53755

Komáromban, a Selye János Gimnázium tanári kara és igazgatósága látta vendégül a két testvériskola tanári karát április 30. és május 3-a között.

A Selye János Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre, 2004. október 15-én együttműködési szerződést írt alá a budapesti Szent István Gimnáziummal (Lázár Tibor igazgató úr), amit egy évvel később, 2005. június 17-én a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziummal (Laczkó György igazgató úr) hármas testvériskolai szerződéssé bővítettek. Ez a kapcsolatfelvétel, barátság a Szent István Gimnázium igazgatóhelyettesének, Libárdi Péternek a kezdeményezésére jött létre, aki egykor a komáromi iskola diákja volt és itt is, a gimnáziumban érettségizett.

Az együttműködés keretében minden évben szerveznek közös sítáborokat, a budapestiek pedig a Tisza-táborba várják a komáromi diákokat. Évente egy-két osztály ellátogat Erdélybe is, ahol néhány nap alatt megismerhetik az ottani szokásokat, hagyományokat, életkörülményeket, barátokat találhatnak, ismerkedhetnek egymással. Ezen kívül természetesen a tanárok és az iskolák vezetése is szoros kapcsolatot tart, rendszeresen vesznek részt egymás jeles iskolai ünnepélyein.
A kapcsolattartás hozadéka egy meghívás volt, melyre 2013. április 27-től 30-ig Székelyudvarhelyen került sor. Itt találkozott mind a három testvériskola, ahol négy napot eltöltve a tanárok kötetlen formában, szórakozva véleményt cserélhettek különböző szakmai kérdésekben.
Míg két éve az iskola az ezeréves keleti határt látogatta meg, most az ezeréves nyugati határt. A következő találkozóra, amelynek célja, hogy a három iskola a határokon átívelő szakmai és kulturális együttműködése jelképezze szellemi műhelyeiknek összetartozását, 2015. április 30-tól május 3-ig került sor Komáromban, amikor a Selye János Gimnázium tanári kara és igazgatósága látta vendégül a két testvériskola tanári karát.

Közösen ünnepelték meg a tízéves évfordulót egy nagyszabású nemzetközi sporttalálkozóval, illetve egy kulturális összejövetellel. Április 30-án, csütörtökön fogadták a vendégeket az Ipari Kollégiumában, majd a gimnáziumk aulájában egy közös vacsorára került sor. Május 1-jén, pénteken 42 budapesti és 36 erdélyi kollégával – Dr. Kalácska József tanár úr vezetésével – bejárták Virt, Dunaradvány és Búcs községeket „faluturizmus” jelleggel.
Aznap több programot is beiktattak vendégeiknek, aki sportolni akart, röplabdázhatott, focizhatott, kipróbálhatta tudását asztaliteniszben, kinn a pályán kosárlabdázhatott. Meg kell említenem, mivel én is röplabdáztam, szinte zsúfolásig megtelt mindegyik tornaterem. Aki meg nem a labda szerelmese, teremkerékpározhatott jó kis zene mellett.

Külön erre az alkalomra készíttettek egyforma fehér „testvériskolás” pólókat is. A többiek addig ellátogattak az erődbe, illetve kimehettek körülnézni a városba, hiszen már nagyban zajlottak a Komáromi Napok. És ez még nem minden. Kollégáimmal a sport mellett egy igazi jó babgulyást készítettünk Édes Attila „konyhaséf” felügyelete alatt. Majd este az aula színházteremmé alakult. Erdélyi kollégáink az elmúlt 2000 évet feldolgozó színpadi játékkal örvendeztettek meg bennünket, melynek fő témája a pedagógus – diák kapcsolat volt, majd a budapestiek ABBA-adaptációja következett korhű ruhákban, parókákkal táncoltak, s a végére a közönség néhány tagját is jól megtáncoltatták. Végül, de nem utolsósorban a komáromi iskola 4 kollégája humorra épülő színpadi játékán szórakozhatott a közönség.

Másnap kora reggel busszal indultak Pozsonyba, hogy az egykori dévényi vár maradványát tekinthessék meg. A rom 212 m magas várhegy – 80 m magas – mészkőszirtjén áll. Jelenleg a Pozsonyi Városi Múzeum kiállítása tekinthető meg benne. Majd lementek a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszerhez. A gyönyörű természet, a vendégszeretet megtette a hatását, kollégáink sok-sok élménnyel tértek vissza, majd este a Révben egy közös vacsoránál búcsúztak tőlünk.
A kollégákkal való baráti beszélgetések során kiderült, hogy sok közös vonás van a három intézmény elképzeléseiben és mindhárom részről fontosnak tartjuk a kapcsolat további fenntartását.

A rendezvény támogatói Komárom város önkormányzata, a Rotary Klub Komárom, a Selye János Gimnázium Szülői Szövetsége, a Király Püspök Alapítvány, Olláry Viktor, Narancsik Sándor és Asbóth Attila voltak.

PaedDr. Králik Zsuzsanna