55143

Újabb személyi változásokra került sor a Nagyszombati Főegyházmegyében. Mint ahogy az már évente megszokott, főleg nyáron új plébánosok kerülnek az egyes egyházközségek élére. Az alábbiakban a magyarlakta plébániák személyi változásait adjuk közzé.

A Nagyszombati Egyházmegye lelkipásztori szolgálatra vette át Kovács Attilát és Tóth Sándort a Váci egyházmegyéből. Boros Károly atya, aki Erdélyből érkezett a Felvidékre, újabb 3 évre vállalt szolgálatot az egyházmegyében, Nyékvárkony és Egyházkarcsa plébániáit látja el a továbbiakban is. Molnár Ernő lelkiatya a Veszprémi Egyházmegyéből továbbra is Balony községben végez majd szolgálatot káplánként. Ugyancsak újabb egy éves szolgálatot lát el ThDr. Puss Sándor SJ atya, aki a jezsuita rendből érkezett és Ekecsen kisegítő lelkész.

2015. július 1-jétől PhDr. Bozay Krisztián Jókáról Csallóközkürtre, Nagy Pál plébános Szentmihályfáról Keszegfalvára, Nagy Péter Keszegfalváról Jókára kerül plébánosnak. Tóth László püspöki helynök Pered és Deáki plébániáját látja majd el. Kovács Attila Szentmihályfa, ifj. Nagy Péter vágsellyei káplán Ekel, Tóth Sándor Tallós plébániai kormányzója lesz. Bozay Krisztián lelkiatya gondozásába kerül Alistál plébániája is. Mgr. Dobry László esperes-plébánost Imely plébániájának ellátásával is megbízták. Kovács Attila lelkiatya Nagyabony plébániáját is ellátja majd. Mgr. Bencze Attila atyát kisegítő lelkésszé nevezték ki Nagyabonyba.

Pázmaneum.sk/Felvidék.ma