55264

Besztercebánya megye elnöke, Marian Kotleba nyílt levélben fordult Orbán Viktor magyar miniszterelnökhöz kedden, július 28-án. Fontosnak tartotta ugyanis támogatásáról biztosítani az európai országoknak a menekültáradat elleni védelme érdekében tett bátor és hatékony lépéseivel kapcsolatosan. Ilyen lépésnek tartja a védőfal felhúzását is a magyar-szerb határon. Minderről Michal Albert, a Besztercebányai Megyei Hivatal igazgatóhelyettese adott tájékoztatást. Íme a levél teljes terjedelmében:

Tisztelt miniszterelnök úr!
Európa jelenleg történelmünk egyik legnagyobb kihívásával néz szembe. Az afrikai és muszlim országokból érkező migránsok, elárasztva országainkat, az európai keresztény civilizáció alapjait veszélyeztetik. Az, ami az iszlám hódítóknak a múltban erővel nem sikerült, az ma sikerül az áruló politikusok hazugságainak és csalásainak köszönhetően. Ezért teljes mértékben egyetértek Önnel, hogy az aktuális politikai kérdés most nem az, milyen Európában kívánunk élni, hanem az, hogy Európa abban a formájában, ahogy ma ismerjük, létezik-e majd.

Abban az időszakban, amikor a szó szoros értelmében nemzeteink, hitünk, kultúránk és hagyományaink túlélése a tét, amikor a migránsok asszonyainkat, gyermekeinket és földünket veszélyeztetik, bátor és hatékony lépésekre van szükség országaink megvédéséhez. Ebben a helyzetben nem hallgathatunk, de nem maradhatunk csak a szavaknál sem. Tudatában vagyok annak, hogy Magyarország példaértékű döntése miatt ki lesz téve az Európai Unió nyomásának . Ez a tagállamok szuverenitását veszélyeztető politikájával mindenki kezét megköti, aki hatékonyan akarja megoldani a migránskérdést. A nemzetállamokon múlik hát, hogy képesek lesznek-e szembeszállni a brüsszeli diktátummal.

Ezért ezúton fejezem ki teljes támogatásomat azon igyekezetével kapcsolatban, hogy biztonsági védőfalat emeljen a magyar-szerb határon. Abban az időszakban, amikor a politika színterén Európa-szerte csak alibista és meghunyászkodó megnyilvánulások hallhatóak, ez bátor lépés, amelyért Európa egyszer majd köszöntetet mond Önnek. Ez egyúttal egyértelmű üzenet is Brüsszelnek, hogy Közép-Európa elutasítja a multikulturális társadalom modelljét. Szilárd meggyőződésem, hogy a magyar védőfal – az európai civilizáció eme védvonala – inspirációt jelent más európai országok számára is. Remélem, hogy Brüsszel bírálata nem ingatja meg! Kemény migrációs politikájával nemcsak Magyarországot védi, hanem végeredményben egész Európát, Szlovákiát is beleértve.

Tisztelt miniszterelnök úr!
Elérkezett az ideje annak, hogy megszüntessünk minden torzsalkodást és valamennyi történelmi ellentétet Magyarország és Szlovákia népei között. Tegyük félre a sovinizmust és egyesítsük erőinket az európai népek közös ellenségei ellen! Csak így maradhat fenn közös keresztény hitünk! Egyedül így maradhatnak fenn a szlovákok és a magyarok! Istenért, a nemzetért, Brüsszel ellenében! – írta Kotleba Orbán Viktornak.

Forrás: gemerland.sk
Ford: nzs, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”55171″}