53842

Többször elhangzott már: magyar közösségünk, megmaradásunk záloga Felvidéken a gyermekeinkben van. Népi kultúránk olyan kincsünk, amelyet nemzedékről nemzedékre örökítünk, amelynek megismerése erősíti a szülőföldhöz való ragaszkodást, a magyarságtudatot. Fontos, hogy ebből minél többet továbbadjunk a gyermekeknek: elődeink tapasztalatait, képzeletvilágát, történeteit, dalait és táncait. Mindezt lehet játékosan is, az életkori sajátosságokhoz igazítva, szakemberek bevonásával.

Szerencsére egyre több hagyományőrző óvoda működik a Felvidéken. Olyan óvodák, amelyeknek legfőbb céljuk, hogy gyermekeink megismerjék közvetlen lakóhelyük értékeit, hagyományait: dalokat, hagyományos népi játékokat, táncokat. Ilyen óvoda a komáromi Ferences barátok utcájában található apró belvárosi óvoda is. A méreteiből adódóan kis létszámmal – mindössze 31 óvodás látogatja – működő óvoda negyedik alkalommal szervezte meg május 16-án a Pünkösdi vigadalom elnevezésű családi napot, amelyen szülők, nagyszülők részvételével ünnepelték meg a Pünkösdöt, amely valamikor régen a népi hagyományokban az év legnagyobb ünnepe volt.

A szombat délelőtt kötetlen kézműves foglalkozásokkal kezdődött: gyöngyfűzés, gyurmázás – a bátrabb gyerekek kelt tésztából gyúrhattak kalácsot, amelyet mozgó kemencében a helyszínen megsüthettek. A különböző formáknak csak a gyermekek képzelete szabhatott határt. Felettébb élvezték a manók, hóemberek, szívecskék alkotását. Nagy volt az öröm, amikor a saját készítésű kalácsok kisültek. Mindeközben bográcsban főtt a gulyás, az óvoda kis udvara 11 órára megtelt a gyerekekkel, testvéreikkel, szüleikkel, nagyszüleikkel. Ebéd után következett a Kuttyomfitty Társulat, melynek néptánc-pedagógus tagjai az előadásaik során a táncos élmény mellett néprajzi, zenei és irodalmi ismeretekhez is juttatják a gyerekeket. Egyszer egy királyfi c. meséjüket fegyelmezetten hallgatták a gyerekek, de a felnőttek is, míg a végén mindenki táncra nem perdült. Őket követte a Pengő zenekar, akik Gáspár Eszter népi gyermekjátékaihoz húzták a talpalávalót. Uzsonnára pizza sült a mozgó kemencében. Zene, móka és kacagás töltötte be a kicsiny óvoda zöld udvarát.

Az óvodában megrendezett pünkösdi vigadalom legfőbb célja a hagyományőrzés mellett az, hogy a kis létszámú óvodai közösség még bensőségesebb, összetartóbb, családiasabb csapattá kovácsolódjon. Legyen együtt szülő, nagyszülő, nagyobb testvér, gyermek, pedagógus. Valódi hozadéka van ezeknek a családi napoknak: az együttjátszás, együttmunkálkodás örömteli pillanatokat szerez gyermeknek, szülőnek egyaránt. „Az együttjátszás serkenti a közösségért tevékenykedő gyermek aktivitását, erősödik társas kapcsolatuk, a közös játék és tánc magával ragadja a felnőtteket is – fejtette ki véleményét az óvoda igazgatónője, Barta Ildikó. „Óvodánk több mint negyven éves működése alatt az oktatásban a népi hagyományok ápolását, a jeles napokhoz, ünnepekhez kötődő népszokások felelevenítését tartotta és tartja ma is szem előtt. Programjainkkal ahhoz igyekszünk segítséget nyújtani, hogy hagyományaink a gyermek mindennapjaiba beleivódjék. A Pünkösdi vigadalom elnevezésű rendezvényünk alkalmával élő zenével, zenekarral és táncoktatók közreműködésével tanulhatják meg – szülők és gyerekek – a néptáncokat, de megismerkedhetnek nemcsak a tánccal, de az egyes tájegységeink dalaival, hangszereivel is. Szeretnénk elültetni a gyermekekben a kultúra és a környezetünkkel szembeni igényességet. Fokozatosan rávezetni őket, hogy fontosak a gyökerek, a szülőföld, a környezet, amelyben felnőnek, fontos a város, amelyben élünk. Nem utolsó sorban a zene, a tánc segítségével fejlődik a gyermek mozgáskultúrája is, mindez természetesen jó hangulatban, játékos formában. Ám a legfontosabb visszaigazolás a számunkra az, hogy a mi óvodásaink közül sokan az iskolába lépéskor már tudatosan a hagyományőrző néptáncot választják a délutáni szakkörök közül, mert megismerték és megszerették nálunk” – mondta el az igazgató.

Barta Ildikó hozzátette: „Hálás vagyok a szülőknek és óvodabarátoknak, hiszen a Ferences barátok utcai óvoda minden egyes rendezvényét szülői, baráti összefogással sikerül megszervezni. Köszönet jár a munkatársaknak is, hiszen az ő közreműködésük nélkül ez a nap sem jöhetett volna létre. „Őszintén remélem, hogy sok ilyen szép napot élhetünk még meg” – fejezte be gondolatait az óvoda igazgatónője.

A Pünkösdi vigadalomról készített fényképeket megtekinthetik a Képgalériánkban ITT>>>

Szalai Erika, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”45464,37054,32068,33602″}