elvtárs és bandája s a vele rokon lelkű ellenzéke. Ám azt is tudom, hogy az ilyenek száma annyira alacsony volt, hogy az orosz kommandó nélkül még a hangjukat sem lehetett volna hallani. Azt is tudom, hogy mindig és mindenhol voltak, vannak és lesznek spekulánsok és köpönyegforgatók, akik a megfelelő alkalmakkor kinyilvánítják jellemük defektusait és hajlandóak némi ellenszolgáltatás fejében bármit és bárkit kiszolgálni. Néhány, környékünkön megjelent állítólagos partizánt megismerve valahogy az a képem alakult ki a nagy felkelésről, hogy az ébresztőóra csörgése csupa ilyen jelleme miatti ferdesége okán tiszteletadásra teljesen méltatlan egyed volt az, aki a kommandósok csapatát „szlovákká” alakítani segédkezett.

Amennyiben valóban lett volna a korabeli szlovák államban és társadalomban számottevő olyan erő, amely a véleményével alapvetően ellentétes hivatalos állami ideológiával képes lett volna kimutathatóan szembe fordulni, vagy csak arra valamiféle kísérletet tenni, akkor talán megbocsátanám Kiska úr ünnepi tévelygéseit, melyet a prostitúció intézményes bajnokai ezerrel szétkürtöltek úgy, hogy még csak a kételynek a legkisebb nyoma sem kísérte ezt a „tájékoztatást”. Ám mivel ennek nyomát sehol sem leltem, arra a véleményre jutottam, hogy a mai szlovák társadalom egy fabatkával sem különb a 70 évvel ezelőttitől, csak most nincs kilátásban olyan kommandó, amely egy másik világhatalom érdekeinek képviseletében rámutatna arra az egyszerű tényre, hogy a jelen állapotok egyedüli üdvösségétől és hatalma biztonságától eltelt elittel ellentétben, vagy attól lényegesen eltérő elvek mentén is lehet társadalmat építeni és államot működtetni. Csupán annyi kell hozzá, hogy a társadalom jelentős része ráébredjen a maiak ugatásában rejlő csalásra és hazugságokra, és ennek ismeretében elküldje őket oda, ahová valók – béna „ellenzékükkel„ egyetemben. Azon töprengtem az ünnep kapcsán, hogy 65 évem miatt szinte biztos, hogy ezt a napot nem érem meg. Csupán azt remélem, hogy negyven egynéhány évnyi tanítói pályafutásom alatt sikerült pár arra érdemes emberkében elhintenem annak igényét, amit csak és kizárólag a reáltudományok művelői értékelnek és terjesztenek. Tudniillik: egyedül a valósághoz hű elvek és ismeretek vezetnek előremutató eredményre. Minden kis csalás és félrevezetés (hazugság) előbb-utóbb kíméletlenül megbosszulja magát. Mert valóban lehet pozitív példák mentén is előre haladni, de a legerősebb nevelői hatással máig a tévedések és csalódások, népszerűbben a pofára esések szolgáltattak és szolgáltatnak. Természetesen vannak ellenálló egyedek, akik egyetlen pofára eséstől nem rendülnek meg és tovább kísérleteznek hazugságaik igazzá válásának reményében, vagy elvektől függetlenül csak és kizárólag anyagi hasznuk reményében. Ezeket hívja a történelem kolonizátoroknak és nagyhatalmaknak. Ám nem árt tudatosítani, hogy az eddig ismert összes ilyen megdönthetetlennek és tökéletesnek hitt nagyhatalom egyszer csak a szűk utcában összetalálkozott saját végzetével és ennyi.

Természetesen Szlovakisztán sosem volt, és nem is lesz világhatalom, ezért talán kár is a nagyhatalmak idétlenségeinek parodisztikus utánzatával majomkodni, mert a nagyhatalmak buktával általában bukik minden szervilis kiszolgáló báb is, és jön egy újabb kanyar a spirálon.

Varga Lajos, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”53641,53600,53593,53284,53156,52526,51442″}