Csáb falu látképe Csáky Károly felvételén

A cserkészek programjának szinte kezdettől fogva egyik fontos eleme a hely- és honismeret, a népi-nemzeti hagyományok ápolása. A Felvidék visszacsatolása után mindez méginkább felerősödött: anyaországi cserkészcsapatok tagjai keresték fel az egykor elszakított részeket, az ott élő magyarokat. Így került egy-egy őrs a hajdani Hont és Nógrád megye tájaira, az Ipoly völgyébe, hogy kutatásokat végezzen: összegyűjtse az itt élők történelmi emlékeit, népi hagyományait.

A balassagyarmati Bosco Szent János Fiúinternátus Szalézi Intézetének Fecske Őrse 1943. április 18-19-én Csáb községben végzett kutatásokat. Adatszolgáltatóik Balga Mihály Ádám (1879), Balga István Pincés (1904), Balga József Gyuris (1877) földművesek és Balga Pálné Alsók (1880) „házvezetőnő” voltak. A cserkészek lejegyzett adatai ma is megtalálhatók a budapesti Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárában (EA 21589).

Mit is tartalmaz ez a néhány lapnyi kézírásos lejegyzés?
Közlik, hogy az akkor Hont megyéből Nógrád megyéhez csatolt Csáb, a Balassagyarmati járás helysége a szomszédos falvakkal együtt az északnyugatról délkeletre húzódó völgyekben helyezkedett el. S mint olvassuk: a völgyekben több település található, „de mégis valahogy összetartozik Csáb, Dacsókeszi (nyugatra), Lukanénye (délkeletre), Alsó- Felsőfehérkút, régebben Pribel, kiejtik: Pribő (északra, Szlovákiához tartozik)”.

Érdekes adatokat gyűjtöttek a cserkészek a falucsúfolókról, a csábiak viszonyáról szomszédaikhoz. Mint olvasható: „A csábiak a dacsókeszieket bocskorosoknak nevezik, mert ott többségben volt a cseléd, béres nép Dacsó birtokán, és ezek cipő vagy csizma helyett bocskorokat hordtak. Amikor a két község lakói veszekednek, ebben a dallamban kiabálják a dacsókeszieknek mondókájukat: Keszihóci bocskoros, szépen táncolj, ne mozogj”.
Vajk megkerezstelése - Szentélyfreskó Csáky Károly felvételénA lukanényeiek csúfolása kapcsán ez található a gyűjtésekben: „A csábiak a lukanényeieket fösvényeknek tartják. Azt vetik a szemükre, hogy egy szál mácsíkért két kerítésen át kergették a macskát, és közben a másik macska lenyáta (lenyalta) a tejfőt.”
Nem maradt el a két szlovák falu lakóinak csúfolása sem. „A felső- és alsófehérkútiakat gatyás tótoknak nevezik”.
Azt is megjegyezték a cserkészkutatók, hogy „mindegyik falu lakói különbnek tartják magukat a másik falu lakóinál”. A csábiak például arra voltak büszkék, hogy falujukhoz közel volt az erdő rengeteg fával, s azzal kitűnően tudtak kereskedni, „spekulálni”. Földjeik termékenyek voltak, különösen búza termett kitűnő. A helybeliek közül pedig még a szegényebb gazdának is volt szőleje és borospincéje.

Érdemes idézni a borospincékről írottakat is. Annál inkább is, mert ezekről már Szeder Fábián, a nagy palóckutató és a falu szülötte is oly szépen írt, s az általa leírtak még évszázadok után is aktuálisak, mint az az alábbi idézetből is kitűnik: „A pincék egész különlegesség Csábon. Távol a falutól, egy hegy nyúlványának oldalába vannak fokozatosan, emeletszerűen, 20-30 m-re beásva a sok titkos, gondosan eltakart mellékpioncével. Legnagyobb kitüntetés számba megy, ha valakit meghívnak a pincébe”. A helybeliek egyébként egymással – mint az adatközlésekből kiderült – „Jóban vannak, csak táncmulatságok alkalmával van egy-két adósságfizetés, verekedés, mikor a más alkalommal összegyűjtött keserűségeket és félreértéseket egyenlítik ki”.
A falu első írásos említésével kapcsolatban a cserkészek azt írták, hogy ez 1330-ban történt Posessio Chab alakban. Ma már tudjuk, hogy az első írásos említést korábbra tehetjük, hisz a Chab alak már 1270-ben is felbukkant.

Az őrs tagjai által lejegyzett eredetmonda ma is gyűjthető még, persze több több név, időpont összemosódik, de ez egy mondánál gyakran előfordul. A csábiakat tehát „Balassa János hozta ide a Csallóközből, ígérvén nekik jó földeket. Mikor aztán letelepedtek,vették észre, hogy csalódtak, és mondogatták maguk közt: Balgák voltunk, hogy ide jöttünk (más változat szerint: Balgák voltunk, s hagytuk magunkat elcsábítani). A helyet pedig Csábnak nevezték el. Először az u.n Márton – Györgymárton partján laktak, de ez igen hepe-hupás hely, szűk völgyekkel. A vizet csak nagyon mély kutakból tudták előteremteni, és így kénytelenek voltak délebbre húzódni. Az említett hegyen a törökök is akartak maguknak mecsetet építeni, aminek a nyomai most is meglátszanak, rajta földalatti pincékkel és kőfaldarabokkal. Sajnos pont a domb oldalán húzódik a magyar-szlovák határ, amely nagyon rosszul van elhelyezve, mert elvágja a falusiaktól saját erdeiket és fájukat. A kapcsolatot régi falujukkal már nem tartják”.

A Györgyök (valószínűleg a domb neve – Györgymárton – is ebből származik)és a Balgák a falu többségét alkotják. Mintegy 85 családot, s ezeket csak ragadványneveikkel lehet megkülönböztetni: Balga Mihály Ádám, Alsók, Pincés, Kártos, Putyera, Pitykó, Menyhár, Papocska, Punajsz, Matykó, Combos stb. A ragadványnevek szerintük az illető tulajdonságai szerint keletkeztek. Van olyan is, akinek kettő is van – az apjáé és a sajátja: Balga György Ádám Bokás”.

Folytatjuk…

Csáky Károly, Felvidék.ma
Nepomuki Szent János csábi szobra Csáky Károly felvételénSzeder Fábián csábi emléktáblája Csáky Kártoly felvételénSzent István király csábi faszobra Csáky Károly felvételénSzőlőültetvények Csáb északi részén Csáky Károly felvételén