54277

Bár a 2015/16-os tanév őszi szemeszterére vonatkozó miniszteri ösztöndíjas részképzős pályázat – a teljes szemeszteres részképzés, illetve a részképzős tanulmányút – hivatalosan még nem jelent meg, de már most felhívjuk az érdeklődő hallgatók figyelmét, hogy nem árt, ha a pályázni kívánók hozzálátnak a szükséges dokumentumok beszerzéséhez. A magyarországi fogadótanárok és intézményi hivatalok most biztosabban elérhetőek a vizsgaidőszakban, mint a nyári szünetben. A kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozatot cikkünk alján már most letölthetik.
A pályázat legfontosabb melléklete a magyarországi befogadó felsőoktatási intézmény által aláírt Befogadó nyilatkozat. A késői megjelenés miatt ezért a pályázat kiírói javasolják, hogy a pályázni kívánó hallgatók az intézménytől még a jelen tanév végéig szerezzék be az őszi félévre vonatkozó befogadó nyilatkozatot, a befogadó tanár jóváhagyásával, a Tanulmányi Osztály/Dékáni Hivatal aláírásával, valamint a részképzés időtartamának pontos feltüntetésével együtt.

Segítség az időtartamok megadásához:
– Teljes szemeszter esetén: a 2015/2016-os tanév őszi szemeszterében a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapjától minden esetben 5 hónap
– Tanulmányút esetén: az időpontok 2015. október 1. és 2016. január 15. közé eshetnek országonként különbözően:
– Horvátország: 1-3 hónap
– Erdély : 0,5-3 hónap
– Vajdaság: 0,5-3 hónap
– Szlovákia: 0,5-3 hónap
– Kárpátalja: 1-2 hónap

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni. A részképzések biztosításával az EMMI lehetőséget nyújt a határon túli magyar hallgatóknak a magyar nyelven elsajátítható tudásmennyiség kiszélesítéséhez, a tudományos, kutatói tevékenységük folytatásához, illetve elősegíti az anyaországgal folytatott intenzív oktatási-szakmai kapcsolattartást.

A Kedvezménytörvény hatálya alatt álló horvát, román, szerb, szlovák és ukrán állampolgárságú személyek a magyarországi felsőoktatási intézményekben kizárólag nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzésben vehetnek részt miniszteri ösztöndíjas részképzésben.

Fontos változás a korábbi pályázati kiírásokhoz képest, hogy a 2015/2016-os tanév őszi félévében csak az állami vagy egyházi fenntartású magyarországi felsőoktatási intézmények fogadhatnak magyar állami ösztöndíjas/államilag támogatott, nappali munkarendű alap-, osztatlan vagy mesterképzésükre miniszteri ösztöndíjas határon túli magyar hallgatókat!

A kitöltendő adatlapot a sao.bbi.hu felületen keresztül elektronikusan kell majd kitölteni a pályázat megjelenése után. Ezt követően pedig papír alapon a komáromi Szövetség a Közös Célokért irodájába kell eljuttatni a beadási határidőig. Kérjük, kísérjék figyelemmel a Szövetség a Közös Célokért honlapját: www.szakc.sk
A Befogadó nyilatkozat letölthető ITT>>>. 
A felsőoktatási intézményeknek szóló Tájékoztatót megtekinthetik ITT>>>
A Tájékoztatót annak érdekében tesszük közzé, hogy a fogadótanár keresésben a leendő pályázó tudjon mire támaszkodni a fogadó intézménynél.

Szalai Erika, Felvidék.ma