54113x

„Ki fordította le magyar nyelvre a Bibliát?” – sokszor feltevődik e kérdés a konfirmációi felkészülés évei alatt, s a konfirmandusok ajkáról jön a megtanult felelet: a Bibliát magyar nyelvre Károli Gáspár, gönci református lelkipásztor fordította le és adta ki 1590-ben Vizsolyban. Bár a választ megtanulják az ifjak, de azért csak ott motoszkál bennük, hogy hol is van az a Vizsoly, meg az a Gönc, s egyáltalán miért olyan fontos a bibliafordítás évszáma, s ki is volt az a Károli Gáspár.

Hogy a megtanultak kézzelfoghatóak legyenek, s hogy a helységnevekhez élmény is kötődjék, május 26-án tanulmányi kirándulásra indultak a zempléni egyházmegye több gyülekezetéből a konfirmációra készülő fiatalok. Az utazás célállomása az utóbbi években „református Betlehemként” emlegetett Vizsoly volt, de az odavezető út első állomásaként a sárospataki kollégium iskolamúzeumát és nagykönyvtárát tekintették meg a gyerekek.

A tárlatvezetés során elhangzó információkból sok-sok kötődést vélhettek felfedezni a saját településük, gyülekezetük vonatkozásában a gyerekek, hiszen a Rákóczi család, vagy Lorántffy Zsuzsanna élete nem csak Sárospatakhoz, hanem sok bodrogközi településhez is számos ponton kötődött.

A következő állomás Boldogkőváralja volt, ahol a várat nézték meg a gyerekek, majd ezt követően Vizsoly következett. A bibliafordítás színhelyén, egy interaktív színjáték részesei lehettek a gyerekek, felidézve a Szentírás magyar nyelvre történő fordításának körülményeit, a nyomdaállítás nehézségeit, valamint megismerve a korabeli nyomdatechnika eszközeit.

A kirándulás utolsó állomásaként, a vizsolyi református templomban, a Károli Gáspár fordította, 1590-ben kiadott Bibliát tekinthették meg a konfirmandusok. „A több gyülekezetből érkező gyerekek felől azzal a reménységgel lehetünk, hogy már nem csupán elképzelésük lesz a vizsolyi Bibliáról, hanem tényleges élményeik a megtanult információkat maradandóbbá és a Szentírást még értékesebbé teszik a számukra” – nyilatkozta Molnár István, királyhelmeci református lelkész, a kirándulás szervezője.

Felvidék.ma